Numer 1/2019

Kalendarium

" W szafie u Juliusza Słowackiego"

2019.01.23 17:30  –  2019.01.11 19:30
Trójmiejska Kawiarnia Naukowa zaprasza na kolejne spotkanie w Klubie Ziemia. Tym razem dowiemy się co było "W szafie u Juliusza Słowackiego"

Żegnamy Prezydenta Pawła Adamowicza

Odszedł Paweł Adamowicz, Prezydent Gdańska 1998-2019

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy tragicznie zmarłego Prezydenta Gdańska

 

PAWŁA ADAMOWICZA

 

doświadczonego i cenonego samorządowca, człowieka całym sercem oddanego społeczności lokalnej oraz idei wolności, równości, solidarności i demokracji obywatelskiej.

 

Rodzinie , Bliskim i Przyjaciołom składamy wyrazy najszczerszego współczucia

Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Gdańskiej

Z życia Politechniki Gdańskiej

Brydż wrócił na Politechnikę

Tak , tytułowe wrócił to nie pomyłka. W latach siedemdziesiątych w salce klubu „Kwadratowa” od rana można było grać w brydża. Spotykali się w wolnych chwilach studenci a także pracownicy Politechniki Gdańskiej by grać. I to jak grać ! Drużyna złożona z bywalców „Kwadratowej” wygrała w cuglach pierwszy Popularny Puchar Polski a jej zawodnicy do dziś rywalizują w najwyższych ligach mając na koncie już wiele medali wszelkiego rodzaju mistrzostw.

W tamtym czasie granie w brydża było czymś normalnym a co ważniejsze popularnym wśród studentów. Turnieje w akademikach to była codzienność. Kolejne lata to schyłek aktywności wśród studentów lecz z pracowników PG można było dalej stworzyć dwie drużyny pierwszoligowe.

Dzięki przychylności Władz Rektorskich oraz Dyrekcji Centrum Sportu Akademickiego PG brydż na Politechnikę wrócił. Już drugi rok w poniedziałki nauczyć się tej pięknej gry oraz zagrać mogą pracownicy w ramach „Politechniki Otwartej” ( Gmach Główny sala 300 godz. 15.45 ) a we wtorki studenci na obiektach CSA od 17 do 21.

Reaktywowała się też drużyna ligowa AZS PG tocząc boje w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Brydża Sportowego.

Warto z tej okazji skorzystać bowiem brydż poza treningiem umysłu, umiejętnością pracy w parze i w zespole ( studenci gdzie takie umiejętności jeszcze możecie zdobyć?) ma działanie prozdrowotne. Tak, bo jak pokazują badania naukowe m.in. prof. M.C.Diamond z Berkeley California University , nie tylko granie wzmacnia nasz system immunologiczny lecz zmniejsza szanse zapadnięcia na chorobę Alzheimera o 75% !! Prowadzone są , także w Polsce na UMK , badania mózgu osób starszych pokazujące różnice w degeneracji hipokampu między grającymi i niegrającymi. Oczywiście istotnie mniejsza jest ona u grających . Ponadto buduje tzw. „rezerwę poznawczą” czyli dodatkowe synapsy w mózgu w stopniu niespotykanym dla innych form aktywności umysłowej.

W ramach eksperymentu wprowadziliśmy naukę gry w brydża dla chorych w Centrum Alzheimera w Warszawie. Początkowo mieli kłopoty z liczeniem do dziesięciu i układaniu kart. Po sześciu miesiącach ponad połowa z nich gra w brydża choć nigdy w niego nie grali. Tak więc nie tylko udało się zatrzymać rozwój choroby lecz także w jakimś sensie cofnąć pacjentów do świata, z którego się oddalali.

Dlaczego właśnie brydż daje takie efekty ? Otóż poza niekwestionowanymi walorami towarzyskimi jest grą losowo-strategiczną wymagającą koncentracji w krótkich stosunkowo okresach czasu przerywanych chwilami relaksu. Grający muszą umieć tworzyć strategie oraz modyfikować je w trakcie każdego rozdania bowiem sytuacja zmienia się co chwila. Trzeba takie konieczne zmiany strategii przewidywać od początku . Jest to „mądrze” mówiąc przetwarzanie strumienia informacji ,które w trakcie gry do nas napływają . Bardzo blisko stad do „zwinnego zarządzania projektami”.

Kompetencje , modne ostatnio słowo , zdobyte przy grze w brydża przydają się w pracy stąd też pracodawcy cenią sobie grających. Maja pewność, że dla nich współpraca w parze czy zespole to codzienność a algorytmiczne myślenie to nawyk.

