Numer 3/2020

Z życia Politechniki Gdańskiej

Naukowcy i aparatura z Politechniki Gdańskiej pomogą w walce z koronawirusem.

Naukowcy z Politechniki Gdańskiej pomogą w walce z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Dzięki ich doświadczeniu i aparaturze, którą dysponują, w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku powstało specjalne stanowisko do zdalnego mierzenia temperatury ciała pacjentów wchodzących do budynku – i to nawet kilku jednocześnie. Pozwoli to na błyskawiczne wykrycie osób z podwyższoną temperaturą i odseparowanie osób zdrowych od potencjalnie zarażonych.

 

To może być jedno z najbardziej przydatnych rozwiązań w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Doświadczenie naukowców Politechniki Gdańskiej, pracujących na co dzień nad wykorzystywaniem metod tzw. obrazowania w podczerwieni (czyli termografii) w diagnostyce medycznej, pozwoliło na zainstalowanie przy głównym wejściu do budynku Centrum Medycyny Inwazyjnej UCK w Gdańsku specjalnego stanowiska do zdalnego pomiaru temperatury pacjentów wchodzących do budynku. 

Pomysł na wdrożenie rozwiązania, służącego do tej pory jako element szerszego spektrum badań prowadzonych na Politechnice Gdańskiej, wyszedł od rektorów obydwu uczelni badawczych z Gdańska: prof. Krzysztofa Wildego (PG) i prof. Marcina Gruchały (GUMed). Dzięki wspólnej inicjatywie, już w poniedziałek 16 marca, uruchomiono stanowisko pomiarowe. 

 

Wprowadzone rozwiązanie co prawda nie jest w stanie wykryć samego wirusa SARS CoV-2, ale umożliwi szybsze niż do tej pory wykrycie osób z jednym z najważniejszych jego objawów, czyli podwyższoną temperaturą (gorączka występuje u 94 proc. zarażonych). Aparatura pozwoli na błyskawiczne wykrycie potencjalnie zarażonych i odseparowanie ich od pozostałych osób przebywających w szpitalu, a także znacząco skróci kolejki.

 

Główne wejście do budynku Centrum Medycyny Inwazyjnej UCK to miejsce, w którym obserwujemy natężony ruch pacjentów, mieści się tam najwięcej naszych poradni – mówi Arkadiusz Lendzion, z-ca dyrektora naczelnego UCK ds. administracyjno-technicznych. – Dlatego właśnie ta lokalizacja została wybrana na zainstalowanie kamery termicznej. Jesteśmy wdzięczni Politechnice Gdańskiej za udostępnienie sprzętu, który niewątpliwie ułatwi nam pracę i wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających w UCK w czasie zagrożenia koronawirusem. 

 

Stanowisko jest wyposażone w specjalistyczną kamerę termograficzną (umożliwiającą obrazowanie w podczerwieni) oraz komputer. Dzięki dedykowanej aplikacji, na ekranie wyświetlany jest obraz z kamery w postaci tzw. termogramów, na których wartość temperatury ciała osoby wchodzącej do budynku jest zakodowana kolorem i przypisana do odpowiedniej wartości. Pomiar jest wykonywany w czasie rzeczywistym i z odległości kilku metrów, a dodatkowo działa wobec kilku osób jednocześnie, podczas gdy dostępne na rynku bezdotykowe termometry działają jedynie w odległości kilkunastu do kilkudziesięciu centymetrów wobec pojedynczego pacjenta.

Więcej szczegółów na stronach Politechniki Gdańskiej 

https://pg.edu.pl/aktualnosci

i na portalu Trómiasto 

https://nauka.trojmiasto.pl/Kamera-termograficzna-mierza-temperature-w-UCK-Sprawdzilismy-jak-to-dziala-n143344.html 

Seminarium Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

undefined

 

Współpraca PG i GUMedu z każdym miesiącem jest coraz silniejsza. Władze i naukowcy obydwu uczelni badawczych z Trójmiasta wzięli udział we wspólnym seminarium na Wyspie Sobieszewskiej, ukierunkowanym na wymianę doświadczeń i nawiązanie kontaktów do współpracy w przyszłości. 

