Numer 2/2021

Z życia Politechniki Gdańskiej

Uroczystość podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę CK STOS

 
Budowa Centrum Kompetencji STOS. Fot. Rafał Malko/NDI

Fot. Rafał Malko/NDI

W czwartek 18 lutego 2021 r. na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej odbyła się uroczystość podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Kompetencji STOS PG (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services) przy ul. Traugutta w Gdańsku.

Podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego to jeden z najważniejszych elementów każdej inwestycji budowlanej, stąd w uroczystości na terenie budowy wzięli udział przedstawiciele rządu, władz samorządowych oraz kierownictwo uczelni.

CK STOS będzie m.in. nową siedzibą Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej i stworzy warunki do realizacji projektów badawczych dla społeczności akademickiej na Pomorzu. Wspomoże również firmy i otoczenie społeczno-gospodarcze uczelni przy realizacji dużych przedsięwzięć biznesowych. Wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym, będzie wykorzystywane w badaniach naukowych z zakresu m.in. fizyki, chemii, astronomii, biotechnologii, czy medycyny, a także do badań wdrożeniowych służących komercjalizacji nauki.

Prace przy budowie supernowoczesnego centrum informatycznego odbywają się zgodnie z harmonogramem, a inwestycja ma być gotowa najpóźniej w połowie przyszłego roku.

https://pg.edu.pl/aktualnosci/2021-02/uroczystosc-podpisania-i-wmurowania-aktu-erekcyjnego-pod-budowe-centrum 

Gdański Nobel dla prof. Jacka Tejchmana

Wręcznie nagród

Na zdjęciu od lewej: prof. Grzegorz Węgrzyn, prof. Jerzy Błażejowski, prof. Maria Mendel, Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, prof. Jacek Tejchman. Fot.:Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Profesor Jacek Tejchman został laureatem prestiżowej Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza. Nagrodę, zwaną gdańskim Noblem przyznano profesorowi za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i ścisłych. Nagrodę w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych otrzymała w tym roku prof. Maria Mendel z Uniwersytetu Gdańskiego.

Nagrodą Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza prof. Tejchman został uhonorowany za wybitne osiągnięcia w zakresie modelowania uszkodzeń w materiałach inżynierskich w oparciu o metodę elementów dyskretnych i metody elementów skończonych. Sformułowanie przez profesora wraz z współpracownikami oryginalnych modeli numerycznych do obliczeń zjawiska pękania w elementach betonowych z wykorzystaniem zdjęć wykonanych mikro-tomografem komputerowym o wysokiej rozdzielczości, pozwoliło lepiej zrozumieć to zjawisko oraz jego wpływ na efekt skali i kruchość betonu.

Prof. dr hab. inż. Jacek Tejchman jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej. Obecnie (od 2000 r.) kieruje Katedrą Budownictwa i Inżynierii Materiałowej w Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska. Równocześnie prowadzi aktywną, międzynarodową współpracę naukową z uczelniami w Karlsruhe, Grenoble, Graz, Wiedniu czy Delft. Z profilem naukowym prof. J. Tejchmana można zapoznać się na portalu MOST Wiedzy

SAPG składa Laureatowi serdeczne gratulacje i życzy dalszych sukcesów !

https://www.gdansk.pl/wiadomosci/prof-mendel-i-prof-tejchman-konarzewski-laureatami-nagrody-naukowej-miasta-gdanska,a,188826

Sukces zespołu PG w Międzynarodowym Konkursie Umiejętności Statystycznych

Zespół reprezentujący Politechnikę Gdańską w składzie: dr inż. Karol Flisikowski (opiekun, adiunkt WZiE PG) razem ze studentami – Norbertem Nieżorawskim (student Inżynierii Danych WZiE ), Maciejem Winnikiem (WZiE) oraz Martą Sobolewską (WCH) zdobyli I miejsce na krajowym etapie V edycji Międzynarodowego Konkursu Umiejętności Statystycznych! 

 Zespół przygotował pracę pt.: „Wpływ niebieskiego światła emitowanego przez urządzenia elektryczne na jakość snu.”Dzięki wygranej na etapie krajowym, zespół awansował do etapu międzynarodowego jako reprezentacja Polski.

 Pełna lista laureatów znajduje się na stronie Konkursu.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie!

Nagrody w turnieju PCK Młoda krew ratuje życia

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK lub Honorowych Dawców Krwi PCK im. doc. dr inż. Marianny Sankiewicz-Budzyńskiej przy Politechnice Gdańskiej organizuje kilka razy w roku akcje poboru krwi pod nazwą „Politechnika Superbohaterów”. W tych trudnych czasach zapotrzebowanie na krew jest wyjątkowo duże..

Dzięki Superbohaterom, nasza uczelnia zdobyła na szczeblu wojewódzkim XVII edycji turnieju PCK „Młoda krew ratuje życie” następujące nagrody:

 • I miejsce w kategorii „Promocja honorowego krwiodawstwa” 
 • II miejsce w kategorii „Ilość oddanej krwi w przeliczeniu na jednego studenta”
 • II miejsce w kategorii "Akcje promocyjne z otwartymi akcjami poboru krwi"

Władze Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Politechnice Gdańskiej pragną gorąco podziękować wszystkim krwiodawcom, którzy oddają krew w ramach akcji "Politechnika Superbohaterów". Serdeczne podziękowania kierowane są także do władz Politechniki Gdańskiej oraz władz Wydziału ETI za wsparcie organizacyjne.

Więcej informacji https://www.facebook.com/Klub.HDK.PCK.PG

Politechnika Gdańska pomogła w organizacji 29. finału WOŚP w Gdańsku

29 finał Wielkiej Orkierstry Świątecznej Pomocy - sztab na Politechnice Gdańskiej. Fot. Maciej Dzwonnik/PG

Politechnika Gdańska aktywnie włączyła się do organizacji gdańskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Fot.:Maciej Dzwonnik, PG

Zakończył się tegoroczny, 29 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w którym zbierano pieniądze na zakup sprzętu służącego laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy, Dzięki współpracy z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku na naszej uczelni zlokalizowany został główny, gdański sztab dla wolontariuszy WOŚP, a także „bank” orkiestry.

W związku z pandemią koronawirusa i idącymi za tym obostrzeniami i ograniczeniami, Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku (organizator imprezy w Gdańsku w ramienia WOŚP) poszukiwało miejsca, które mogłoby z jednej strony zapewnić sprawną organizację pracy wolontariuszy, a z drugiej pozwolić na bezpieczną pracę w reżimie sanitarnym. Z pomocą przyszła Politechnika Gdańska i działające tu od niedawna Centrum Wolontariatu PG https://pg.edu.pl/centrum-wolontariatu , która udostępniła organizatorom gdańskiego finału WOŚP przestrzeń na 3. piętrze Gmachu Głównym uczelni (m.in. Aulę PG), a także pomogła w koordynacji i ochronie pracy wolontariuszy.  

https://pg.edu.pl/files/2021-02/2021-01-31_wo%C5%9Bp.

Absolwenci

Matematyka dla neurobiologii - interdyscyplinarne badania naszej absolwentki

Fot.: Paulina Staniszewska/PG

Dr inż. Justyna Signerska-Rynkowska z Zakładu Równań Różniczkowych i Zastosowań Matematyki prowadzi badania z dziedziny neurobiologii matematycznej. 