Teraz łatwiej będzie zrozumieć dlaczego Bill Gates umiejętność grania w brydża umieszcza na swojej krótkiej liście tych , które są konieczne do odnoszenia sukcesów. Oczywiście sam też gra i to wcale nieźle . Podobnie jak Warren Buffet gotów resztę życie spędzić w celi więziennej byle tylko razem z trzema grającymi w brydża.

Pozostaje mi tylko zachęcić Was do powrotu do gry lub nauczenia się jej. Zapewniam ,że warto.

Marek Małysa

Centrum Mistrzostwa Informatycznego: nowe możliwości dla zdolnych informatyków

To ogromna szansa dla utalentowanej informatycznie młodzieży! Rusza realizacja Centrum Mistrzostwa Informatycznego – projektu grantowego finansowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w ramach którego zostaną zorganizowane zajęcia informatyczne dla ponad 12 tysięcy szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i średnich. W projekcie uczestniczy m.in. Politechnika Gdańska, która będzie współpracować ze szkołami z trzech województw.

 

W ramach Centrum Mistrzostwa Informatycznego, 1500 mentorów: m.in. nauczycieli, medalistów i finalistów konkursów informatycznych mentorów, przy wsparciu pięciu uczelni technicznych: Politechniki Łódzkiej (lidera projektu), Politechniki Gdańskiej, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Warszawskiej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej – stworzy programy zajęć i wdroży je podczas zorganizowanych w ramach projektu działań kół informatycznych. Projekt wspierać będą także stowarzyszenia: Mistrzowie Kodowania, I Love Math oraz Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej.

Celem Centrum Mistrzostwa Informatycznego jest budowa trwałego systemu wyłaniania talentów informatycznych. Służyć temu ma szeroki i zaawansowany program podnoszenia wiedzy i kompetencji osób prowadzących zajęcia. W programie zaplanowano dwusemestralne szkolenia  Przeszkoleni mentorzy otrzymają granty na prowadzenie kół algorytmiki i programowania, w których pomogą młodym zdolnym uczniom w zdobyciu i poszerzaniu wiedzy i praktycznych umiejętności.

W projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego przewidziano wiele innowacyjnych rozwiązań, które zwiększą jego efektywność, będzie to m.in. rywalizacja uczestników kół informatycznych w ramach ligi informatycznej, wdrożeniu aplikacji służących do modyfikowania, testowania oraz zabezpieczania oprogramowania czy aktywizowanie wszystkich partnerów koordynujących projekt, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Na realizację projektu Centrum Projektów Polska Cyfrowa przeznaczyło blisko 50 mln zł, z czego 1,71 mln zł otrzyma Politechnika Gdańska.

Politechnika Gdańska w ramach projektu będzie współpracować z przedstawicielami szkół z województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz zachodniopomorskiego.

Wystawa „Profesor Wacław Szybalski o Lwowie, genach, istocie życia i noblistach”

  W dniach 14-30 stycznia w holu przed Biblioteką PG w Gmachu Głównym można będzie obejrzeć  wystawę poświęconą profesorowi Wacławowi Szybalskiemu, wybitnemu biotechnologowi i genetykowi. Prof. Wacław Szybalski to były pracownik Politechniki Gdańskiej, którego losy opisane zostały w książce „Wacław Szybalski o Lwowie, genach, istocie życia i noblistach” autorstwa Igora Abramowa-Newerly'ego.

Urodzony w 1921 roku we Lwowie prof. Wacław Szybalski w 1939 r. podjął studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Lwowskiej. W czasie okupacji pracował w Instytucie Badań Nad Tyfusem Plamistym i Wirusami prof. Rudolfa Weigla. Po II wojnie światowej przyjechał do Gdańska. Dysponując wykształceniem biotechnologicznym zorganizował Katedrę Technologii Środków Spożywczych Politechniki Gdańskiej. Tutaj też w 1949 r. otrzymał tytuł doktora nauk chemicznych. W tym samym roku wyjechał do Kopenhagi, gdzie pracował nad genetyką drożdży. W latach 1951-1955 działał w laboratorium pod Cold Spring Harbor w USA, a następnie w Instytucie Mikrobiologii Uniwersytetu w New Brunswick. W latach 1960-2003 był profesorem na Uniwersytecie Wisconsin w Madison.

