Pierwszy Biuletyn SAPG

Kalendarium

„Młode Miasto – wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość”

2018-11-30    12:00 – 15:00 https://pg.edu.pl/
„Młode Miasto – wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość” – debata na Politechnice Gdańskiej.

JESIEŃ Z BAZUNĄ 2018

2018-12-02    18:00 – 23:00 Klub KWADRATOWA https://pg.edu.pl/sapg/
Zapraszamy na JESIEŃ Z BAZUNĄ 2018 do Akademickiego Klubu Politechniki Gdańskiej KWADRATOWA w dniu 2 grudnia 2018 r. Szczegółowy program na stronie SAPG.

Świąteczne spotkanie SAPG oraz PKB+

2018-12-20    15:30 – 17:30 Sala Senatu PG https://pg.edu.pl/sapg
Świąteczne spotkanie SAPG oraz Politechnicznego Klubu Biznesu PKB+ z Kierownictwem Uczelni i Dziekanami Wydziałów.

Inauguracja publikacji Biuletynu SAPG w formie elektronicznej!

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy Absolwenci!

Przekazujemy Wam pierwszy numer Biuletynu Absolwenta Politechniki Gdańskiej.
Idea wydania Biuletynu Absolwenta powstała w grupie członków SAPG.  JM Rektor zaaprobował nasze działania udzielając nam wszechstronnego wsparcia. Władze uczelni udostępniły środki techniczne i wyraziły zgodę na  posługiwanie się uczelnianym formatem.
Nasz Biuletyn ma sprawić, aby Wasz kontakt z Uczelnią trwał dalej.
Chcemy przekazywać Wam, jakie zadania realizuje SAPG. Będziemy dzielić się informacjami o ważnych wydarzeniach na Politechnice. Zaprosimy Was do poszerzania wiedzy m.in. poprzez aktywny udział w konferencjach naukowych, wykładach, seminariach lub studiach podyplomowych oraz upowszechniania kultury poprzez organizowane koncerty, wystawy, pokazy artystyczne i inne wydarzenia  kulturalne.

Wszystkich absolwentów PG zapraszamy do współpracy w zakresie budowania lepszej komunikacji i podzielenia się swoimi przemyśleniami, osiągnięciami oraz innymi ważnymi sprawami.

W imieniu Waszym oraz Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej składam serdeczne podziękowania za pomoc i udział w naszym projekcie Rektorowi prof. Jackowi Namieśnikowi, Prorektorowi ds. Organizacji prof. Januszowi Cieślińskiemu oraz zespołowi Działu Promocji.
Osobne podziękowania składam także naszym kolegom: Szczepanowi Gapińskiemu i Waldemarowi Wardenckiemu, którzy podjęli się zadania kierowania zespołem redakcyjnym biuletynu.

Krzysztof Dolny
Przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów Politechnik Gdańskiej

Z życia Politechniki Gdańskiej

Nowy album o zdobieniach architektonicznych Politechniki Gdańskiej

„Detale Politechniki Gdańskiej” to kolejny album przedstawiający architekturę historycznego kampusu PG. Tym razem autorzy skupili się na detalach architektonicznych zabytkowych budynków.

Pierwszy album, wydany w 2017 roku, opisywał powstanie i rozwój poszczególnych budynków aż do współczesności. W tym natomiast autorzy skupiają się na dekoracjach architektonicznych obiektów zabytkowych, przedstawiając detale budynków w historycznej części kompleksu. Wielu z nich nie widać z poziomu terenu. Dzięki zamieszczonym w albumie zdjęciom możemy docenić kunszt architektów, artystów i rzemieślników, którzy stworzyli swoja niepowtarzalną kompozycję. Gorąco zachęcam do lektury i oglądania! – mówi prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej.

Autorzy albumu przedstawili detale jednego z najpiękniejszych kampusów Europy na tle architektury Gdańska z czasów powstania uczelni i z wcześniejszych epok. 

– W XIX stuleciu i na początku XX wieku, kiedy projektowano i budowano Politechnikę Gdańską, w architekturze dominował styl zwany historyzmem. Nowoczesne budowle, takie jak dworce kolejowe, hale fabryczne czy też wyższe uczelnie, pokrywano dekoracją naśladującą formy gotyckie, renesansowe czy barokowe. Dawne style architektonicznie budowały wśród obywateli poczucie wspólnej przeszłości i dziedzictwa. Dla zespołu Politechniki Gdańskiej jako dominujący styl wybrano północny neorenesans wiążący się z czasami największego rozkwitu Gdańska na przełomie XVI i XVII wieku – mówi dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański, prof. nadzw. PG. – Detale budynków uczelni równocześnie przekazywały treści dotyczące funkcji obiektów. Na elewacjach można znaleźć setki elementów w mniej lub bardziej dosłowny sposób nawiązujących do różnych dziedzin nauki i techniki. Są tu symbole elektryczności i symbole chemiczne, lokomotywy, statki, niwelatory, nitowane konstrukcje mostów czy też koła zębate. Obok nich pojawiają się postacie z mitologii, zwierzęta, ptaki i smoki – dodaje.

Autorami albumu są Krzysztof Krzempek (fotografie), Jakub Szczepański, Klaudiusz Grabowski, Karolina Mizerska, Helena Szczepańska i Katarzyna Wojtczak.

Album można kupić  w sklepie z upominkami PG (Dział Promocji, budynek przy bramie głównej – nr 2 na mapie kampusu).

 

Profesorowie Politechniki Gdańskiej odznaczeni Medalami Stulecia Niepodległości

 

Prof. Andrzej Czyżewski, prof. Henryk Krawczyk, prof. Janusz Rachoń i prof. Edmund Wittbrodt zostali laureatami medali wybitych przez Gdańsk dla uczczenia stulecia niepodległości Polski.

Możecie nazywać się współbudowniczymi Gdańska. Bez waszych decyzji, czasem ryzyka, które podjęliście, nie byłoby rozwoju naszego miasta. Potraktujcie te medale jako podziękowanie od nas, wszystkich gdańszczan – powiedział Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska, wręczając medale zasłużonym reprezentantom świata nauki i kultury, biznesmenom oraz urzędnikom.

Szczegółowe informacje podano w Aktualnościach na stronie głównej PG.

Remont i przebudowa budynku „Hydromechaniki"

Zabytkowy budynek „Hydromechanika” w najstarszej części kampusu Politechniki Gdańskiej stanie się nowoczesnym ośrodkiem pełniącym funkcję centrum badań interdyscyplinarnych, muzeum techniki i galerii sztuki. Znajdą się tutaj strefy przeznaczone dla studentów, pracowników i organizacji akademickich PG oraz miejsce spotkań świata nauki i biznesu. 

– Zrewitalizowany budynek będzie pełnić funkcję centrum organizacji i stowarzyszeń działających na uczelni. Znajdą się w nim pomieszczenia wykorzystywane przez Politechniczny Klub Biznesu PKB+, Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Gdańskiej, Akademicki Chór PG oraz związki zawodowe. Tutaj też umiejscowione zostanie powstające Muzeum Politechniki Gdańskiej – wymienia prof. Janusz Cieśliński, prorektor PG ds. organizacji.

Więcej informacji na stronie internetowej w Aktualnościach

Wyróżnienie dla prof. Jacka Namieśnika

 

Prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej, otrzymał dyplom uznania za wsparcie i rozwój współpracy z ukraińskimi uczelniami wyższymi. Łew Zacharczyszyn, Konsul Generalny Ukrainy w Gdańsku, wręczył go z okazji 27. rocznicy niepodległości swojego kraju.

Ukraińskie uczelnie zaliczają się do najważniejszych partnerów Politechniki Gdańskiej. Na PG studiuje wielu studentów z Ukrainy, a tamtejsi naukowcy prowadzą wykłady jako profesorowie wizytujący. Dokładamy wszelkich starań, aby tę współpracę rozwijać i cieszę się, że te wysiłki zostały docenione – mówi prof. Jacek Namieśnik.

Politechnika Gdańska współpracuje z jedenastoma uczelniami znajdującymi się na Ukrainie. Tylko w zeszłym roku akademickim na pełne studia na naszej uczelni przyjęto 37 ukraińskich studentów. We wrześniu 2017 roku na PG odbyło się polsko-ukraińskie seminarium naukowe, którego organizacja była wspólną inicjatywą Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego. 

Współpraca z Partnerami

Badania naukowe to ryzyko, ale dają szanse na nowe technologie.

Zapraszamy do lektury wywiadu z Damianem Kużniewskim, dyrektorem Centrum Transferu Wiedzy i Technologi i  Piotrem Kaliszczukiem, brokerem. Z pracownikami naszej uczelni rozmawiał redaktor portalu Trojmiasto.pl - Robert Kiewlicz.

Dla postępu współpraca biznesu i nauki jest niezbędna. We współczesnym świecie to właśnie pieniądze pozyskiwane od biznesu pozwalają na prowadzenie często bardzo kosztownych badań i eksperymentów, które w efekcie przyczyniają się do kluczowych odkryć naukowych. O tym, jakie korzyści ma biznes ze współpracy z uczelniami, co zyskują na tym naukowcy i jak pokonać różnice pomiędzy przedsiębiorcami i naukowcami rozmawiamy z Damianem Kuźniewskim, dyrektorem i Piotrem Kaliszczukiem, brokerem z Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej.

Debata - „Młode Miasto – wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość”

Aktualny stan terenów postoczniowych, propozycje ich zagospodarowania oraz uwarunkowania ekonomiczno-społeczne związane z realizacją tych planów będą tematami debaty organizowanej przez Politechnikę Gdańską i Pracodawców Pomorza we współpracy z Gdańską Agencją Rozwoju Gospodarczego, która odbędzie się 30 listopada o godzinie 12:00 w Auli w Gmachu Głównym.

Uczestniczący w dyskusji przedsiębiorcy i naukowcy oraz przedstawiciele władz państwowych i samorządowych wspólnie spróbują wskazać działania pozwalające zapewnić dynamiczny rozwój terenów Młodego Miasta przy zachowaniu ich dziedzictwa historycznego. Podczas debaty w holu przed aulą można będzie obejrzeć wystawę dotychczasowych projektów zagospodarowania tego obszaru przez poszczególnych inwestorów.

Wprowadzenie wygłoszą prof. Piotr Lorens, kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego Politechniki Gdańskiej, oraz prof. Krystyna Dziworska z Katedry Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Gdańskiego.

Debata będzie mieć charakter zamknięty. 

Goście z Chińskiej Republiki Ludowej

W dniach 6–9.09.2018 r. na zaproszenie Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska przebywała w Polsce grupa 6 wysokich urzędników Haihe River Water Conservancy Commission (HWCC). Instytucja ta zarządza zlewnią rzeki Haihe, jedną z większych rzek chińskich. Delegacji przewodniczył Wang Wensheng – dyrektor generalny HWCC.

Celem wizyty było nawiązanie bliższych kontaktów zawodowych z przedstawicielami polskiej gospodarki wodnej.

W dniu 6.09.2018 r. delegacja przebywała w Warszawie, gdzie odwiedziła Politechnikę Warszawską oraz odbyła spotkanie w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Natomiast w dniu 7.09.2018 r. delegacja złożyła wizytę w Politechnice Gdańskiej, gdzie została przyjęta przez prof. Janusza Cieślińskiego, prorektora ds. organizacji oraz dr. hab. inż. Joannę Żukowską, prodziekan ds. kierunku transport i współpracy międzynarodowej WILiŚ. Wizyta jest efektem prowadzonej współpracy Politechniki Gdańskiej z Nankai University w Tianjin w ramach której w latach 2015–2018 realizowany był projekt polsko-chiński przedłużony decyzją komisji międzyrządowej na kolejne 3 lata (2018–2021). Z ramienia PG projektem kieruje prof. Romuald Szymkiewicz.

Wydział EiA partnerem naukowym Przechlewskiego Klastra Energii

W Laboratorium LINTE^2 podpisano umowę o współpracy pomiędzy Wydziałem Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej i Przechlewskim Klastrem Energii, jednym z trzech w województwie pomorskim.

Umowa przewiduje, że strony będą współpracowały przy rozwiązywaniu problemów technicznych i organizacyjnych, które mogą wystąpić przy realizacji projektów energetycznych realizowanych przez uczestników klastra. Współpraca będzie wykorzystywała potencjał techniczny i naukowy Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, a w szczególności potencjał badawczo-wdrożeniowy Laboratorium LINTE^2

Więcej informacji na stronie Aktualności PG https://pg.edu.pl/aktualnosci z dnia 31.08.2018