Numer 9/2020

Kalendarium

75-lecie Wydziału Elektrycznego

2020-12-08    10:00 – 12:30 Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki  prof. Mirosław Wołoszyn zaprasza na uroczystości 75-lecia powstania Wydziału Elektrycznego. Uroczystości w trybie zdalnym odbędą się w dniu 08.12.2020 o godz. 10.00.
Program uroczystości wkrótce na stronie Wydziału www.eia.pg.edu.pl

Koncert on-line "Ku zimie nas niesie piosenka"

2020-12-19    18:00 – 21:00 Wydarzenie w ramach Całorocznej Bazuny
Szczegóły na stronie www.bazuna.org.pl i www.facebook.com/OTPPSBazuna

Jubileusz 75-lecia Politechniki Gdańskiej

75 lat Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej

 

Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki  prof. Mirosław Wołoszyn zaprasza na uroczystości 75-lecia powstania Wydziału Elektrycznego. Uroczystości, w trybie zdalnym, rozpoczną się w dniu 08.12.2020 roku o godz. 10:00 i potrwają do 12:30.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w jubileuszu proszone są o kontakt mailowy z panią Moniką Grzonkowską monika.grzonkowska@pg.edu.pl 

Historia Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Z chwilą powstania Politechniki Gdańskiej w maju 1945 roku w jej strukturze utworzono Wydział Mechaniczno-Elektryczny, jednak rekrutację na pierwszy rok akademicki przeprowadzono odrębnie na Wydziale Mechanicznym i Wydziale Elektrycznym, dzięki czemu wydziały te od początku działały samodzielnie.

W początkowym okresie po utworzeniu Wydziału Elektrycznego, w jego ramach funkcjonowało jedynaście katedr, a mianowicie: Katedra Fizyki, Katedra Elektrotechniki Teoretycznej, Katedra Podstaw Elektrotechniki, Katedra Miernictwa Elektrycznego i Pomiarów Maszyn, Katedra Urządzeń Elektrycznych, Sieci i Gospodarki Elektrycznej, Katedra Wysokich Napięć, Katedra Maszyn Elektrycznych i Napędu Elektrycznego, Katedra Trakcji Elektrycznej, Katedra Teletechniki, Katedra Radiotechniki, Katedra Elektrotechniki Stosowanej i Akustyki.

Struktura Wydziału Elektrycznego zmieniała się kilkukrotnie. W 1949 roku została utworzona Katedra Części Maszyn Elektrycznych, a w 1952 roku Katedra Podstaw Marksizum-Leninizmu. Również w 1952 roku włączono do struktury Wydziału Katedrę Elektryfikacji Gospodarki Rolnej, a wydzielono z niego nowy Wydział Łączności (obecnie Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki).

W roku 1969 Wydział zmienił strukturę organizacyjną  - w miejsce katedr utworzona trzy instytuty: Instytut Wysokich Napięć i Aparatów Elektrycznych, Instytut Elektrotechniki Morskiej i Przemysłowej oraz Instytut Elektroenergetyki i Automatyki, w ramach których działało 9 zakładów naukowych.

W 1991 roku przywrócono strukturę organizacyjną na bazie katedr, a w 1996 roku, po uruchomieniu nowego kierunku kształcenia Automatyka i Robotyka, wydział zmienił nazwę na Wydział Elektrotechniki i Automatyki.

https://eia.pg.edu.pl/ 

"Bim-Bom" kultowy teatr studencki

Politechnika Gdańska: Europejska Noc Muzeów!

Scena ze spektaklu Teatru "Bim-Bom"

Kulturotwórcza funkcja uczelni była i jest nadal realizowana poprzez różne formy studenckiego ruchu kulturalnego. W działalności słynnych gdańskich teatrów studenckich uczestniczyli aktywnie studenci Politechniki Gdańskiej.

