Numer 12/2022

Życzenia

Życzenia świąteczne

4

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku 2023 życzymy Wam oraz Waszym Bliskim wielu dobrych chwil w gronie rodziny i przyjaciół, w zdrowiu, radości i spokoju.

Pamiętajmy w tych dniach o wykluczonych, bezdomnych, żyjących w strachu o dzień jutrzejszy. Niech nawet w trudnych momentach życia nikomu nie zabraknie ciepła, miłości i wsparcia. Bądźmy pełni wiary i nadziei, że rok 2023 przyniesie wszystkim pokój i godne życie.

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej

Aktualności SAPG

Tablica ku czci prof. Gabriela Narutowicza pierwszego Prezydenta RP

fot. Rafał Zambrzycki/Kancelaria Sejmu

Fot. Rafał Zambrzycki, Kancelaria Sejmu RP

16 grudnia 2022 roku, w setną rocznicę  zamachu w którym zabity został pierwszy Prezydent RP profesor Gabriel Narutowicz, w Gmachu Sejmu odsłonięto replikę tablicy poświęconej pamięci zamordowanego Prezydenta RP. Inicjatorem i niestrudzonym orędownikiem przywrócenia przedwojennej tablicy w mury Sejmu RP był i jest nasz kolega Marian Muczyński. 

Kol. Marianowi Muczyńskiemu należą się szczególne słowa uznania za jego wysiłek w szukaniu sprzymierzeńców i nieustępliwość w dążeniu do celu. Sprzymierzeńcem Mariana w tym dziele była Komisja Historyczna SA PG. Fotorelacja oraz szczegółowe informacja zamieszczone są na stronie Sejmu RP oraz FB SAPG

Świąteczne spotkanie SAPG z władzami Uczelni i zaproszonymi gośćmi

Koniec roku to czas refleksji, podsumowań i planów na przyszłość. W takim właśnie nastroju przebiegło ostatnie w tym roku posiedzenie Zarządu SAPG z władzami Uczelni i zaproszonymi gośćmi.

Spotkanie, które odbyło się w dniu 15 grudnia 2022 w Sali Senatu było okazją do podsumowania osiągnięć mijającego roku i zaprezentowania dalszych, wspólnych działań. Ich realizacja będzie możliwa przy wsparciu władz PG oraz wydziałow i innych jednostek Uczelni. Obecny na spotkaniu JM Rektor, prof. Krzysztof Wilde odpowiadał szczegółowo na zadawane pytania dotyczące perspektyw rozwoju uczelni i współpracy z SAPG, współpracy z środowiskiem biznesowym czy sytuacji materialnej studentów i związanych z tym problemami nauczania. Miło nam było usłyszeć zapewnienie władz Uczelni, że nasze Stowarzyszenie jest istotną i nieodzowną częścią Politechniki Gdańskiej.

Prezentacja Stowarzyszenia Absolwentów PG na Senacie Politechniki Gdańskiej

W dniu 14 grudnia 2022 roku obradował Senatu PG, podczas którego przewodniczący naszego Stowarzyszenia, dr inż. Jerzy Świniański zaprezentował członkom Senatu dotychczasowe osiągnięcia SAPG oraz plany na następny rojk.

Możemy, jako Stowarzyszenie pochwalić się wieloletnią działalnością, która ma na celu m.in. budowanie i podtrzymywanie relacji między absolwentami a uczelnią macierzystą, promowanie osiągnięć Politechniki Gdańskiej, podtrzymywanie więzów koleżeńskich i wzajemna pomoc. Wspólny, długofalowy cel SAPG oraz Uczelni to rozwój aktywnej, wielopokoleniowej społeczności akademickiej poprzez wspóldziałanie w dziedzinach:

 • współpracy uczelni z biznesem,
 • promocji uczelni i kontaktów z absolwentami
 • organizacji imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych, oraz związanych z ważnymi wydarzeniami historycznymi.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją Stowarzyszenia SAPG.