Prof. Wacław Szybalski miał udział w opracowaniu metod wirowania i rozdzielania kwasów nukleinowych w chlorku i siarczanie cezu oraz opracowaniu zasad wykrywania mutagenności związków chemicznych na bakteriach. Przez wiele lat pracował nad mechanizmami chemicznej mutagenezy i jako pierwszy dostarczył bezpośrednich dowodów na przyczynowy związek między mutagenezą a karcynogenezą. Ostatnie lata pracy profesora to poszukiwanie metod fizycznego mapowania genomu i modyfikacji enzymów restrykcyjnych, a szczególnie sekwencjonowania dużych genomów. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 360 publikacji z zakresu mikrobiologii, genetyki ogólnej, mutagenezy oraz biologii molekularnej.

Wystawę przygotowała Fundacja Profesora Wacława Szybalskiego.

fot. Fundacja Profesora Wacława Szybalskiego

Współpraca z Partnerami

Spółka spin-off PG pracuje nad systemem chłodzenia baterii do pojazdów elektrycznych

Byotta, spółka spin-off stworzona przez trzech absolwentów Politechniki Gdańskiej, projektuje wysokowydajny układ chłodzenia baterii do pojazdów elektrycznych. Ma on pomóc znacznie skrócić czas ładowania baterii, jednocześnie wydłużając jej żywotność, a także odzyskiwać część ciepła odpadowego do ogrzania pojazdu. Rozwiązanie będzie testowane we współpracy z gdyńskim Przedsiębiorstwem Komunikacji Trolejbusowej (PKT).

 

Jednym z problemów, które rozwiązujemy jest przegrzewanie się baterii pojazdu elektrycznego przy bardzo szybkim ładowaniu. Generowane ciepło jest tym większe, im szybciej ładujemy baterie. Prędkość ładowania jest więc ograniczana, bo przegrzewanie się baterii skraca jej żywotność, a bateria to jeden z największych kosztów w pojazdach. Celem naszego projektu jest stworzenie układu zarządzania temperaturą baterii, który umożliwi utrzymanie optymalnej temperatury baterii nawet w skrajnych sytuacjach, czyli np. podczas bardzo szybkiego ładowania czy bardzo dynamicznej jazdy – tłumaczy mgr inż. Mariusz Smentoch, absolwent Wydziału Mechanicznego PG i Imperial College London, prezes spółki Byotta.

System, nad którym pracują inżynierowie ma stanowić połączenie aktywnego układu chłodzenia cieczą  wykorzystującego wymienniki ciepła autorskiej konstrukcji i pasywnego chłodzenia z wykorzystaniem materiałów o zmiennej fazie.

Najprostszym przykładem takiego materiału jest wosk, który w czasie topnienia utrzymuje swoją temperaturę, cały czas przyjmując ciepło od otoczenia. Chcemy połączyć te dwie technologie w jeden sprawnie działający system do zarządzania temperaturą pracy baterii, przy czym temperatura bezpieczna dla baterii mieści się w zakresie 15-35 stopni Celsjusza. Zakładamy, że żywotność baterii może zwiększyć się nawet kilkukrotnie – mówi mgr inż. Maciej Raczkowski, absolwent Wydziału Mechanicznego PG, który odpowiada za część projektu związaną z procesem chłodzenia. Skrócić ma się za to czas ładowania baterii.

Świętym Graalem, jeśli chodzi o czas ładowania baterii jest sześć minut, przy czym obecnie jest to kilkanaście minut. Zakładamy, że dzięki naszym rozwiązaniom uda się do tego Graala znacząco przybliżyć – dodaje Raczkowski.

W ramach projektu mają zostać także zaproponowane sposoby odbioru ciepła w trolejbusie.

Zimą bardzo dużo energii pochodzącej z baterii wykorzystywane jest do dogrzewania wnętrza pojazdu, przez co zmniejsza się zasięg, jaki ma trolejbus na jednym ładowaniu. Badamy, jak dużo ciepła można odzyskać z baterii i zaproponujemy, w jaki sposób można to ciepło wykorzystać. Zakładamy, że uda się odzyskiwać więcej ciepła niż dotychczas oraz zapewnić jego równomierny odbiór– tłumaczy mgr inż. Karol Gryń, absolwent Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, odpowiadający za część projektu dotyczącą  IT i automatyki.

W ramach kolejnego etapu projektu, we współpracy z laboratorium LINTE^2, przygotowana zostanie szybka i wydajna ładowarko-rozładowywarka, dzięki której będzie można symulować skrajne przypadki, zanim bateria zostanie umieszczona w pojeździe. W lutym przyszłego roku wymienniki ciepła będą testowane z bateriami i materiałem zmiennofazowym jako jeden układ.

Dodajmy, że inżynierowie ze spółki Byotta zakwalifikowali się  do programu akceleracyjnego MIT Enterprise Forum oraz do szkoły mentorów z Polskiego Funduszu Rozwoju. Oba programy mają pozwolić zwiększyć ich kompetencje biznesowe i szanse na powodzenie projektu w zakresie wdrożenia.

