Numer 8/2020

Kalendarium

Koncert on-line Pieśni Wielkich Nieobecnych

2020-11-07    18:00 – 21:00 Wydarzenie w ramach Całorocznej Bazuny
Koncert poświęcony twórcom piosenki, którzy odeszli ale nadal pamiętamy ich utwory. Wydarzenie będzie transmitowane na stronie https://www.facebook.com/OTPPSBazuna

Jubileusz 75-lecia Politechniki Gdańskiej

Kronika Studencka

Fot.: Erazm Wojciech Felcyn, z galerii Ludzie tamtego czasu

Nie sposób mówić o 75 leciu Poltechniki Gdańskiej nie wspominąjąc o Kronice Studenckiej. Kronika Studencka ukazuje się nieprzerwanie od 1958 roku jako gazetka fotograficzna studentów Politechniki Gdańskiej. Była to inicjatywa działaczy Zrzeszenia Studentów Polskich, popartych władze uczelni. Szybko stała się popularnym i regularnie wydawanym (co 10–14 dni), magazynem ilustrowanym środowiska studenckiego. W kolejnych numerach publikowano od 25 do 40 zdjęć z życia studentów, opatrywanych dowcipnym komentarzem, uzupełnianych poezją i prozą.  

Najwięcej o Kronice Studenckiej wiedzą Ci, którzy ją tworzyli. Absolwent Wydziału Chemicznego PG, znany fotografik Erazm W. Felcyn był jednym z jej redaktorów.

Poniżej fragment wspomnień "Jak się kiedyś w Kronice fotografowało".

"Ilustrowany Magazyn Studentów Politechniki Gdańskiej Kronika Studencka był agendą Uczelnianego Parlamentu Zrzeszenia Studentów Polskich Politechniki Gdańskiej. Nieoficjalnie zaś była Kronika Studencka barwnym zespołem, składającym się głównie z zafascynowanych fotografią i dziennikarstwem szaleńców, którzy robili to, co robili, dla samej radości czynienia tegoż. W tym szaleństwie była metoda: dojrzewaliśmy twórczo w klimacie stworzonym przez Tatarkiewicza, Suchodolskiego, Waldorffa czy Kotarbińskiego. Nie byliśmy w tym sami: podobna atmosfera dobrej roboty cechowała zespół Studenckiej Agencji Radiowej i ekipę związaną z Tygodnikiem Studenckim „Politechnik”. Lokal Kroniki Studenckiej był dla wielu z nas drugim domem, był klubem dyskusyjnym i czasami azylem, był miejscem, gdzie w przyspieszonym tempie chłonęło się wiedzę dziennikarską i zdobywało świadomość fotograficzną. W tamtych latach fakt bycia kronikarzem był powodem do dumy i wywarł znaczący wpływ na późniejsze dokonania wielu z nas. Wydania Kroniki Studenckiej wyglądały pozornie jak gazetka ścienna, jakich wówczas było wiele, tyle, że Kronika nigdy czymś zwyczajnym nie była. Na obitej szarym płótnem planszy sporych rozmiarów przypinało się szpilkami zdjęcia i teksty. Były dwa wydania Kroniki Studenckiej oprócz edycji przeznaczonej do ekspozycji w holu Gmachu Głównego PG było też wydanie miejskie, które początkowo wieszaliśmy w witrynie księgarni na rogu ul. Grunwaldzkiej i  ul. Miszewskiego, później w sklepie zegarmistrzowskim na przeciwległym rogu tych ulic, a w końcu na wystawie sklepu Foto-Optyki, który mieścił się w dole ul. Grunwaldzkiej we Wrzeszczu."

Pełny tekst wspomnień znajduje się na stronie http://felcyn.eu/jak-sie-fotografowalo.pdf  a uzupełniają je zdjęcia z galerii Ludzie tamtego czasu http://www.felcyn.eu/galerie/ludzie-tamtego-czasu/ 

Archiwalne numery Ilustrowanego Magazynu Studentów Politechniki Gdańskiej Kronika Studencka http://www.bg.pg.gda.pl/kronika/kronika.php  

Z życia Politechniki Gdańskiej

Inauguracja centralna rozpoczęła nowy rok akademicki 2020/2021

 

Inaugurujemy dziś nowy rok akademicki. Jest mi niezmiernie miło powitać was w dobrym zdrowiu, gotowych do pracy i do nauki, pomimo niecodziennych okoliczności, w jakich się spotykamy – mówił prof. Krzysztof Wilde, Rektor PG, otwierając uroczyste Otwarte Posiedzenie Senatu. 

Podczas przemówienia inauguracyjnego prof. Krzysztof Wilde, Rektor Politechniki Gdańskiej, omówił m.in. największe osiągnięcia uczelni w minionym roku w kontekście uzyskania statusu uczelni badawczej, opowiedział o planowanych inwestycjach oraz wyzwaniach, jakie stoją przed Politechniką w najbliższym czasie. 

Po raz pierwszy został też przyznany Tytuł „Osobowość Roku Politechniki Gdańskiej 2020”, którym został uhonorowany prof. Andrzej Czyżewski, kierownik Katedry Systemów Multimedialnych WETI.

Stowarzyszenie Absolwentów PG poparło kandydaturę prof. Andrzeja Czyżewskiego do nagrody „Osobowość Politechniki Gdańskiej”. Sylwetkę prof. Andrzeja Czyżewskiego zamieściliśmy w Biuletynie SAPG 5/2020 https://pg.edu.pl/sapg/biuletyn-sapg/biuletyn-17 

Następnym punktem uroczystości była prezentacja wystąpień inauguracyjnych dziekanów, po których nastąpiła immatrykulacja studentów. Ślubowanie złożyli najlepsi nowoprzyjęci przedstawiciele wszystkich dziewięciu wydziałów.

Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego wręczana jest nagroda dla najlepszego studenta Politechniki Gdańskiej, której fundatorem od lat jest  Politechniczny Klub Biznesu PKB+. W roku akademickim 2019/2020 otrzymał ją inż. Bartłomiej Borzyszkowski z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. 

Wyróżnienie  wręczył Przewodniczący SAPG, kol. Krzysztof Dolny.

Szanowny Kolego, Wybrałeś ścieżkę pracy, zaangażowania. Dopisało ci również szczęście. Politechnika wskazała Ciebie jako najlepszego studenta roku 2019/2020.W imieniu Stowarzyszenia Absolwentów gratuluję tego ważnego wyróżnienia -  podwiedział Przewodniczący SAPG  - Politechniczny Klub Biznesu od lat sponsoruje laureatów. Mam przyjemność spełnić dzisiaj ten obowiązek. Życzę dalszych sukcesów i szczęścia. Liczymy, że kiedyś zrewanżujesz się innemu studentowi i wtedy wspomnisz tę chwilę. 

Na zakończenie odbył się wykład pt. „Jak COVID-19 wpływa na badania naukowe”, wygłoszony przez profesora Grzegorza Węgrzyna z Uniwersytetu Gdańskiego, przewodniczącego Rady Doskonałości Naukowej i członka korespondenta PAN. – Codziennie pojawia się około 170 publikacji dziennie na temat Covid 19 – mówił profesor Grzegorz Węgrzyn. – Ta szybkość może jednak prowadzić do poluźnienia standardów i zbyt szybkiego wprowadzenia potencjalnego leku na rynek. Musimy być bardzo ostrożni w badaniu i wprowadzaniu leków na tego wirusa, mimo ogromnej presji. 

TITAN system wykorzystujący sztuczną inteligencję do oceny złośliwości guza nerek

na zdjęciu zespół projektu Radiato

Zespół Radiato.ai. Od lewej: Roman Karski, dr inż. Paweł Syty, Aleksander Obuchowski, dr inż. Patryk Jasik, Mateusz Anikiej, Barbara Klaudel, Bartosz Rydziński, lek. Mateusz Glembin. Fot. Aleksander Obuchowski  

Zespół Radiato.ai, złożony z pracowników badawczo-dydaktycznych WFTiMS PG w osobach dr inż. Patryka Jasika (Team Leader) oraz dr inż. Pawła Sytego (Product Owner), studentów WFTiMS i WETI w osobach Aleksandra Obuchowskiego (Head AI Architect), Romana Karskiego (Data Scientist), Barbary Klaudel (Medical Image Specialist), Bartosza Rydzińskiego (Backend Developer) i Mateusza Anikieja (Devops), a także lekarza Mateusza Glembina z Oddziału Urologii szpitala św. Wojciecha w Gdańsku, opracował system TITAN (Technology In Tumor ANalysis), który przy użyciu uczenia maszynowego określa prawdopodobieństwo złośliwości guza nerki na podstawie zdjęcia tomografii komputerowej jamy brzusznej.

