Międzynarodowa nagroda badawcza Galileo Award dla architekt z PG | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2020-11-04

Międzynarodowa nagroda badawcza Galileo Award dla architekt z PG

Na zdjęciu Karolina Zielińska
Dr inż. arch. Karolina Zielińska-Dąbkowska, adiunkt w Katedrze Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, została laureatką międzynarodowej nagrody badawczej Galileo Award 2020, przyznawanej przez organizację International Dark-Sky Association (IDA) z siedzibą w USA.

Galileo Award została ustanowiona przez IDA Europe w 2003 r. i tradycyjnie jest wręczana podczas Europejskiego Sympozjum na rzecz Ochrony Nocnego Nieba (ang. the European Symposium for the Protection of the Night Sky). Każdego roku przyznaje się tylko jedną nagrodę „w uznaniu wybitnych osiągnięć w prowadzonych przez okres wielu lat badaniach lub pracy akademickiej nad zanieczyszczeniem światłem sztucznym”.

– Jestem niezmiernie zaszczycona, że znalazłam w się gronie tak wybitnych naukowców zajmujących się tą tematyką, publikujących swoje badania w najbardziej prestiżowych czasopismach na świecie. Cieszę się, że moje badania stosowane zostały docenione - powiedziała laureatka podczas wręczania nagrody.

W ocenie jury dr inż. arch. Karolina Zielińska-Dąbkowska „w swojej pracy badawczej, pisząc artykuły naukowe, promuje i rozwija misję IDA polegającą na ochronie nocnego nieba. Dodatkowo zapewnia doskonałą edukację społeczności oświetleniowej poprzez profesjonalne i naukowe prezentacje na konferencjach. Współpracuje również z decydentami w celu minimalizowania zanieczyszczenia światłem sztucznym, stosując standardy i wytyczne dotyczące oświetlenia, których często jest współautorem. W związku z tym, projektanci iluminacji zewnętrznych korzystają z nowej wiedzy, którą stosują w swojej codziennej praktyce. Podsumowując, dzięki konsekwentnej działalności i dzieleniu się praktyczną wiedzą badawczą, dr inż. arch. Zielińska-Dąbkowska, wywarła bardzo pozytywny wpływ na społeczność projektantów.”

Dr inż. arch. Karolina Zielińska-Dąbkowska jest kierownikiem interdyscyplinarnej grupy badawczej ILLUME  w ramach centrum badawczego EkoTech na Politechnice Gdańskiej, która podejmuje działania mające na celu minimalizowanie wpływu zanieczyszczenia sztucznym światłem na ludzi, florę i faunę. Członkowie grupy identyfikują istotne problemy i tematy badawcze, a także znajdują praktyczne rozwiązania pozwalające ograniczyć lub rozwiązać istniejące problemy. Grupa opracowuje również metodologie pomiarów zanieczyszczenia światłem sztucznym przy pomocy nowoczesnych metod fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, opierających się m.in. o przetwarzanie i analizę danych pozyskanych przy pomocy drona wyposażonego w sensory światłoczułe. 

Z profilem naukowym dr inż. arch. Karoliny Zielińskiej-Dąbkowskiej można zapoznać się na portalu MOST Wiedzy. Wywiad z architekt można przeczytać w nr 7 Pisma PG z października 2019 r.

Więcej o Galileo Award

486 wyświetleń