Digital technologies center

Działania

W Centrum opracowywane są zaawansowane technologicznie rozwiązania z zakresu elektroniki, informatyki, automatyki, robotyki i mechatroniki oraz telekomunikacji.

Naukowcy pracują tu nad poprawą szeroko rozumianego bezpieczeństwa i komfortu życia społeczeństwa. Umożliwią wzrost efektywności przedsiębiorstw i instytucji poprzez przygotowanie systemów do sprawniejszego zarządzania ich strukturą.

Zespoły naukowe w nowym Centrum pracują również nad projektami z zakresu robotyzacji i automatyzacji. Stworzą innowacyjne techniki projektowania i technologii produkcji, które pozwolą na opracowywanie zupełnie nowych sensorów, urządzeń i systemów mających innowacyjne zastosowania praktyczne.

Uczestnicy

W skład Centrum weszli specjaliści w zakresie opracowywania nowych technik projektowania układów i urządzeń stosowanych w branży ICT oraz innowacyjnych algorytmów przetwarzania danych, w tym przy wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji.

Naukowcy mają za sobą znaczące sukcesy i są autorami innowacyjnych rozwiązań w zakresie technik projektowania miniaturowych sensorów na podłożach elastycznych, komunikacji człowiek-maszyna, bezpiecznych i wiarygodnych radiowych łączy bezprzewodowych (m.in. dla pojazdów autonomicznych i systemów infrastruktury), a także metod pozwalających na tworzenie wysokiej jakości oprogramowania.

Efekty

Naukowcy Politechniki Gdańskiej przyczynią się do stworzenia środowisk inteligentnych w otoczeniu życia człowieka: w domu i na ulicy, ale też w funkcjonowaniu przedsiębiorstw (m.in. w centrach logistycznych). Opracują także technologie zwiększające produktywność obszarów portowo-logistycznych, co jest szczególnie ważne dla uczelni zlokalizowanej w obrębie działalności dużych portów.

Efektem ich prac będą m.in. miniaturowe układy elektroniczne (umieszczane wewnątrz przedmiotów i urządzeń otaczających ludzi na co dzień), które umożliwią automatyczne dostosowywanie się konkretnej przestrzeni do ich potrzeb. Znajdą one zastosowanie także w pojazdach i systemach autonomicznych.

Nowe metody komunikacji bezprzewodowej, które powstaną dzięki pracy naukowców Politechniki Gdańskiej, pozwolą na stworzenie harmonijnie działających sieci urządzeń i systemów w ramach środowisk inteligentnych –także z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.

Skład Rady Centrum Technologii Cyfrowych

1. dr hab. inż. Łukasz Kulas, prof. PG, Koordynator WETI
2. dr inż. arch. Jan Cudzik WA
3. prof. dr hab. inż. Jacek Stefański WETI
4. dr hab. inż. Adrian Bekasiewicz, prof. PG WETI
5. dr hab. inż. Jacek Rumiński, prof. PG WETI
6. dr hab. inż. Marcin Morawiec, prof. PG WEiA
7. dr hab. inż. Michał Grochowski, prof. PG WEiA
8. dr hab. Paweł Pilarczyk, prof. PG WFTiMS
9. dr inż. Grzegorz Nykiel WILiŚ
10. dr hab. inż. Mariusz Deja, prof. PG WIMiO
11. dr hab. inż. Marek Galewski, prof. PG WIMiO
12. dr inż. Cezary Żrodowski WIMiO