System informatyczny TITAN wykorzystuje sztuczną inteligencję do oceny złośliwości guzów nerek na podstawie zdjęcia tomografii komputerowej (TK), osiągając skuteczność aż 87%.  Do celów stworzenia autorskiego modelu uczenia maszynowego zdobyto ponad 15 000 zdjęć tomografii komputerowej pochodzących z niemal 400 przypadków medycznych. Dzięki wykorzystaniu systemu lekarz uzyskuje dodatkową opinię, w postaci sugestii algorytmu, w ciągu zaledwie kilkunastu sekund. Trzeba tu zaznaczyć, że system nie zastępuje diagnozy lekarskiej, a jedynie zwraca uwagę na to, które przypadki mogły zostać błędnie zaklasyfikowane.

Więcej informacji można znaleźć na blogu Radiato.ai: https://blog.radiato.ai/post/algorytm-do-rozpoznawania-zlosliwosci-guzow-nerek-osiaga-87-skutecznosc/ 

Horyzontem II za koło polarne – arktyczna wyprawa badaczek PG

undefined

Na zdjęciu od lewej dr inż Klaudia Kosek, dr inż. Małgorzata Szopińska oraz mgr inż. Joanna Potapowicz. Fot. archiwum prywatne.

W dniach 24.08-17.09.2020 r., dr inż. Klaudia Kosek (WILIŚ), dr inż. Małgorzata Szopińska (WILIŚ) oraz mgr inż. Joanna Potapowicz (WChem) uczestniczyły w 43 Wyprawie Polarnej, Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.

Realizowane były badania do projektu „Oznaczanie składników odżywczych, będących podstawowym czynnikiem umożliwiającym wzrost bakteriocenozy w zlewni rzeki arktycznej południowo-zachodniego Spitsbergenu", którego kierownikiem jest dr inż. Klaudia Kosek, a opiekunem naukowym prof. dr hab. inż. Żaneta Polkowska.

Przygotowania do wyprawy trwały na długo przed wypłynięciem na Spitsbergen - największej wyspy Archipelagu Svalbard. Jednym z najistotniejszych obowiązków było uzyskanie pozwoleń od Gubernatora Archipelagu Svalbard na prowadzenie badań w rejonie rezerwatu przyrody- fiordu Hornsund. Dodatkowo należało zadbać o zachowanie najwyższego standardu prac terenowych, co było związane ze starannym doborem metodyki i pobierania i konserwacji materiału badawczego i zakupem odpowiedniej jakości odczynników.

Swoimi wrażeniami i opisem prac badawczych uczestniczki wyprawy dzielą się na stronie https://pg.edu.pl/aktualnosci/2020-09/za-kolo-polarne-arktyczna-wyprawa-badaczek  

Absolwenci

Nagroda im. prof. Włodzimierza Rodziewicza dla prof. Marka Biziuka

Marek Biziuk - profesor, Politechnika Gdańska - GoldenLine.pl

Na zdjęciu: Prof. Marek Bizuk w swoim gabinecie w Katedrze Chemii Analitycznej

 

Miło nam przekazać, że nasz kolega prof. Marek Biziuk został uhonorowany Nagrodą im. Profesora Włodzimierza Rodziewicza za wybitną, wieloletnią działalność dydaktyczną oraz dorobek w tym zakresie. Wyróżnienie przyznawane jest przez Radę Wydziału Chemicznego na wniosek Kapituły Nagrody.

Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się w dniu 28 października 2020 r. o godzinie 9.15  w audytorium 1.4 (budynek 5).

Prof. Marek Biziuk od lat aktywnie działa na rzecz SAPG , a w bieżącej kadencji pełni funkcję zastępcy przewodniczacego Stowarzyszenia.

 Serdecznie gratulujemy !

 

Prof. Włodzimierz Rodziewicz - po zakończeniu wojny współorganizator Wydziału Chemicznego PG. W latach1951–1953 i 1958–1962 dziekan tego wydziału. Twórca polskiej szkoły chemii związków krzemoorganicznych, jeden z załozycieli Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Od 2002 roku przez Wydział Chemiczny PG przyznawany jest medal jego imienia za działalność dydaktyczną. 

