Aktualności | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności
 • 2022-01-27

  Laureaci Nagrody Santander Universidades

  Jeszcze jako uczniowie szkół średnich angażowali się w wolontariat, zbiórki darów dla potrzebujących, działali w samorządzie, oddawali krew i własne włosy na rzecz fundacji – najbardziej zaangażowani społecznie studenci pierwszego roku na Politechnice Gdańskiej odebrali Nagrody Santander Universidades. Program stypendialny Nagroda Santander Universidades dla studentów I roku...

 • 2022-01-26

  „Antymaska” skrajnych emocji – niezwykła praca studentów Architektury zawisła w Gmachu Głównym

  Na pierwszym piętrze w Gmachu Głównym PG zawisła niezwykła praca studentów Wydziału Architektury. To dwa fotograficzne obrazy, swoisty zapis emocji z czasu pierwszych fal pandemii Covid-19 i zamknięcia w domach. Pomysłodawcą projektu artystycznego jest rzeźbiarz, mgr sztuki Paweł Sasin z Katedry Sztuk Wizualnych. To przed nim i profesorem Januszem Tkaczukiem stanęło wyzwanie, jak...

 • 2022-01-26

  Nawiąż współpracę z zagraniczną uczelnią – nabór wniosków

  Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej zachęca wydziały i jednostki PG do składania wniosków dotyczących współpracy z uczelniami zagranicznymi z krajów niestowarzyszonych z programem Erasmus+. Po rocznej przerwie Komisja Europejska ponownie ogłosiła konkurs na Mobilność studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego wspieraną przez fundusze polityki...

 • 2022-01-26

  Odszedł prof. Lech Kobyliński, doktor honoris causa PG

  W wieku 98 lat, 23 stycznia zmarł prof. Lech Kobyliński, wybitny naukowiec, współtwórca polskiego okrętownictwa, konstruktor eksperymentalnych form jednostek pływających – wodolotów i poduszkowców, doktor honoris causa PG. Profesor Lech Kobyliński urodził się 1 maja 1923 r. w Wilnie. Z Politechniką Gdańską związany był od 1945 r., początkowo jako student, a od 1948 r. jako...

 • 2022-01-25

  Absolwenci Wydziału Architektury laureatami konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni

  Trzy z pięciu przyznanych wyróżnień w konkursie o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni otrzymali absolwenci Wydziału Architektury, nagradzani za pracę inżynierską bądź magisterską. W konkursie mogli wziąć udział studenci, którzy w swojej pracy dyplomowej opisali zagadnienia związane z Gdynią. Poruszany temat musiał się koncentrować na rozwoju Gdyni i podnoszeniu jej...

 • 2022-01-24

  Infrastruktura badawcza FarU na wyciągnięcie ręki

  Naukowcy Uczelni Fahrenheita zyskali nowe narzędzie, które istotnie ułatwi prowadzenie projektów i prac badawczych. W ramach projektu grantowego pt. „Wspieranie procesów konsolidacji uczelni" opracowano system wspólnego zarządzania infrastrukturą badawczą uczelni członkowskich W spisie skatalogowano 132 pozycje dużej aparatury oraz 59 laboratoriów (core lab), w tym 2...

 • 2022-01-21

  Politechnika Gdańska intensyfikuje działania na rzecz obronności kraju

  Przedstawiciele wojska, nauki i przemysłu, czyli trzech naturalnych udziałowców procesu planowania zakupów sprzętu wojskowego, spotkali się na Politechnice Gdańskiej. W grudniu 2021 r. Centrum Morskich Technologii Militarnych Politechniki Gdańskiej zawarło z Polską Grupą Zbrojeniową oraz PGZ Stocznią Wojenną tzw. umowy o zachowaniu poufności, które umożliwiły rozpoczęcie...

 • 2022-01-21

  O projektach realizowanych na PG w Polskim Radiu

  Profesorowie: Grzegorz Graff, Andrzej Czyżewski oraz Janusz Smulko byli w ostatnim czasie gośćmi audycji popularno-naukowej „Eureka” na antenie Programu 1 Polskiego Radia. Naukowcy rozmawiali z redaktorem Krzysztofem Michalskim o projektach badawczych, które realizują na Politechnice Gdańskiej. Prof. Grzegorz Graff z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej rozmawiał z...