Celem projektu jest zastosowanie i rozwinięcie najnowszych wyników badań niskowymiarowych układów dynamicznych w analizie złożonej dynamiki modeli aktywności komórek nerwowych, odzwierciedlającej skomplikowane zjawiska obserwowane w rzeczywistych układach.  Obecnie istnieje bardzo dużo różnych modeli komórek nerwowych, a wyniki badań i rozwinięte metody mogą być interesujące dla innych naukowców, zajmujących się  zagadnieniami z dziediny nauk neurologicznych

Badania prowadzone sąt we współpracy  z naukowcami z Francji i Stanów Zjednoczonych.

https://pg.edu.pl/aktualnosci/2021-02/matematyka-dla-neurobiologii-interdyscyplinarne-badania-w-instytucie-matematyki 

Informacja dla przyszłych absolwentów :) Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy zaprasza

Trwają zapisy do Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego na WZiE PG!

Wydział Zarządzania i Ekonomii zaprasza dzieci w wieku 10-13 lat do udziału w bezpłatnym programie edukacji ekonomicznej „Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy”Pierwsze zajęcia już 4 marca 2021.

Organizatorem spotkań jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych we współpracy z lokalnymi partnerami. Celem programu jest popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości ekonomicznej wśród dzieci już od najmłodszych lat. Oferta edukacyjna EUD skierowana jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Program obejmuje również serię spotkań dla rodziców z zakresu wychowania i kształtowania postaw u najmłodszych.

 W bieżącym semestrze odbędą się następujące tematy:

 • Zarządzanie projektami,
 • Życie produktu,
 • Przedsiębiorczość w działaniu,G
 • Gimnastyka umysłu, czyli jak uczyć się szybciej i osiągać lepsze efekty,
 • Walutowa wieża BABEL,
 • Ekologiczny znaczy trendy.

Wszyscy uczestnicy EUD otrzymują dyplomy ukończenia programu. Na najlepszych studentów czekają atrakcyjne nagrody! 

Zajęcia będą odbywać się w czwartki w godz. 17:00 - 18:30,  przy wykorzystaniu aplikacji MS Teams! Program oraz harmonogram zajęć dostępny jest na stronie portalu EUD.

Zapisy trwają do 28.02.2021 przez FORMULARZ dostępny na stronie portalu. 

Kontakt: Edyta.Drajska@zie.pg.edu.pl

Współpraca

Diamentowe półprzewodniki znajdują zastosowanie w medycynie i ochronie środowiska

Na zdjęciu od lewej: prof. Robert Bogdanowicz i dr inż. Michał Sobaszek w Laboratorium Syntezy Innowacyjnych Materiałów i Elementów. Fot. Dawid Linkowski

Na zdjęciu od lewej: prof. Robert Bogdanowicz i dr inż. Michał Sobaszek w Laboratorium Syntezy Innowacyjnych Materiałów i Elementów. Fot. Dawid Linkowski 

Diamenty mogą znaleźć zastosowanie w elektronice, optoelektronice, chemii, ochronie środowiska, medycynie, czy analityce badawczej. Na Politechnice Gdańskiej, pod kierownictwem prof. Roberta Bogdanowicza, działa jedyny w Polsce zespół, który prowadzi badania nad półprzewodnikowymi diamentami i możliwościami ich wykorzystania.

Półprzewodniki diamentowe mogą być  zastosowane m.in. przy walce z COVID-19, w diagnostyce medycznej nowej generacji czy utylizacji problematycznych związków w oczyszczalniach ścieków. Wyniki badań publikowane są w prestiżowych czasopismach.Kierownikiem zespołu jest prof. Robert Bogdanowicz z Katery Metrologii i Optoelektroniki ETI PG. Zespół prof. Bogdanowicza, jest jedynym zespołem w Polsce zajmującym się syntezą półprzewodnikowych struktur diamentowych. Zespół spółpracuje z naukowcami i firmami z USA, Chin, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch. 

 https://pg.edu.pl/aktualnosci/2021-01/jedyny-w-polsce-zespol-naukowcow-tworzacych-diamentowe-polprzewodniki    

https://pg.edu.pl/czt/laboratorium-syntezy-innowacyjnych-materialow-i-elementow   

Współpraca Politechniki Gdańskiej oraz Łódzkiej w dziedzinie biotechnologii

Na zdjęciu od lewej: Damian Kuźniewski- Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy i Technologii, Robert Bajko- Broker Innowacji PG, Krzysztof Kur - Wiceprezes BLIRT SA, Marian Popinigis - Prezes Zarządu BLIRT SA, prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański- Prorektor ds. Umiędzynarodowienia i Innowacji Politechniki Gdańskiej, dr hab. inż. Hubert Cieśliński oraz dr hab. inż. Marta Wanarska 