 

W czasie seminarium uczestnicy mieli okazję zapoznać się z kilkudziesięcioma prezentacjami dotyczącymi badań naukowych i projektów badawczych naukowców obydwu uczelni, które jednocześnie wpisują się w potencjalne ramy współpracy PG i GUMedu.Głównym organizatorem wydarzenia, które odbyło się w ramach VI Spotkania Medycyny Translacyjnej, był GUMed, ale program wydarzenia zaplanowano tak, żeby reprezentanci obu uczelni mieli po niemal tyle samo możliwości do zaprezentowania swoich działań naukowych i pomysłów na współpracę.

 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się zwłaszcza wystąpienia dotyczące działalności nowo powołanych centrów badawczych Politechniki Gdańskiej: BioTechMed, EkoTech, Materiałów Przyszłości i Technologii Cyfrowych. W obszarach działalności każdego z nich znajdują się elementy, które mogą przysłużyć się jeszcze bardziej zintegrowanej współpracy pomiędzy PG a GUMedem.

 

Gdański Universytet medyczny otworzył Centrum Medycyny Translacyjnej (CMT) w maju 2019.

 

Ciekawe informacje na temat CMT zamieścił portal Trójmiasto https://zdrowie.trojmiasto.pl/GUMed-otworzyl-Centrum-Medycyny-Translacyjnej-n134278.html

Politechnika Gdańska gościła wybitnych przedstawicieli sektora branży kosmicznej

 

Wybitnych astronautów z całego świata, a także wielu naukowców z kraju gościło 6 i 7 marca 2020 w Trójmieście na Międzynarodowym Spotkaniu Sektora Branży Kosmicznej, zorganizowanym przez fundację "My Space Love Story" (MSLS).

 

Wydarzenie było cyklem spotkań, warsztatów i seminariów łączących świat nauki, pasjonatów kosmosu oraz biznes branży kosmicznej.

Pierwszego dnia konferencji, uczestnicy spotkali się w gościnnych murach Politechniki Gdańskiej gdzie odbyły się warsztaty Spectator Earth oraz panel studencki, którego uczestnicy zaprezentowali swoje projekty.

Istotnym punktem pierwszego dnia Spotkań była także konferencja z udziałem zaproszonych wybitnych astronautów, m.in. gen. Mirosława Hermaszewskiego, Stephenie Wilson, Nicole Stott, Chrisa Hadfielda, Christera Fluglesanga, Jeleny Kondakowej, Olega Atkowa, Toktara Aubakirowa, Claudie Nicoller, Ernsta Messerschmida, Franka De Winne.

 

Drugi dzień wydarzenia, w Hotelu Sopot, poświęcony był przedstawicielom branży kosmicznej i osobom wkraczającym w ten świat.  Program obejmował wykłady dotyczące m.in. ochrony własności intelektualnej w przestrzeni kosmicznej. Poruszone zostały też zagadnienia o perspektywach i możliwościach współpracy  polskich wynalzaców z przedsiębiorcami z USA.

Firmy typu start-up, zaczynające swoją działalność  w branży kosmicznej miały możliwość zaprezentowania swoich rozwiazań i innowacyjnych pomysłów.

 

Więcej o Fundacji MSLS, organizowanych przez nią spotkaniach i konkursach czy konferencjach można przeczytać na stronie https://myspacelovestory.org

Absolwenci

Prof. Edmund Wittbrodt doktorem honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego

 

Senat Uniwersytetu Gdańskiego jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie nadania prof. dr. hab. inż. Edmundowi Wittbrodtowi, rektorowi Politechniki Gdańskiej w latach 1990-1996 oraz ministrowi edukacji narodowej w latach 2000-2001, tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego za wieloletnią działalność publiczną na rzecz polskiej edukacji i nauki oraz za podejmowanie działań integrujących gdańskie środowisko akademickie”.

 

Uchwałę o nadaniu przez Senat UG tytułu honoris causa wraz z recenzjami i zaproszeniem na uroczystość osobiście przekazali prof. Edmundowi Wittbrodtowi prof. Jerzy Gwizdała, rektor Uniwersytetu Gdańskiego i prof. Piotr Stepnowski, prorektor ds. nauki UG. Jednoznacznie pozytywne recenzje w postępowaniu o nadanie prof. Wittbrodtowi tytułu i godności doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego przygotowali prof. Michał Kleiber, prof. Józef Borzyszkowski i prof. Henryk Krawczyk.