Medal Honorowy Profesor Emeritus dla prof. Edmunda Wittbrodta

Medal Honorowy Profesor Emeritus dla prof. Edmunda Wittbrodta
Fot. Krzysztof Krzempek/PG
 
Profesor Edmund Wittbrodt z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa otrzymał tytuł Honorowego Profesora Emeritus za zasługi dla Politechniki Gdańskiej. Jest nam szczególnie miło złożyć szacownemu Profesorowi gratulacje, zwłaszcza że jest Honorowym Członkiem SAPG oraz byłym Przewodniczącym naszego Stowarzyszenia. 
 
Wyróżnienie wręczył prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej podczas Uroczystego Posiedzenia Senatu PG, które odbyło się 7 grudnia 2022 roku.
 
Wystąpienie prof. Wittbrodta oraz jego bogaty życiorys można przeczytać tutaj.

Z życia Politechniki Gdańskiej

Pracownicy uczelni wyróżnieni podczas uroczystego Senatu PG

Uroczyste posiedzenie Senatu PG. Na zdjęciu kolegium rektorskie.
Uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej. Fot. Bartosz Bańka/PG
 
7 grudnia 2022 w Auli PG obyło się uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej. Podczas wydarzenia wręczone zostały medale, odznaczenia i nagrody pracownikom uczelni oraz osobom związanym z naszą społecznością akademicką.
 
Podczas spotkania prof. Krzysztof Wilde, Rektor PG podziekował wszystkim pracownikom Uczelni za efektywną pracę i wkład w budowanie wizerunku Politechniki Gdańskiej w kraju i zagranicą.
 
Relacja z uroczystości w Aktualnościach PG

Dziekan WIMiO prof. Andrzej Seweryn w składzie Rady Doskonałości Naukowej

Dziekan WIMiO prof. Andrzej Seweryn w składzie Rady Doskonałości Naukowej
Fot. Krzysztof Krzempek/PG
 
Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa prof. dr hab. inż.  Andrzej Seweryn został wybrany w skład Rady Doskonałości Naukowej jako przedstawiciel dyscypliny inżynieria mechaniczna, będącej we właściwości Zespołu II Nauk Inżynieryjno-Technicznych.
 
Prof. Andrzej Seweryn został dziekanem Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej w 2021 r. Jest specjalistą w dziedzinie nauki inżynieryjno-techniczne, w dyscyplinie inżynieria mechaniczna. Specjalności naukowe, którymi zajmuje się prof. Seweryn, to mechanika materiałów i konstrukcji, metody komputerowe mechaniki, zmęczenie materiałów i konstrukcji, mechanika uszkodzeń i pękania, wytrzymałość elementów konstrukcyjnych, metody eksperymentalne mechaniki.
 
Gratulujemy wyróżnienia, życząc wielu sukcesów zawodowych !

Święto Wydziału Architektury

zdjęcie kolegium dziekańskiego z JM Rektorem PGKolegium Dziekańskie Wydziału Architektury wraz z JM Rektorem PG prof.  Krzysztofem Wilde. 

6 grudnia 2022 kadra akademicka, studenci i pracownicy administracji oraz liczni goście spotkali się na Święcie Wydziału Architektury.

Dziekan , prof. Lucyna Nyka  zaprezentowała sukcesy i osiagnięcia  Wydziału, a JM Rektor prof. Krzysztof Wilde wręczył nagrody za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, badawczo-rozwojowe i organizacyjny oraz za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.

Podczas uroczystości, w holu przed biblioteką otwarto wystawę monograficzną dr. inż. arch. Wiesława Czabańskiego, inicjatora i głównego architekta kierującego pracami przy zabytkowych budynkach naszej uczelni. Zwieńczeniem jego prac na rzecz PG było odtworzenie wieży zegarowej wraz z Alegorią Nauki.

Na zakończenie oficjalnej części zespół ARCHI BAND porwał publikę do wspólnej zabawy.

Więcej informacji na stronie

Betlejemskie Światło Pokoju dotarło na Politechnikę Gdańską

Rektor z harcerzami podczas przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju
Na zdj. prof. Krzysztof Wilde, rektor PG wraz z harcerzami, którzy przekazali Betlejemskie Światło Pokoju. Fot. Bartosz Bańka / Politechnika Gdańska
 
Prof. Krzysztof Wilde, Rektor Politechniki Gdańskiej, w imieniu całej społeczności akademickiej PG, przyjął od harcerzy Betlejemskie Światło Pokoju. Tradycja przekazywania tego symbolu ciepła, miłości, pokoju i nadziei ma już ponad trzydzieści lat, a w tym roku przyświeca jej hasło „Światło dla Ciebie”.
 