Wynikiem prac zespołu badawczego z obydwu uczelni jest platforma umożliwiająca produkcję białek w oparciu o stworzony system ekspresji genów wykorzystujący jako gospodarza wyselekcjonowany gatunek drożdży adaptowanych do wzrostu w niskich temperaturach (drożdże psychrotolerancyjne).

Umowa licencyjna na wynalazek została podpisana przez gdańską firmę Blirt SA, specjalizującą się w wytwarzaniu wysokiej jakości wyspecjalizowanych enzymów oraz odczynników 

Jako firma biotechnologiczna wytwarzająca enzymy i białka w skali przemysłowej, zamierzamy sprawdzić możliwości produkcyjne nowych szczepów do wytworzenia wybranych enzymów wykorzystywanych w diagnostyce molekularnej lub produkcji biofarmaceutyków. Liczymy, że omawiany system ekspresyjny pozwoli uzyskać znacznie lepszą produktywność szczególnie w przypadku nadekspresji enzymów termolabilnych, działających w niskich temperaturach, pochodzących z organizmów psychrotroficznych lub psychrofilnych komentuje dr inż. Krzysztof Kur, Wiceprezes firmy BLIRT S.A

.Wynalazek zgłoszony w europejskiej procedurze patentowej EPO w 2018 r. 

https://ctwt.pg.edu.pl/ 

Badania niskosiarkowych paliw żeglugowych w Zakładzie Siłowni Okrętowych

Widok ogólny stanowiska silnikowego do testowania modyfikowanych (niskosiarkowych) paliw żeglugowych

Na zdjęciu: Widok ogólny stanowiska silnikowego do testowania modyfikowanych (niskosiarkowych) paliw żeglugowych 

 Badania naukowe prowadzone obecnie w Zakładzie Siłowni Okrętowych mają charakter eksperymentalny, rzadko analityczny, czy studyjny. W ostatnich latach koncentrują się na rozwiązywaniu kluczowych zagadnień badawczych związanych z ograniczenia emisji tlenków siarki w spalinach silników okrętowych.

 Decyzja Międzynarodowej Komisji Morskiej IMO (ang. International Maritime Organisation) zobowiązuje armatorów do znacznego ograniczenia, od 1 stycznia 2020 roku, dopuszczalnej zawartość siarki w paliwach żeglugowych dla statków operujących na wszystkich wodach międzynarodowych, Co istotne, dopuszcza się w dalszym ciągu możliwość stosowania wysokosiarkowych paliw żeglugowych, pod warunkiem wyposażenia statku w instalację odsiarczania spalin, pracującą w układzie zamkniętym, która zagwarantuje obniżenie emisji tlenków siarki w spalinach silników okrętowych do wymaganego poziomu.

Zakład Siłowni okrętowych zrealizował dwa projekty badawcze we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Morskiej w Gdańsku:

 • Budowa stanowiska laboratoryjnego do badania innowacyjnej metody suchej odsiarczania spalin silnika zasilanego paliwem pozostałościowym.
 • Metoda oceny ekologicznych, energetycznych i niezawodnościowych skutków stosowania modyfikowanych paliw żeglugowych do zasilania silników o zapłonie samoczynnym w warunkach rzeczywistych.