To tu powstał i działał w latach sześćdziesiątych teatrzyk „Bim-Bom", z którym związani byli między innymi Jacek Fedorowicz, Bogumił Kobiela i Zbigniew Cybulski. Działalność „Żaka", „Kwadratowej" oraz innych klubów zlokalizowanych na terenie domów studenckich, w pełni odpowiadała temu, co się rozumie przez funkcję kulturotwórczą. Najwcześniejszy program, tak zwany „zerowy”, nie miał tytułu, a teatr nie nosił jeszcze nazwy Bim-Bom. Premiera odbyła się w stołówce Politechniki Gdańskiej przy ulicy Siedlickiej 4, jesienią 1954 roku. Już wówczas spektakl podbił studencką widownię humorem i świeżością, przełamując typową dla dominującego wtedy socrealizmu koturnowość. Właściwy Bim-Bom powstał u schyłku tegoż roku po połączeniu grupy studentów Politechniki Gdańskiej, która wcześniej przygotowała tzw. program „zerowy”, z grupą z Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych z Wowo Bielickim i Jackiem Fedorowiczem oraz grupką studentów z Wyższej Szkoły Ekonomicznej, której przewodził Bobek Kobiela. Pierwszy program międzyuczelnianego już teatru Bim-Bom pt. „Ahaa”, którego premiera odbyła się 2 maja 1955 roku, okazał się rewelacją na skalę ogólnopolską. Był to okres coraz wyraźniejszej odwilży po śmierci Stalina w roku 1953 – odwilży, która stanowiła preludium do przemian października roku 1956. 

Czas dla pamięci o Bim-Bomie okazał się bezlitosny. Kiedy Mieczysław B. Vogt (polski operator i reżyser filmów dokumentalnych) zbierał materiały do filmu dokumentalnego o Bim-Bomie odkryże dekoracje do przedstawień leżały w klubie Żak przy Wałach Jagiellońskich do lat siedemdziesiątych, ale w czasie jednej z ostrych zim zaczęto palić nimi w kotłowni. Dobrze, że zachowało się trochę archiwalnych materiałów filmowych i fotograficznych oraz wspomnienia – część z nich w Pracowni Historii Politechniki Gdańskiej.

Źródła:

prof. Edmund Wittbrodt, Historia Politechniki Gdańskiej po 1945 r 

Sekcja Historyczna Biblioteki Politechniki Gdańskiej https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/sekcjahistoryczna

Z życia Politechniki Gdańskiej

Międzynarodowy sukces zespołu WETI PG opracowującego narzędzie Coast Mapper

 

Naukowcy z Politechniki Gdańskiej zwyciężyli w międzynarodowym konkursie Copernicus Masters 2020 Bremen. Opracowane przez nich narzędzie Coast Mapper umożliwia monitoring brzegów morskich na podstawie aktualnych danych batymetrycznych.

Zespół badawczy pod kierownictwem dra Andrzeja Chybickiego z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki zajął pierwsze miejsce w międzynarodowym konkursie Copernicus Masters 2020 Bremen, w którym nagradzane są innowacyjne rozwiązania, osiągnięcia i koncepcje dla biznesu i społeczeństwa oparte na satelitarnych danych obserwacyjnych Ziemi. Program Copernicus Masters został uruchomiony w 2011 r. w imieniu Europejskiej Agencji Kosmicznej i przy silnym wsparciu Komisji Europejskiej i światowej klasy partnerów. 

Zespół projektowy stanowią pracownicy Katedry Systemów Geoinformatycznych oraz Katedry Architektury Systemów Komputerowych WETI.

Celem projektu Coast Mapper jest stworzenie rozwiązania, które będzie wspomagało proces monitoringu wybranych parametrów strefy brzegowej z wykorzystywaniem dostępnych pomiarów satelitarnych oraz innych danych pomiarowych (pomiary hydrograficzne). System Coast Mapper zostanie przetestowany przez specjalistów z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.

Potencjalnymi odbiorcami produktu są polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa odpowiedzialne za monitoring strefy przybrzeżnej oraz producenci oprogramowania nawigacji morskiej i map batymetrycznych.

https://eti.pg.edu.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/wNIzXKNT7VKx/content/coast-mapper

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości na WZiE – edycja 2020

 

 W dniach 16-22 listopada 2020 obchodziliśmy Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Jest to międzynarodowy projekt promujący świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Jak co roku Wydział ZiE PG aktywnie włączył się w obchody organizując wydarzenia i konkursy dla wszystkich grup wiekowych!