 

Recenzenci podsumowali m.in. bogate doświadczenie i dorobek profesora w zakresie organizacji nauki oraz szkolnictwa wyższego (w tym m.in. rektor Politechniki Gdańskiej przez dwie kadencje, wiceprzewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, minister edukacji narodowej, współtwórca Państwowej Komisji Akredytacyjnej, przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, ekspert Polskiej Agencji Kosmicznej, współinicjator powołania i przewodniczący Komisji Nauk Kosmicznych PAN oddział w Gdańsku). Podkreślili również rolę prof. Wittbrodta w integrowaniu gdańskiego środowiska akademickiego, co doprowadziło m.in. do powstania Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej. Wymienili jego dokonania na rzecz Uniwersytetu Gdańskiego. Podkreślili także osiągnięcia na rzecz członkostwa Polski w Unii Europejskiej, w tym aktywny udział w debatach środowiskowych poprzedzających referendum ws. wejścia Polski do Unii Europejskiej. 

 

Recenzenci odnieśli się też do szeroko zakrojonej działalności publicznej prof. Wittbrodta (m.in. przez pięć kadencji senator RP, poseł do Parlamentu Europejskiego, członek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy), w tym wielu dokonań na rzecz miasta i regionu (m.in. przewodniczący Rady Programowej Komitetu Obchodów 1000-lecia Miasta Gdańska, prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w latach 2016-2019).

 

W recenzjach wskazano również na bogaty dorobek naukowy prof. Wittbrodta (m.in. 30 monografii i skryptów, ponad 260 innych oryginalnych publikacji naukowych oraz 115 opracowań naukowo-badawczych i ekspertyz, udział w wielu projektach badawczych krajowych i międzynarodowych), podkreślając, że o jego randze świadczy m.in. przyznanie profesorowi Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza oraz innych, licznych nagród.

 

Prof. Edmund Wittbrodt uhonorowany został m.in.: Złotym Medalem za Zasługi dla Politechniki Gdańskiej, Złotym Medalem Uniwersytetu Gdańskiego, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Wielkim Krzyżem Zasługi Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec, Krzyżem Średnim Orderu Węgierskiego.

Na Politechnice Gdańskiej prof. Edmund Wittbrodt jest obecnie profesorem w Katedrze Mechaniki i Mechatroniki na Wydziale Mechanicznym. Jest też pełnomocnikiem rektora ds. współpracy z ESA i POLSA. Z profilem naukowym profesora można zapoznać się na portalu MOST Wiedzy [tutaj]. 

 

Prof. Edmund Wittbrodt jest honorowym członkiem Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej. W latach 1967 - 2003 pełnił funkcję przewodniczącego SAPG.

 

Serdecznie gratulujemy tak ważnego wyróżnienia !

 

Na zdj. prof. Jerzy Gwizdała, rektor Uniwersytetu Gdańskiego (pierwszy z prawej) i prof. Piotr Stepnowski, prorektor ds. nauki UG przekazują prof. Edmundowi Wittbrodtowi (z lewej) uchwałę o nadaniu przez Senat UG tytułu honoris causa wraz z recenzjami i zaproszeniem na uroczystość. Fot. Krzysztof Krzempek/Politechnika Gdańska

Absolwent Wydziału Mechanicznego laureatem plebiscytu Złoty Inżynier 2019

 

Tegorocznym laureatem XXVI edycji plebiscytu o tytuł ZŁOTEGO INŻYNIERA Przeglądu Technicznego w kategorii MENEDŻER został mgr inż. Janusz Ochociński, absolwent Wydziału Mechanicznego Technologicznego PG z roku 1981.

 

Pan Janusz Ochociński jest obecnie dyrektorem operacyjnym w polsko-włoskiej spółce Guala Closter DGS Poland we Włocławku. Janusz Ochociński ukończył szkolę zawodową jako frezer, a następnie kontynuował naukę w Pedagogicznej Szkole Technicznej przygotowującej przyszłych nauczycieli zawodu. Tam poznał swojego późniejszego szefa Krzysztofa Grządziela - twórcy, współwłaściciela i prezesa firmy Guala Closter.