Wynikami  badań zainteresował się koncern paliwowy Grupa LOTOS S.A., który  roku  zlecił  przeprowadzenie testów silnikowych nowo produkowanych, niskosiarkowych paliw żeglugowych .

https://wimio.pg.edu.pl/aktualnosci/2021-01/badania-naukowe-prowadzone-w-zakladzie-silowni-okretowych

Wydarzenia kulturalne, spotkania, wykłady

Zwiedzaj Gdańsk - spacer Szlakiem Stoczni Cesarskiej

Budynek dyrekcji Stoczni Cesarskiej w Gdańsku w 1878 roku i widok obecny https://pl.wikipedia.org/wiki/Kaiserliche_Werft_Danzig

Morska Fundacja Historyczna i Stocznia Cesarska Development zapraszają na spacer Szlakiem Stoczni Cesarskiej, który przybliża historię najstarszej części dawnej Stoczni Gdańskiej im. Lenina, 

W weekendy lutego i marca 2021 roku po szlaku oprowadzać będą profesjonalni przewodnicy – pasjonaci, którzy przybliżą najważniejsze fakty historyczne i wyjątkowe ciekawostki. Morska Fundacja Historyczna, jest współorganizatorem otwartej w październiku 2018 roku trasy edukacyjnej po terenach stoczniowych.

Oferta zwiedzania z przewodnikiem z MFH trwa od soboty 13 lutego do niedzieli 28 marca 2021 roku. Wstęp wolny.

W czasie wycieczek obowiązują zasady bezpieczeństwa zgodne z aktualnym stanem epidemicznym na terenie miasta Gdańska i w związku z tym mogą ulec zmianie w czasie trwania oferty.

Dodatkowe informacje lub nowy harmonogram pojawią się na stronie organizatora

https://mfh-gdansk.pl/szlak-stoczni-cesarskiej-zwiedzanie-z-przewodnikiem/  

 https://mfh-gdansk.pl/

 

Komunikaty

TOP KORAB zaprasza na Międzynarodową Konferencję Młodych Naukowców i Inżynierów

  

cruise ship homeKORABCEMT

TOP KORAB w imieniu CEMT (The Confederation of European Maritime Technology Societies) zaprasza na drugą Międzynarodową Konferencję Młodych Naukowców i Inżynierów aktywnych w sektorze Technologii Morskich.

Pierwsza edycja konferencji formie telekonferencji odbyła się w ubiegłym roku pod nazwą KORAB CEMT Young 2020 .Od 15 lutego br. można  rejestrować się na konferencję i zgłaszać abstrakty wystąpień. Konferencja w roku 2021 ma nazwę PostGradMarTec 2021

Pełna informacja na stronie https://www.cemt.eu/PostGradMarTec2021.html 

 Prezentacje przedstawiane na konferencji KORAB CEMT Young 2020 można znaleźć na stronie https://www.topkorab.org.pl/category/konferencja-cemt/

Fizycy pod żaglami - rejs z okazji 100 lecia Polskiego Towarzystwa Fizycznego

 

Z okazji 100 lecia swojej działalności, Polskie Towarzystwo Fizyczne organizuje rejs na pokładach najpiękniejszych polskich żaglowców STS Pogoria oraz STS Fryderyk Chopin.

Organizatorzy serdecznie zaprasza fizyków, ich rodziny, sympatyków żeglowania oraz ich przyjaciół. Umiejętności żeglarskie nie są wymagane. Rejs rozpoczyna się 02.08.2021 w Szczecinie, tuż po The Tall Ships Races 2021

Szczegóły https://www.ptf.net.pl/pl/rejsy/info/ 

Sztuczna inteligencja i automatyzacja procesów biznesowych w ujęciu praktycznym

Już 20 marca 2021 ruszają studia podyplomowe ,,Sztuczna inteligencja (AI) i automatyzacja procesów biznesowych w ujęciu praktycznym”.

Studia są kierowane do osób dostrzegających możliwość zastosowania AI w swoim życiu zawodowym a także do inżynierów, analityków biznesowych w dużych firmach, matematyków, statystyków, ekonomistów, którzy potrzebują coraz bardziej wydajnego zaplecza technologicznego.

Więcej informacji o kierunku znajduje się  https://zie.pg.edu.pl/ai/