Idea Betlejemskiego Światełka Pokoju narodziła się w Austrii w 1986 roku jako akcja charytatywną na rzecz dzieci niepełnosprawnych i osób potrzebujących. Dzięki zaangażowaniu skautów i harcerzy  obejmuje dziś prawie całą Europę.  Światło co roku przywożone jest z Betlejem do Wiednia, gdzie w katedrze przekazywane jest skautom z sąsiednich krajów, a następnie sztafetą trafia do najdalszych zakątków kontynentu. Związek Harcerstwa Polskiego uczestniczy w przekazywaniu Betlejemskiego Światła Pokoju od 1991 roku, odbierając je od skautów słowackich. Harcerki i harcerze ZHP dostarczają Światło do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, przekazując jednocześnie uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

Absolwenci

Wręczenie Nagrody Dziekana Ludwika Referowskiego za rok 2021

Wręczenie nagrody Dziekana Ludwika Referowskiego
Od lewej: Dziekan Ludwik Referowski, pani Joanna Klawikowska, prof. Janusz Nieznański, Prorektor ds. Umiedzynarodowienia i Innowacji, dr hab.inż. Mirosław Wołoszyn Dziekan WEiA. Fot.materiały WEiA
 
Pani Zuzanna Klawikowska, absolwentka Wydziału Elektrotechniki i Automatyki z roku 2021, została wyróżniona nagrodą Dziekana Ludwika Referowskiego dla wybitnego absolwenta wydziału. Nagroda Dziekana Ludwika Referowskiego to prestiżowa nagroda przyznawana corocznie przez Fundację Sapientes et Audentes Fortuna Iuvat (Mądrym i Odważnym Fortuna Sprzyja), której celem jest wspieranie wybitnych absolwentów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.
 
Komisja oceniająca uznała jej pracę dyplomową oraz wyniki w nauce za najlepsze wśród studentów wydziału. Pani Zuzanna Klawikowska jest obecnie doktorantką drugiego roku w dyscyplinie automatyki, elektroniki i elektrotechniki, w Katedrze Inteligentnych Systemów Sterowania i Wspomagania Decyzji WEiA.  Jej praca inżynierska „Wykorzystanie metod tłumaczenia decyzji do opracowania strategii obronnych przed wrogimi atakami na głębokie sieci neuronowe” została wyróżniona w konkursie Młodzi Innowacyjni 2020, a praca magisterska „Synteza neuronowego systemu detekcji i analizy zmian chorobowych mózgu” zdobyła wyróżnienie w postaci Dyplomu Roku wydziału Elektrotechniki i Automatyki. Obecnie, w ramach doktoratu w Szkole Doktorskiej, zajmuje się wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji w systemach wspomagania decyzji pod okiem dr. hab. inż. Michała Grochowskiego.

Zanieczyszczenie światłem. Wywiad z dr inż. arch. Karoliną Zielińską-Dąbkowskąj

Zanieczyszczenie światłem w Europie. Zdjęcie z satelity
Zanieczyszczenie światłem w Europie. Zdjęcie satelitarne NASA.
 
Nieadekwatne do potrzeb oświetlenie nocne i niewłaściwie użytkowane źródła sztucznego światła są przyczyną zmian ekologicznych oraz maja negatywny wpływ na zdrowie człowieka.  Problemami wynikającymi z zanieczyszczenia świetlnego zajmuje się dr inż. arch. Karolina Zielińska-Dąbkowska, z Katedry Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych.
 
Efekt zanieczyszczenia świetlnego jest najbardziej widoczny w rozwiniętych i gęsto zaludnionych terenach krajów wysoko rozwiniętych. Niewspółmierne do potrzeb sztuczne światło w nocy nie pozostaje bez wpływu na cykl dobowy człowieka. U osób mieszkających w obszarach zanieczyszconych światłem występują  częstsze bóle głowy, depresja, zmęczenie, poczucie niepokoju oraz  bezsenność. Światło jest dla roślin impulsem pobudzającym kwitnienie, a u zwierząt wpływa na orientację w przestrzeni i relacje  z innymi osobnikami. 
 
