Centrum Wolontariatu | Politechnika Gdańska

Treść strony

Centrum Wolontariatu

Centrum Wolontariatu powstało, aby upowszechniać ideę wolontariatu w społeczności akademickiej Politechniki Gdańskiej. Jesteśmy przekonani, że dzieląc się swoją wiedzą i umiejętnościami, pomagając innym możemy przyczynić się do trwałych zmian społecznych, promowania postaw otwartości i tolerancji. 

Nasze działania mają na celu:

  • zwiększanie aktywności społecznej studentów i pracowników,
  • wspieranie różnych form działań wolontariackich w społeczności akademickiej Politechniki Gdańskiej,
  • podejmowanie współpracy z organizacjami i instytucjami świadczącymi pomoc potrzebującym, w szczególności w ramach wolontariatu edukacyjnego.

Oferty, akcje, ogłoszenia

Zostań wolontariuszem

Zostań wolontariuszem

Solidarni z Ukrainą

Wolontariat edukacyjny

Wolontariat edukacyjny

Wolontariat akcyjny

Wolontariat akcyjny

Wolontariat wielokulturowy

 


 

Współpracujemy z:

Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku

Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku

Miasto Gdańsk

Miasto Gdańsk

Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej

Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej