Polonia Restituta. Na Politechnice Gdańskiej dyskutowano o wolności, suwerenności i praworządności Specjalność „Maszyny przepływowe” pod patronatem General Electric Politechnika Gdańska na trzecim miejscu w klasyfikacji generalnej AMP!
Aktualności
Nauka
Kultura
Sport

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.