W Polsce powstały już rezerwaty oraz parki ciemnego nieba, obszary gdzie można obserwować bez przeszkód zjawiska astronomiczne oraz niebo w pełnej krasie.
 
Opinie naszej ekspertki oraz innych badaczy zostały zamieszczone w artykule pt: „Bright LEDs could spell the end of dark skies” w październikowym numerze amerykańskiego czasopisma MIT Technology Review, wydawanego przez Massachusetts Institute of Technology (MIT). 

Konferencja o szczęśliwych miastach z udziałem Aleksandra Orłowskiego, prof PG.

konferencja
W dniach 6-7 grudnia 2022 roku we Wrocławiu odbyła się niezwykła, kameralna duńsko-polska konferencja Happy Inclusive Healthy Cities zorganizowana przez Ambasadę Danii oraz Fundację Olgi Tokarczuk. Wystąpili na niej czołowi duńscy architekci. W jej trakcie odbyła się też debata z udziałem naszego absolwenta, dr hab. Aleksandra Orłowskiego z  Katerdry Zarządzania WZiE.
 
Konferencję o szczęśliwych miastach otworzyła pani Olga Tokarczuk wyjaśniając dlaczego odbywa się ona w domu literata a nie w murach pracowni architektonicznej. Wspomniała, że w XIX wieku budowano kamienice w centrach miast. Na ich parterze znajdowały się sklepy, na pierwszym piętrze mieszkali najbardziej zamożni mieszkańcy, na drugim klasa średnia, a na poddaszu ludność biedniejsza co wyznaczało stosunki pomiędzy warstwami społecznymi. Dyskusja odbyła się w gronie  osób  patrzących na jedną sprawę z zupełnie różnych perspektyw i często niezgadzających się ze sobą. Moderatorem dyskusji był Filip Springer, reporter, autor m.in. książki „Miasto Archipelag. Polska mniejszych miast”. Nagranie dyskusji pt. Soft city – oksymoron czy alternatywa dla smart city? można obejrzeć na część 1 i część 2.

Prace badawcze

Szybko i tanio wykryją pestycydy. Współpraca z naukowcami z Indii

Wizyta naukowców PG w Indiach w ramach programu NAWA
Naukowcy z Politechniki Gdańskiej oraz Shiv Nadar University w Indiach chcą wspólnie wytwarzać i badać tanie, elastyczne czujniki diamentowe do wykrywania pestycydów dla rolnictwa i przemysłu spożywczego. 
 
Indie  są jednym z największych producentów żywności na świecie. Zespół badawczy z Katedry Metrologii i Optoelektroniki na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, prowadzony przez dr. hab. inż. Roberta Bogdanowicza, prof. PG odwiedził w listopadzie Shiv Nadar University w Uttar Pradesh, jeden z czołowych prywatnych uniwersytetów w Indiach, z którym Politechnika Gdańska podpisała niedawno list intencyjny. Naukowcy wspólnie badali próbki diamentowe i omawiali wyniki badań dotyczących czujników wykrywających toksyczne pestycydy.
 
O projekcie i wspólpracy badawczej można przeczytać na stronie

Wydarzenia kulturalne, spotkania, konferencje

„Diamentowy” wisior inspirowany kosmosem i twórczością Lema powstał na WETI

Wisor stworzony przez naukowców PG
Wisior stworzony przez naukowców z PG. Fot. A. Grabowska / Materiały prasowe 
 
Naukowcy z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki stworzyli biżuterię, a dokładnie wisior w kształcie planety z amorficznej, stopionej krzemionki wraz z półprzewodnikowym, monokrystalicznym waflem krzemowym, pokrytym strukturą polikrystalicznego diamentu. 
 
Wisior został sztucznie wytworzony za pomocą plazmy mikrofalowej oraz metody Czochralskiego. Dzieło, zainspirowane kosmosem oraz twórczością Stanisława Lema, jest jednym z eksponatów prezentowanych na międzynarodowej wystawie „Lem. Kosmos. Biżuteria” w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku.  Wisor powstał w laboratorium na WETI, a jego twórcami są naukowcy z Katedry Metrologii i Optoelektroniki. 
 