W związku z ograniczeniami wynikającymi z obecnej sytuacji epidemiologicznej, tegoroczny tydzień przedsiębiorczości na WZiE  odbywał się w nieco innej formule niż dotychczas. WZiE przygotował ofertę skierowaną do wybranych grup odbiorców, po raz pierwszy włączając w projekt najmłodszych - przedszkolaków, wśród których także warto szerzyć ducha przedsiębiorczości!

Wraz z tegorocznym Tygodniu Przedsiębiorczości uruchomiony został nowy cykl  pod nazwą: „DZIESIĄTA MUZA PRZEDSIĘBIORCY” wraz z konkursem filmowym skierowanym do wszystkich chętnych. Zachęcamy do zapoznania się z warunkami  i  REGULAMINEM KONKURSU 

Prace konkursowe należy przesłać mailowo, na adres: promocja@zie.pg.edu.pl  w terminie do 4 grudnia 2020r. Wyniki zostaną ogłoszone w 6 grudnia. Przewidziane są nagrody rzeczowe dla autorów najciekawszych prac!

 Więcej informacji o projekcie  na stronie: www.tydzienprzedsiebiorczosci. pl

Absolwenci

Naukowcy z Politechniki Gdańskiej laureatami Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020

Na grafice logotyp Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju

Prof. dr hab. inż Michał Wasilczuk z Wydziału Mechanicznego, dr hab. inż. Robert Bogdanowicz, prof. PG z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki  oraz dr inż. Aleksander Hejna z Wydziału Chemicznego zostali laureatami tegorocznej Nagrody Inteligentnego Rozwoju w kategorii „ Naukowiec Przyszłości”.

 Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju przyznawana jest autorom innowacji technologicznych i społecznych oraz rozwiązań podnoszących standard życia w sposób bezpośredni lub pośredni. Większość wyróżnionych projektów znajduje się w fazie realizacji. Inicjatorzy nagrody odkrywają i doceniają to, co jest jeszcze niewidzialne. Nagroda jest wyrazem szacunku dla pomysłu i planu jego realizacji w przyszłości

Naukowiec nagrodzony za badania nad wytrzymałością materiałów

Na zdjęciu naukowiec w laboratorium. W rękach trzyma kość i urządzenie 

Dr inż. Krzysztof Żerdzicki z modelem kości udowej służącej do badań. Fot. Krzysztof Krzempek

Dr inż. Krzysztof Żerdzicki z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska otrzymał nagrodę Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska, która po raz 45. została przyznana młodym naukowcom za wybitne osiągnięcia naukowe. 

Dr inż. Krzysztof Żerdzicki znalazł się w gronie pięciu nagrodzonych naukowców z Pomorza. Został nagrodzony w dziedzinie nauk technicznych za cykl artykułów z zakresu identyfikacji parametrów wytrzymałościowych materiałów kompozytowych. 

Laureat nagrody GTN i Prezydenta Miasta Gdańska  otrzymał w 2015 roku stopień doktora w dwóch dyscyplinach naukowych: budownictwie na Politechnice Gdańskiej oraz mechanice na Uniwersytecie Orleańskim we Francji. Obecnie pracuje jako adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska w Katedrze Mechaniki Budowli. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTiS) oraz European Society of Biomechanics (ESB). Jego główne zainteresowania naukowe oscylują wokół badań doświadczalnych w mechanice materiałów i biomechanice. 

Obecnie w pracy badawczej zajmuje się przede wszystkim eksperymentalną mechaniką złamań kości udowej oraz badaniami doświadczalnymi ścian kości oczodołu ludzkiego w celu identyfikacji ich parametrów wytrzymałościowych.

Wszystkie prace badawcze odbywają się w ścisłej współpracy z lekarzami - specjalistami w zakresie ortopedii i laryngologii z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

https://pg.edu.pl/badawcza/aktualnosci?page=2

Międzynarodowa nagroda badawcza Galileo Award dla architekt z PG

Laureatka nagrody Galileo Award,dr inż.arch.Karolina Zielińska-Dąbkowska

 

Dr inż. arch. Karolina Zielińska-Dąbkowska, adiunkt w Katedrze Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, została laureatką międzynarodowej nagrody badawczej Galileo Award 2020, przyznawanej przez organizację International Dark-Sky Association (IDA) z siedzibą w USA.  