 

Po ukończonych z wyróżnieniem studiów na Politechnice Gdańskiej rozpoczął pracę w Fabryce Lin i Drutu DRUMET we Włocławku, której był stypendystą. Po rocznej służbie wojskowej w 1984 roku rozpoczął pracę w Zakładach Mechanicznych URSUS we Włocławku. Był tam nie tylko cenionym inżynierem, ale też dyrektorem ds. produkcji. W roku 1990 otrzymał propozycję pracy w samorządzie miejskim. Przez jedną kadencję pełnił funkcję wiceprezydenta Włocławka.

 

W 1994 r. dołączył do ekipy Krzysztofa Grządziela, która utworzyła od podstaw, a potem rozbudowała we Włocławku fabrykę aluminiowych i stalowych zakrywek do napojów. Od 25 lat czuwa nad produkcją i doskonaleniem procesów technologicznych oraz rozwojem konstrukcji maszyn do wytwarzania tego typu wyrobów, w firmie, która jest jednym z największych dostawców zakrywek metalowych w Europie.

 

W uroczystej gali finałowej, 27 lutego 2020 roku w Warszawskim Domu Technika, Politechnikę Gdańską reprezentował prof. dr hab. inż. Krzysztof Kaliński, prodziekan ds. nauki Wydziału Mechanicznego.

 

Serdecznie gratulujemy naszemu wspaniałemu absolwentowi tego zaszczytnego wyróżnienia. 

 

prof. dr hab. inż. Adam Barylski 

Dziekan Wydziału Mechanicznego 

Pożegnanie prof. dr hab. inż. Tadeusza Godyckiego - Ćwirko

 

W dniu 2 marca 2020 roku odszedł z naszej społeczności akademickiej Profesor Godycki-Ćwirko, wybitny naukowiec i  pedagog, wychowawca wielu pokoleń studentów, inżynier.

 

Urodził się 20 stycznia 1926 r. na Kresach Wschodnich, w Kaczanowiczach koło Nieświeża, w rodzinie ziemiańskiej. W latach 1944-1948 był żołnierzem II Armii Wojska Polskiego, kończąc służbę w stopniu podporucznika. 

 

W 1948 roku rozpoczął studia na Politechnice Gdańskiej, uzyskując w roku 1954 dyplom magistra inżyniera budownictwa lądowego. Jeszcze podczas studiów rozpocząłpracę  jako asystent w Katedrze Budownictwa Betonowego, a w roku 1962 obronił rozprawę doktorską dotyczącą tarcz żelbetowych. W roku 1966 uzyskał na Politechnice Wrocławskiej stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy, która w zmodyfikowanej wersji została wydana jako książka „Ścinanie w żelbecie”. W latach 1985 -2012 pracował w Katedrze Konstrukcji Betonowych Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska. 

Tytuł profesora nadzwyczajnego nauk technicznych uzyskał w roku 1972, zaś tytuł profesora zwyczajnego w roku 1985. 

 

Jako visiting professor wygłaszał wykłady na uniwersytetach w Calgary, Tbilisi, Lwowie, Moskwie, St. Petersburgu, Glasgow, Trondheim, Aleksandrii, Stuttgarcie, Karlsruhe i Kaiserslautern.

 

Profesor Tadeusz Godycki-Ćwirko był autorem ponad 260 prac naukowych, 4 książek oraz 6 skryptów i 5 rozdziałów w książkach. Był także promotorem 16 prac doktorskich oraz ponad 400 prac inżynierskich i magisterskich.

 

Działalność naukową harmonijnie łączył z działalnością inżynierską, będąc autorem, konsultantem i weryfikatorem wielu unikalnych projektów z zakresu budownictwa ogólnego, przemysłowego i sakralnego. Jako ekspert opracował kilkadziesiąt ekspertyz i opinii, między innymi dotyczących technologii tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku, rekonstrukcji zabytkowej Zielonej Bramy w Gdańsku, a także dachu kościoła św. Katarzyny w Gdańsku po pożarze w maju 2006 roku, natomiast w roku 2013 opracował ekspertyzę dotyczącą żelbetowej kopuły dawnego Dworca Morskiego w Gdyni. 