Źródło: gedanopedia.pl

 

Prof. Edmund Wittbrodt doktorem honoris causa UG

Na zdjęciu od lewej: prof. Krzysztof Bielawski, prorektor Uniwersytetu Gdańskiego ds. rozwoju i współpracy z gospodarką; prof. Edmund Wittbrodt z Politechniki Gdańskiej, doktor honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego oraz dr hab. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG, prorektor Uniwersytetu Gdańskiego ds. informatyzacji i promocji. Fot. Krzysztof Krzempek/Politechnika Gdańska

Na zdjęciu od lewej: prof. Krzysztof Bielawski, prorektor Uniwersytetu Gdańskiego ds. rozwoju i współpracy z gospodarką; prof. Edmund Wittbrodt z Politechniki Gdańskiej, doktor honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego oraz dr hab. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG, prorektor Uniwersytetu Gdańskiego ds. informatyzacji i promocji. Fot. Krzysztof Krzempek/Politechnika Gdańska

 

W poniedziałek 5 października 2020 r., w Dworze Artusa w Gdańsku odbyła się uroczystość wręczenia prof. dr. hab. inż. Edmundowi Wittbrodtowi doktoratu honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. Senat Uniwersytetu Gdańskiego 27 lutego 2020 r. jednogłośnie podjął uchwałę w tej sprawie. 

Wręczone zostały także doktoraty prof. Stefanowi Angielskiemu (GUM) oraz prof. Zbigniewowi Grzonce (UG). Wszystkie te osoby pełniły funkcje rektorów swoich uczelni, wybranych po zmianach politycznych i gospodarczych w Polsce w 1990 roku.

Prof. Wittbrodt tytułu doktora honoris causa uzyskał „za wieloletnią działalność publiczną na rzecz polskiej edukacji i nauki oraz za podejmowanie działań integrujących gdańskie środowisko akademickie”. Promotorem doktoratu był prof. Piotr Stepnowski, zaś recenzentami - prof. Michał Kleiber, prof. Józef Borzyszkowski i prof. Henryk Krawczyk.

Prof. Edmund Wittbrodt jest honorowym członkiem Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej. W latach 1967 - 2003 pełnił funkcję przewodniczącego SAPG. 

SAPG gratuluje wyróżnienia!

Współpraca

Na PG powstaje nowoczesne laboratorium metrologiczne

 Wyposażenie nowego laboratorium metrologicznego. Fot.: Materiały Mitutoyo Polska

Fot.: Materiały Mitutoyo Polska, wyposażenie nowego laboratorium metrologicznego.

 

 W Katedrze Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego PG powstanie jedno z nowocześniejszych laboratoriów metrologicznych w północnej Polsce. W wyniku porozumienia o współpracy uczelnia  otrzyma sprzęt najnowszej generacji, o wartości powyżej 1,2 mln złotych. Darczyńca – firma Mitutoyo https://www.mitutoyo.pl/pl_pl jest jednym z największych dostawców sprzętu metrologicznego na świecie. Prowadzi działalność badawczo-rozwojową, produkcyjną i dystrybucyjną w ponad 100 krajach. Mitutoyo Polska działa na polskim rynku od 2002 roku, oferując najnowocześniejsze urządzenia pomiarowe i rozwiązania metrologiczne.  
– Bardzo się cieszę, że mimo pandemii mogło dojść do tego spotkania i możemy finalizować wspólnie nasz projekt. Chciałabym podkreślić że poza sprzętem laboratoryjnym i oprogramowaniem, które przekazujemy, firma Mitutoyo stoi otworem dla Politechniki Gdańskiej także w innych aspektach. Laboratoria, sprzęt  oraz nasza wiedza i doświadczenie w zakresie metrologii mają służyć pracownikom uczelni, po to żeby mogły rozwijać się zaawansowane prace badawcze – podsumował Jakub Ruszkowski, wiceprezes zarządu firmy Mitutoyo Polska, który jest także absolwentem Politechniki Gdańskiej.

Politechnika Gdańska partnerem projektu Rzecznicy Talentów

 

Biuro Karier Politechniki Gdańskiej  serdecznie zaprasza przedsiębiorców i innowatorów ze start-upów oraz pracowników naukowych, studentów, doktorantów, do udziału w projekcie Rzecznicy Talentów.

Tematyka webinariów :

  • Jak chronić własność intelektualną? 
  • Jak zabezpieczyć efekty pracy naukowej? 
  • Jak zostać rzecznikiem patentowym i pomagać innym chronić kreatywne pomysły?

 O tym wszystkim opowiedzą doświadczeni rzecznicy patentowi podczas cyklu wykładów on-line.Pierwszy webinar już 29 października! Zarejestruj się już teraz na:  https://www.jwp-fundacja.pl/projekty/rzecznicy-talentow/ 

Udział bezpłatny!