Galileo Award została ustanowiona przez IDA Europe w 2003 r. i tradycyjnie jest wręczana podczas Europejskiego Sympozjum na rzecz Ochrony Nocnego Nieba (ang. the European Symposium for the Protection of the Night Sky). Każdego roku przyznaje się tylko jedną nagrodę „w uznaniu wybitnych osiągnięć w prowadzonych przez okres wielu lat badaniach lub pracy akademickiej nad zanieczyszczeniem światłem sztucznym”. – Jestem niezmiernie zaszczycona, że znalazłam w się gronie tak wybitnych naukowców zajmujących się tą tematyką, publikujących swoje badania w najbardziej prestiżowych czasopismach na świecie. Cieszę się, że moje badania stosowane zostały docenione - powiedziała laureatka podczas wręczania nagrody. W ocenie jury dr inż. arch. Karolina Zielińska-Dąbkowska „w swojej pracy badawczej, pisząc artykuły naukowe, promuje i rozwija misję IDA polegającą na ochronie nocnego nieba. Dodatkowo zapewnia doskonałą edukację społeczności oświetleniowej poprzez profesjonalne i naukowe prezentacje na konferencjach.

https://pg.edu.pl/aktualnosci/2020-11/miedzynarodowa-nagroda-badawcza-galileo-award-dla-architekt-z-pg

Współpraca

System lokalizacji sprzętu testowany w gdańskim szpitalu Copernicus

widok szpitala Copernicus
Szpital Copernicus na gdańskiej Zaspie. Fot. materiały szpitala 
 

Politechnika Gdańska podpisała umowę ze spółką Copernicus Sp. z o. o. w Gdańsku dotyczącą przekazania medykom innowacyjnego systemu lokalizacji wewnątrzbudynkowej. System jest efektem wieloletnich prac badawczo-rozwojowych naukowców z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG, którzy opracowali algorytmy i przygotowali urządzenia zawierające tzw. anteny rekonfigurowalne - umożliwiające lokalizowanie poszczególnych obiektów z bardzo wysoką dokładnością.

Nadrzędnym celem systemu jest stworzenie jak największych oszczędności czasowych po stronie pracowników medycznych, aby mogli oni jak najwięcej czasu poświęcić pacjentom – mówi dr hab. Łukasz Kulas, prof. PG, koordynator Centrum Technologii Cyfrowych PG i zarazem kierownik projektu. – Pomoże pracownikom medycznym szybko odnajdować sprzęt medyczny, który jest niezbędny w ich pracy.

System opracowany przez naukowców z PG doczekał się już wielu publikacji w renomowanych, światowych czasopismach naukowych, ale jak do tej pory był testowany wyłącznie na terenie kampusu uczelni. Dzięki podpisanej umowie ze spółką Copernicus, naukowcy z PG przeprowadzą pilotażową instalację systemu na terenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) w Szpitalu św. Wojciecha na gdańskiej Zaspie.

Co ważne, dla szpitala nie oznacza to żadnych kosztów, ponieważ pilotaż zostanie sfinansowany w ramach projektu InSecTT (służącego m.in. rozwojowi prac badawczych nad technologiami Internetu Rzeczy oraz Sztucznej Inteligencji), realizowanego przez PG w ramach programu Horyzont 2020.

Naukowcy z PG rozważają też wykorzystanie systemu lokalizacji na innych polach opieki zdrowotnej, np. w hospicjach i domach spokojnej starości, gdzie zdarzają się problemy nie tylko z lokalizacją sprzętu, ale też samych pacjentów i podopiecznych danego ośrodka. Proponowane rozwiązania będą wdrażane także w branżach przemysłowych, np. w portach morskich i lotniczych.

Pilotażowe wdrażanie systemu w Szpitalu św. Wojciecha rozpoczęło się na początku listopada, a zakończenie całości instalacji nastąpi w czerwcu 2021 r. Już na obecnym etapie systemem zainteresowane są jednak zarówno polskie, jak i zagraniczne firmy (m.in. Phillips Healthcare). PG podjęła już działania mające na celu globalną komercjalizację produktu, lecz najważniejszym celem naukowców jest przede wszystkim zapewnienie łatwego dostępu do opracowanej przez PG technologii jak najszerszej grupie placówek medycznych w Polsce.

https://pg.edu.pl/aktualnosci/2020-11/zagubiony-sprzet-w-szpitalach-nie-bedzie-juz-problemem

Nawiązanie współpracy z San Jose State University

 

San Jose State University 

Politechnika Gdańska podpisała porozumienie o współpracy z San Jose State University w Kalifornii. 