 

Żegnamy wybitnego przedstawiciela nauki i inżyniera, absolwenta naszej Alma Mater.

Jubileusz 75-lecia Politechniki Gdańskiej

Rozśpiewana Alma Mater - z piosenką na 75 lecie Politechniki Gdańskiej

Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Gdańskiej zaprasza wszystkich 10 maja 2020 do Kwadratowej koncert jubileuszowy "Rozśpiewana Alma Mater". 75 urodziny naszej uczelni chcemy uczcić piosenką i wspomnieniami. 

 

Gościć będziemy Elżbietę Adamiak, znaną i lubianą laureatkę wielu konkursów i gwiazdę piosenki studenckiej. Zaśpiewają dla nas także inni bardowie piosenki - absolwenci PG czyli Lech Makowiecki i zespół Zayazd oraz Łukasz Majewski. Nie zabraknie też zdjęć, filmów, anegdot i nostalgicznej podróży w czasie. 

W organizacji tego ważnego wydarzenia wspomagają nas władze i pracownicy Politechniki Gdańskiej, SSPG oraz SKT PG Fify. 

 

O szczegółach bedziemy informować na bieżąco w Biuletynie i na stronie naszego Stowarzyszenia https://pg.edu.pl/sapg 

Współpraca

GREENMARE – proekologiczna konferencja morska o wymiarze europejskim w Gdańsku

 

19 lutego 2020 roku w Gdańsku podpisana została umowa o współpracy przy organizacji konferencji GREENMARE przez Związek Pracodawców FORUM OKRĘTOWE, Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. oraz PORTALMORSKI.PL Sp. z o.o. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objęła Ambasada Królestwa Norwegii, Prezydent Miasta Gdańska, SEA Europe i DNV-GL. Pierwsza konferencja odbędzie się 22 czerwca 2020 roku, będąc jednym z wydarzeń towarzyszących targom Gospodarki Morskiej InterMarE South Baltic. 

 

Poszukiwania proekologicznych rozwiązań we wszystkich dziedzinach naszego życia stało się palącą potrzebą chwili. Przed transportem morskim stoją obecnie poważne wyzwania, polegające na ograniczeniu do roku 2050 emisji gazów cieplarnianych o połowę. Ma się to stać w perspektywie czasowej określonej przez Międzynarodową Organizację Morską i Komisję Europejską. Wiązać się to będzie z koniecznością stworzenia wielu nowych, innowacyjnych rozwiązań technicznych, niedostępnych jeszcze na rynku.

 

To wielkie wyzwanie, będące jednocześnie dla polskiego przemysłu okrętowego ogromną szansą na szersze włączenie się do wyścigu na innowacje w tym obszarze. Z potrzeby dyskusji na te tematy zrodziła się idea konferencji GREENMARE, mająca być w zamierzeniu forum wymiany myśli i doświadczeń przedstawicieli przemysłu okrętowego, w tym stoczni i biur projektowych, producentów napędów, administracji krajowej i europejskiej, instytucji klasyfikacyjnych oraz finansowych.

 

Szczegółowe informacje i wypowiedzi  organizatorów konferencji oraz jej przyszłych uczestników zamieszczone sa w aktualnościach Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa https://oio.pg.edu.pl

Program konferencji GREENMARE znajduje się pod poniższym linkiem: http://intermare-southbaltic.eu/international-summit-of-green-maritime-technologies-2020/

Studenci stworzyli robota na potrzeby straży pożarnej i portu

 

Robot inspekcyjny wykorzystujący miniaturowe układy radarowe, który może być wykorzystywany m.in. w porcie i na potrzeby straży pożarnej, w tym w warunkach silnego zadymienia i wysokiej temperatury, to efekt pracy studentów Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Projekt okazał się najlepszy spośród projektów grupowych realizowanych w ramach studiów II stopnia. 

 

Celem projektu „Robot inspekcyjny wykorzystujący miniaturowe układy radarowe”, który zdobył I nagrodę dziekana WETI, było stworzenie robota inspekcyjnego informującego o anomaliach występujących w terenie za pomocą miniaturowego układu radarowego. 