Projekt organizowany jest przez Fundację JWP przy wsparciu Partnerów i Patronów projektu.Patroni projektu: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Rzeczpospolita.

Politechnika Otwarta zaprasza

Noc Innowacji na Politechnice Gdańskiej - nowoczesne technologie w medycynie

 

W dniu 10 października 2020 Politechnika Otwarta zorganizowała po raz pierwszy na naszej uczelni Noc Innowacji. Jest to ogólnopolskie wydarzenie, w ramach którego naukowcy i badacze opowiadają o swoich pracach nad rozwojem najnowszych technologii i o tym, jak zmieniają one nasze życie. W ramach Nocy Innowacji na Politechnice Gdańskiej młodzi naukowcy zaprosili wszystkich chętnych do Laboratorium biomateriałów i biokompozytów, aby opowiedzieć o nowoczesnych technologiach w medycynie. Dzięki dynamicznemu rozwojowi medycyny, implantologii i inżynierii materiałowej w ostatnich kilkudziesięciu latach, obecnie mamy dostęp do wielu zamienników elementów ludzkiego ciała. Możliwości w tym zakresie przedstawił dr inż. Michał Bartmański z Katedry Inżynierii Materiałowej i Spajania PG. Jedną z głównych przyczyn nieudanych zabiegów implantacyjnych są infekcje bakteryjne. Mgr inż. Łukasz Pawłowski przedstawił najnowsze systemy zwalczania infekcji bakteryjnych w implantologii za pomocą specjalnych powłok czy mikro- i nanostrukturyzacji powierzchni. Dr inż. Alicja Stanisławska opowiedziała z kolei o innowacyjnej protezie zastawki aortalnej typu HAB (human aortic bioprosthesis) wykonanej z nanocelulozy bakteryjnej (BNC).

Webinarium Noc  Innowacji cieszyło się duzym zainteresowaniem, prelegenci odpowiadali na wiele pytań związanych z ich pracą i badaniami.

 Zapis wydarzenia można obejrzeć na  https://www.youtube.com/watch?v=HR1lGCrzZQU  

Pomysłodawcą i liderem projektu Noc Innowacji jest Fundacja Digital Poland.

Wydarzenia kulturalne

Usiądź razem ze mną

Obraz może zawierać: tekst „USIADŹ RAZEM ZE MNĄ PIEŚNI WIELKICH NIEOBECNYCH Krzysztof Jurkiewicz oraz zaproszeni goście wykonają pieśni polskich zagranicznych bardów 7 listopada 2020, godzina 18.00 Wydarzenie online Wydarzenie ramach projektu CAŁOROCZNA BAZUNA szczegóły: www.bazuna.org. k.com/OTPPSBazuna BAZUNA VKA GRAFiTo fundacja/ab”

 

Całoroczna Bazuna zaprasza na kolejny koncert wspomnieniowy z cyklu "Usiądź razem ze mną", w sobotę 7 listopada 2020, godz. 18.00 tym razem w formacie online. Tytuł cyklu nawiązuje do piosenki "Jesienne wino" https://www.youtube.com/watch?v=PUjDs11_xI0 , którą na spotkaniach Bazuny wykonywał nieraz jej autor, niezyjący już Andrzej Koczewski, znany polski architekt  a także kompozytor i bard poezji śpiewanej.

Od początku wydarzenia na stronie https://www.facebook.com/OTPPSBazuna podawane będą w formie postów odnośniki do poszczególnych części - koncertowych bloków.

Serdecznie zapraszamy!

Sport

Żeglarski Puchar Polski w klasie Omega Sport dla załogi z PG

Fot. Bartosz Modelski

Załoga PG Racing w składzie Marcin Styborski, Dawid Płotka i Jan Krasodomski. Fot. Bartosz Modelski

W ostatnich w tym sezonie regatach żeglarskich w klasie Omega, które odbyły się jeziorze Niesłysz w dniach 10-11 października, rozegrano Finał Pucharu Polski o Puchar Burmistrza Świebodzina. Zwycięzcą regat w klasie Omega Sport okazała się załoga z Politechniki Gdańskiej w składzie Marcin Styborski, Dawid Płotka i Jan Krasodomski. Załoga PG Racing już  po raz drugi zajęła najwyższe miejsce w finale Pucharu Polski, zdobywając Puchar Polski w klasie Omega Sport i powtarzając sukces z zeszłego roku.

Życzymy dalszych sukcesów  !