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii - współpraca z przemysłem i biznesem

Politechnika Gdańska, poprzez Centrum Transferu Wiedzy i Technologii, realizuje współpracę z przemysłem w szczególności w następujących obszarach:

  • Badania zlecone – realizacja prac badawczych, usług laboratoryjnych, doradztwa i ekspertyz zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami konkretnych kontrahentów. Zawieranie umów, wycena i realizacja prac odbywa się w poszczególnych jednostkach naukowych (wydziałach) Uczelni. W uzasadnionych przypadkach obsługę procesu realizacji badań realizuje spółka celowa Politechniki Gdańskiej – Excento Sp. z o.o.

  • Udostępnienie praw do technologii/wyników badań opracowanych w Uczelni – w zależności od charakteru projektu a także potrzeb i możliwości partnera biznesowego – udzielanie licencji na korzystanie z technologii opracowanej w ramach realizacji prac badawczych przez pracowników Uczelni. 

  • Realizacja wspólnych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych poprzez utworzenie konsorcjum badawczo-rozwojowego – Politechnika Gdańska realizuje wiele projektów B+R we współpracy z przemysłem korzystając z instrumentów finansujących takie przedsięwzięcia oferowanych m.in. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju https://www.ncbr.gov.pl, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości https://www.parp.gov.pl czy Unię Europejską.

  • Utworzenie spółki spin-off/out na bazie technologii opracowanej w Uczelni i/lub z wykorzystaniem infrastruktury Uczelni – jest to ścieżka skierowana do partnerów biznesowych pracowników i studentów PG, którzy są zainteresowani tworzeniem nowych firm na bazie wyników prac badawczych, do których prawa majątkowe przysługują Uczelni. Powołanie spółki typu spin-off/out  ma uzasadnienie wyłącznie w przypadku, gdy technologia posiada cechy pozwalające na opracowanie niezależnego produktu, usługi lub technologii, która może być bezpośrednio wdrożona na rynku i udostępniona klientowi końcowemu. Tworzenie spółek celowych do komercjalizacji technologii pozwala na wykorzystanie instrumentów wsparcia inwestorów typu seed lub venture capital. Ścieżka ta realizowana za pośrednictwem spółki celowej Politechniki Gdańskiej – Excento sp. z o.o. 

Zapraszamy do współpracy! 

https://ctwt.pg.edu.pl 

Student PG laureatem konkursu Młodzi Innowacyjni dla PGNiG

Inż. Jędrzej Wrzaskowski, student drugiego roku studiów magisterskich na kierunku Energetyka (Wydział Mechaniczny), zajął drugie miejsce w czwartej edycji ogólnopolskiego konkursu na projekt badawczo-rozwojowy Młodzi Innowacyjni dla PGNiG. Temat nagrodzonej pracy to „Demonstracyjny układ otrzymywania wodoru z DME jako element elektromobilności”.

 

Praca inż. Jędrzeja Wrzaskowskiego zawiera propozycję rozwiązania problemu magazynowania wodoru. Zakłada ona wykorzystanie paliwa syntetycznego DME (eteru dimetylowego) jako nośnika, a następnie odzysk wodoru w procesie reformingu parowego. Niewielkie gabaryty instalacji pozwalają na zamontowanie jej w pojeździe elektrycznym zasilanym ogniwem paliwowym, umożliwiając wykorzystanie wodoru w bezpieczny i ekologiczny sposób.

Konkurs Młodzi Innowacyjni dla PGNiG przeznaczony jest dla studentów, doktorantów oraz młodych naukowców i ma na celu wyszukanie innowacyjnych pomysłów z obszarów działalności Grupy Kapitałowej PGNiG, które mogą zainicjować realizację projektów badawczo-rozwojowych. Tematyka zgłoszonych prac mogła obejmować między innymi technologie wodorowe, pozyskiwanie metanu z węgla i nowe zastosowania paliw gazowych, ale także wykorzystywanie Big Data czy mediów społecznościowych. Członkiem kapituły konkursowej jest prof. Jan Hupka z Katedry Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

Na zdjęciu Dariusz Dzirba, dyrektor Departamentu Badań i Rozwoju PGNiG SA, Edyta Kuk, zdobywczyni trzeciego miejsca, Jędrzej Wrzaskowski, Michał Zając, zdobywca pierwszego miejsca, oraz Łukasz Kroplewski, wiceprezes Zarządu ds. rozwoju PGNiG SA, fot. PGNiG