 

– Zastosowanie radaru umożliwia pracę robota w warunkach ograniczonej widoczności oraz poprawę zasięgu w porównaniu z rozwiązaniami wizyjnymi. Ponadto, radar umożliwia określenie czy obiekt jest ruchomy, dzięki czemu możliwe jest np. odróżnienie ludzi od innych obiektów w warunkach silnego zadymienia – informują autorzy projektu. Wykonana przez twórców głowica obrotowa i oprogramowanie pozwalają na wykonywanie dokładnego zobrazowania obszaru dookoła autonomicznego robota inspekcyjnego, uzyskując przy tym rozdzielczości rzędu centymetrów i zasięg około 60 metrów. 

 

Robot został przetestowany w docelowym środowisku pracy, jakim ma być Port Gdańsk. Ponadto zostały przeprowadzone testy z Państwową Strażą Pożarną w Pruszczu Gdańskim, podczas których potwierdzono możliwość poprawnego wykrywania obiektów przez ścianę dymu, pary wodnej oraz kurtynę wodną.

 

Głównymi wykonawcami projektu są studenci Katedry Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej: Kacper Zubiel (kierownik) i Tristan Wójciak, a opiekunem naukowym dr hab. inż. Łukasz Kulas, prof. Uczelni .

Prezentacja Porsche Taycan Turbo na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki

 

W dniu 20 lutego 2020 roku w Laboratorium LINTE^2 przedsiębiorstwo Porsche Centrum Sopot Auto LELLEK Group zaprezentowało najnowszy model samochodu sportowego z napędem elektrycznym – Porsche Taycan Turbo. 

 

W ramach wizyty, zorganizowanej w celach promocji elektromobilności, przedsiębiorstwo skorzystało z infrastruktury badawczej Laboratorium LINTE^2, w tym ze stanowisk ładowania pojazdów elektrycznych. 

 

Zaprezentowany model samochodu Porsche Taycan Turbo, sportowego samochodu przyszłości, cechuje między innymi innowacyjny napęd elektryczny o mocy 500 kW, bazujący na dwóch silnikach synchronicznych z magnesami trwałymi – po jednym na każdą oś – zasilanych z akumulatora o pojemności użytecznej 83,7 kWh. Wg deklaracji producenta, samochód rozpędza się do prędkości 100 km/h w czasie 3,2 s, a jego prędkość maksymalna wynosi 260 km/h. Porsche Taycan Turbo wyposażono w dwa złącza ładowania: złącze prądu przemiennego Type 2 o mocy do 11 kW oraz złącze prądu stałego CCS o mocy do 270 kW. Złącze CCS pozwala naładować akumulator samochodu w czasie około 20 minut. Na jednym ładowaniu samochód może przejechać dystans blisko 400 km.

Komunikaty

Rozpocznij studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Ekonomii !

 

Na Wydziale ZiE PG dostępnych jest ponad 30 kierunków studiów podyplomowych, prowadzonych w systemie zaocznym (weekendowym). Tworzone są w oparciu o obserwację potrzeb na rynku pracy. 

Korzyści ze studiowania podyplomowo jest sporo, m.in. jest to możliwość pogłębienia i zaktualizowania wiedzy z wybranej dziedziny, zdobycia nowych kompetencji, uzupełnienia i podniesienia kwalifikacji, poszerzenia horyzontów czy też zwiększenia swojej wartości na rynku pracy.

Odbiorcami tej formy nauczania są osoby aktywne zawodowo, które posiadają już dyplom magistra lub licencjata (w zależności od wymagań na konkretnym kierunku), a chcą uzupełnić i uporządkować swoją wiedzę bądź przekwalifikować się i spróbować innej dziedziny. 

Więcej informacji o wszystkich dostępnych kierunkach i możliwościach związanych ze studiami podyplomowymi na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej znajduje się na stronie:

https://zie.pg.edu.pl/studiapodyplomowe/kierunki-studiow

Kalendarium

10 maja 18.00–21.00
http://www.kwadratowa.pl/

Rozśpiewana Alma Mater

Będzie dużo dobrej muzyki, wspomnienia, rozmowy. Wystąpią Elżbieta Adamiak, Lech Makowiecki i Zayazd, Łukasz Majewski. Miejsce wydarzenia: AK PG Kwadratowa, ul. Siedlicka 4