Jan Czochralski -polski chemik, metaloznawca, twórca powszechnie znanej metody wytwarzania monokryształów krzemu, będącej podstawą procesu produkcji układów scalonych. Najczęściej cytowany polski uczony.

Książka miesiąca. Nowa propozycja Biblioteki PG.

sterta książek na kamieniu na tle budynku Politechniki Gdańskiej
 
Biblioteka PG we współpracy z Działem Promocji PG rusza z nową, cykliczną akcją pod nazwą „Książka na…”. Począwszy od listopada, raz w miesiącu poszczególne czytelnie Biblioteki Politechniki Gdańskiej polecają kilka wyjątkowych pozycji – książek wybitnie ciekawych, często wypożyczanych, gorących nowości bądź takich, które po prostu umilą Czytelnikom wypełnione pracą i nauką dni.
 
Wśród tytułów znajdą się „lżejsze” pozycje: popularnonaukowe, beletrystyka, albumy itp. Każda z nich dostępna jest w Bibliotece PG – zapraszamy do wypożyczenia bądź zaczytywania się w przyjaznych przestrzeniach politechnicznej książnicy! Życzymy przyjemnej lektury i nieprzeciętnych literackich wrażeń. Lista książek proponowanych na grudzień

Sport

Piłka nożna okiem fizyka. Co było nie tak z karnym „Lewego”?

Niewykorzystany rzut karny Roberta Lewandowskiego wmeczu z Meksykiem na Mistrzostwach Świata 2022 jeszcze długo będzie spędzać sen z oczu nie tylko polskim kibicom, ale zapewne również samemu strzelcowi.
 
Prof. Beata Bochentyn i prof. Aleksandra Mielewczyk-Gryń z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej spróbowały naukowo ocenić, co poszło nie tak podczas strzału, a także jak warunki panujące w Katarze mogły wpływać na takie aspekty, jak tarcie piłki o murawę, czy celność strzałów. O zwycięstwie bądź porażce podczas mistrzostw w Katarze, gdzie warunki atmosferyczne dalekie są od tych, do których przyzwyczajona jest większość piłkarzy uczestniczących w turnieju, mogą zdecydować najmniejsze szczegóły. 
 
Zapraszamy do przeczytania wywiadu oraz artykułu

Judocy PG z medalami Mistrzostw Polski

fot
Jakub Sordyl / ETI PG (drugi od lewej), Michał Jędrzejewski ZiE PG (drugi z prawej). Fot. Materiały CSA
 
W dniach 20-21 października 2022 roku w Warszawie odbyły się Mistrzostwa Polski seniorów i seniorek w judo. Wśród 230 zawodników i zawodniczek z 40 klubów wystartowało dwóch studentów z Politechniki Gdańskiej. 
 
Jakub Sordyl z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG w wadze +100kg wywalczył tytuł Mistrza Polski. Brązowy medal MP trafił do Michała Jędrzejewskiego z Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, który rywalizował w wadze 100kg.

Komunikaty

Konkurs o Nagrodę ABB

Głównym celem Konkursu o nagrodę ABB jest promowanie i wspieranie utalentowanych osób, pasjonujących się zaawansowanymi technologiami.

Konkurs obejmuje obronione prace magisterskie, inżynierskie oraz doktorskie napisane w języku polskim lub angielskim z następujących dziedzin:

 • Automatyka i diagnostyka przemysłowa
 • Diagnostyka predykcyjna urządzeń i systemów przemysłowych
 • Energoelektronika
 • Inżynieria i zarządzanie procesami wytwarzania
 • Zaawansowane technologie i systemy inżynierskie
 • Technologie i systemy informatyczne
 • Technologie wykorzystujące uczenie maszynowe i systemy sztucznej inteligencji
 • Analityka i analiza danych w zastosowaniach przemysłowych
 • Nanotechnologia i inżynieria materiałowa w zastosowaniach przemysłowych
 • Technologie i systemy autonomiczne

Zgłoszenia do 31.01.2023

Regulamin Konkursu oraz informacja o Laureatach poprzednich edycji znajduje się na stronie www.abb.pl/konkurs.