Inicjatorem podpisania porozumienia jest prof. dr hab. inż. Mariusz Figurski z Katedry Geodezji Wydziału Inżynierii Lądowej  i Środowiska.W ramach porozumienia uczelnie zadeklarowały gotowość do współpracy m.in. w zakresie kształcenia studentów oraz prowadzenia wspólnych projektów badawczo-rozwojowych. 

San Jose State University założono w 1857 roku. Obecnie pracuje tam ok. 1 tys. naukowców, a studiuje ok. 24 tys. studentów. Uniwersytet cieszy się dobrą reputacją w środowisku akademickim zwłaszcza w takich dziedzinach jak: inżynieria, biznes, sztuka i projektowanie, dziennikarstwo.

Więcej informacji o uniwersytecie można znaleźć na stronach: https://www.sjsu.edu/ ,  https://www.sjsu.edu/cee/

Wydarzenia kulturalne

Koncert "Ku zimie niesie nas piosenka"

Image may contain: sky, outdoor and nature, text that says 'Ku zimie niesie nas piosenk 19 grudnia 2020, godzina 18.00 wydarzenie online Wydarzenie ramach projektu CAŁOROCZNA BAZUNA szczegóły: www.bazuna.or www.facebook.com/OTPPSBazuna www.facebook. സ്ക്യം BAZUNA 盗田究 VKA GRAFiTO FIF fundacja'

Sport

Politechnika Gdańska na najwyższym podium Akademickich Mistrzostw Polski

medale mistrzostw Polski

Politechnika Gdańska została akademickim mistrzem Polski, deklasując swoich przeciwników zarówno w klasyfikacji generalnej jak i w klasyfikacji uczelni technicznych. Tylko przedstawiciele naszej uczelni, jako jedyni, wystąpili we wszystkich 48 dyscyplinach.  

W klasyfikacji generalnej PG zdobyła 301 punktów więcej niż zajmujący drugie miejsce Uniwersytet Warszawski oraz 499,5 pkt więcej niż plasująca się na trzecim miejscu Politechnika Śląska. Sukces jest tym pełniejszy, że nasza uczelnia zajęła także 3 miejsce w klasyfikacji medalowej, zdobywając 11 złotych, 10 srebrnych oraz 12 brązowych medali.

Tegoroczna edycja Akademickich Mistrzostw Polski odbyła się na raty. Epidemia koronawirusa pokrzyżowała mocno plany zawodnikom i zawodniczkom. Od początku 2020 roku nasi reprezentanci zdołali wystąpić jedynie w dwóch dyscyplinach – futsalu oraz snowboardzie. AMP w narciarstwie zostały odwołane. Do rywalizacji powrócono w drugiej połowie sierpnia.

https://csa.pg.edu.pl/

https://pg.edu.pl/aktualnosci/2020-11/politechnika-gdanska-na-najwyzszym-podium-akademickich-mistrzostw-polski

Komunikaty

Klub Zatoka Sztucznej Inteligencji AI zaprasza na seminarium

 

Klub Zatoka Sztucznej Inteligencji AI Bay oraz Hub Innowacji Cyfrowych DIH4.AI zapraszają na seminarium z cyklem 3 wykładów. Seminarium odbędzie się w czwartek 26 listopada 2020 roku w trybie zdalnym.

 

.Seminarium będzie prowadzone w języku angielskim. Ciekawa tematyka oraz doświadczeni wykładowcy gwarantują niezwykle ciekawe spotkanie. . W celu udziału w spotkaniu prosimy o rejestrację na stronie: https://aibay.ai/seminarium-z-cyklem-wykladow-26-listopada-2020/  J

Jednocześnie AI Bay oraz DIH4.AI serdecznie zapraszają na szkolenia z zakresu sztucznej inteligencji (w języku polskim):

. Więcej informacji o treści i formie prowadzenia zajęć oraz zapisy na stronie: https://aibay.ai/najblizsze-szkolenia-z-si/