Osobowość PG | Politechnika Gdańska

Osobowość PG

Osobowość Politechniki Gdańskiej

W uznaniu szczególnych zasług dla Uczelni w zakresie rozwoju i promocji nauki, edukacji, kultury, gospodarki oraz działalności publicznej Politechnika Gdańska honoruje pracowników oraz absolwentów Uczelni tytułem Osobowość Politechniki Gdańskiej.

Laureaci

prof. A. Czyżewski

Osobowość roku 2020

Zasady i tryb nadawania tytułu

Tytuł „Osobowości Politechniki Gdańskiej” nadaje Senat Politechniki Gdańskiej po zaopiniowaniu przez Kapitułę Godności Honorowych i Wyróżnień Politechniki Gdańskiej. Przyznaje się jeden taki tytuł w roku kalendarzowym. Wręczenie tytułu „Osobowości Politechniki Gdańskiej” ma uroczysty charakter i odbywa się w Dniu Święta Uczelni lub dniach innych uroczystości Uczelni. Osoba wyróżniona zostaje wpisana do „Złotej Księgi Politechniki Gdańskiej”.

Zasady i tryb nadawania tytułu określa uchwała Senatu PG nr 371/2019/XXIV z 16 października 2019 r.