Absolwenci

Prof. Dariusz Świsulski laureatem nagrody Srebrnych Skrzypiec

Prof. Dariusz Świsulski, kierownik Katedry Metrologii i Systemów Informacyjnych WEiA PG, otrzymał nagrodę w II edycji konkursu Srebrnych Skrzypiec im. Profesora Bogdana Skalmierskiego za swoją książkę pod tytułem „Polska elektryka w medalierstwie i filatelistyce”, wydaną w 2018 roku przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

 

W konkursie nagradzane są prace służące budowaniu pomostów pomiędzy techniką a naukami humanistycznymi i artystycznymi, charakteryzujące się interdyscyplinarnością i ukierunkowaniem na integrowanie różnych dyscyplin w dziedzinie techniki oraz twórczym wykorzystaniem i zastosowaniem nowych metod matematycznych w technice i inżynierii. Laureatów wyłania kapituła reprezentująca ośrodki akademickie i środowiska związane z działalnością prof. Bogdana Skalmierskiego: Politechnikę Częstochowską, Politechnikę Śląską w Gliwicach, Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Gliwicach oraz towarzystwa naukowe PTMTiS i PTETiS.

Polska elektryka w medalierstwie i filatelistyce” zawiera opis historii polskiego szkolnictwa technicznego, biogramy wybitnych polskich elektryków oraz informacje o elektroenergetyce i najważniejszych elektrowniach w poszczególnych województwach. Autor opisuje losy narodowego przemysłu elektrotechnicznego i wybranych przedsiębiorstw w poszczególnych branżach, jak również rozwój trakcji elektrycznej w polskich miastach.

Inne

Politechnika Gdańska w grze Monopoly Gdańsk!

PG jako jedyna uczelnia w mieście została umieszczona na planszy gdańskiej edycji gry Monopoly. Można w niej nawet otrzymać stypendium rektora Politechniki Gdańskiej!

 

Na planszy drugiego wydania gdańskiej edycji jednej z najpopularniejszych na świecie gier planszowych znalazły się obiekty zupełnie inne niż w poprzedniej wersji. Tym razem oprócz Politechniki Gdańskiej gracze mogą stać się właścicielami między innymi Bramy Żuraw, Ratusza Głównego Miasta, Europejskiego Centrum Solidarności czy Muzeum II Wojny Światowej. Można też kupować stacje kolejowe czy całe gdańskie dzielnice, a wyciągając kartę Kasa społeczna otrzymać stypendium rektora PG.

Gdańsk był pierwszym polskim miastem, które otrzymało swoją własną edycję Monopoly. 

Trójmiejska Kawiarnia Naukowa

Trójmiejska Kawiarnia Naukowa powstała z inicjatywy dr inż. Aleksandry Mielewczyk–Gryń na mocy porozumienia między Wydziałem Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej a klubem „Ziemia” – w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 76/78.

W wybrane środy o godzinie 17:30 na piętrze klubu naukowcy i pasjonaci dzielą się swoimi zainteresowaniami ze wszystkimi, którzy chcą odkrywać nowe i poszerzać stare, znane już, przestrzenie. Współorganizatorem spotkań jest Koło Naukowe Studentów Fizyki oraz Wydziałowa Rada Studentów WFTiMS.

W środę 23 stycznia pani dr Marta Nowicka, filolog polski z Uniwersytetu Gdańskiego przybliży postać Juliusza Słowackiego, sprawdzając co było jego szafie.

Obraz może zawierać: tekst

Komunikaty

VI Konferencja e-Technologie w Kształceniu Inżynierów

VI Konferencja e-Technologie w Kształceniu Inżynierów (e-Technologies in Engineering Education),  odbędzie się w dniach 19-20 września 2019 r. na Politechnice Gdańskiej

 Konferencja ma na celu popularyzację najnowszych technologii w edukacji akademickiej oraz pokazanie dobrych praktyk w tym zakresie. Od roku 2016 jej współorganizatorami są Politechnika Gdańska oraz Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Zachęcamy do udziału zarówno osoby, które chcą podzielić się swoimi osiągnięciami, jak i słuchaczy. Konferencja będzie prowadzona w języku polskim i angielskim, w formie wystąpień oraz sesji plakatowej (także w formie elektronicznej). Przewidziano również bogatą ofertę warsztatów!

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania i nadsyłania propozycji publikacji teoretycznych, empirycznych i eksperymentalnych wyników badań oraz opracowań studiów przypadków.

Więcej informacji na stronie: https://pg.edu.pl/etee2019/

Uprzejmie prosimy o przekazanie zaproszenia współpracownikom!

Komitet Organizacyjny eTEE 2019

KONTAKT: etee2019@pg.edu.pl