Osobowość PG | Politechnika Gdańska

Treść strony

Osobowość PG

Osobowość Politechniki Gdańskiej

W uznaniu szczególnych zasług dla Uczelni w zakresie rozwoju i promocji nauki, edukacji, kultury, gospodarki oraz działalności publicznej Politechnika Gdańska honoruje pracowników oraz absolwentów Uczelni tytułem Osobowość Politechniki Gdańskiej.

Laureaci

Osobowość roku 2023

Osobowość roku 2022

profesor Darowicki

Osobowość roku 2021

prof. A. Czyżewski

Osobowość roku 2020

Zasady i tryb nadawania tytułu

Tytuł „Osobowości Politechniki Gdańskiej” nadaje Senat Politechniki Gdańskiej po zaopiniowaniu przez Kapitułę Godności Honorowych i Wyróżnień Politechniki Gdańskiej. Przyznaje się jeden taki tytuł w roku kalendarzowym. Wręczenie tytułu „Osobowości Politechniki Gdańskiej” ma uroczysty charakter i odbywa się w Dniu Święta Uczelni lub dniach innych uroczystości Uczelni. Osoba wyróżniona zostaje wpisana do „Złotej Księgi Politechniki Gdańskiej”.

Zasady i tryb nadawania tytułu określa uchwała Senatu PG nr 371/2019/XXIV z 16 października 2019 r.