Numer 7/2020

Kalendarium

Inauguracja roku akademickiego 2020/21

2020-10-02    11:15 – 13:15 Uroczyste Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej z okazji rozpoczęcia roku akademickiego 2020/2021. https://www.youtube.com/user/politechnikagdanska
W związku z sytuacją epidemiczną, ograniczona została lista bezpośrednich uczestników uroczystości. Wszyscy chętni będą mogli wziąć udział w Inauguracji, dzięki transmisji online dostępnej na uczelnianym kanale Youtube.

Jubileusz 75-lecia Politechniki Gdańskiej

Studencka Agencja Radiowa

undefined

STUDENCKA AGENCJA RADIOWA 

 

Ta bajka ma swój prapoczątek w roku 1957. Zaczęło się od zwykłego radiowęzła "Luna". Był też BIS czyli Biuro Informacji Studenckiej i Ośrodek Nagrań Politechniki Gdańskiej. W lipcu roku 1962 na otwarciu nowego studia pojawiła się nazwa STUDENCKA AGENCJA RADIOWA.

Czym była wtedy? Stylem życia, Salonem Niezależnych, Trybuną Wolnych Wypowiadaczy, Czwartą siłą w środowisku akademickim Trójmiasta. Wszystkim po troszę. Formalnie SAR był agendą ZSP z zamysłu informacyjno-propagandową. W skutkach była Agendą wielofunkcyjną i wieloaspektową. SAR to kronikarz codzienności, barometr nastrojów, inspirator zdarzeń kulturalnych. To klasyczny w swoim charakterze "radiowęzeł", w którym studenci-redaktorzy mówili własnym głosem do swoich rówieśników-słuchaczy w akademikach. Był przede wszystkim studencką trybuną. Bronił studentów, ganił, chwalił. Zawierał rozmaite sojusze.Studenci zbudowali sobie świat oparty na przyjaźni i zaufaniu. Szanowali indywidualność i cenili grę zespołową. Jedna z zasad mówiła: "pośpiech nie usprawiedliwia błędu". Byli sobie potrzebni i czuli, że potrzebni są innym. Ludzie wpadali do "firmy" poprzyjaźnić się, usiąść za gałami czyli pomiksować, pooddychać SAR-em.

Baza i Kwatera Główna /były też oddziały/ mieściła się w słynnej "szesnastce" - DS. 16 przy ul. Wyspiańskiego w Gdańsku-Wrzeszczu.SAR ma swoja legendę i poczet swoich królów: Andrzeja Guzińskiego i Wojciecha Wójciaka - założycieli, Andrzeja Kima Nowaka - kontynuatora, Witolda Gizengę Godzwona - wielkiego szamana, twórcy przebudowy w latach 1969/70 i Wielką Damę Anteny - Aleksandrę Baraniak - Schliechtinger, kreatorkę radiowego teatru. 

SAR po wielu latach i wielu udanych produkcjach na chwilę zniknął z anteny, aby powrócić w nowej odsłonie. Pomysł reaktywacji SAR pojawił się podczas organizacji targów pracy na Wydziale ETI, kiedy to w jednym pokoju siedzieli ze sobą Mieczysław Serafin (redaktor naczelny SAR w latach 1970-72) i Tomasz Klajbor (przyszły redaktor naczelny reaktywowanego radia). Do pomysłu szybko przekonali się inni, m.in. Magda Rosenbajger, Michał Behan, Krzysztof Rutkowski, Piotr Wnorowski i wiele innych wspaniałych osób. SAR długo jeszcze by milczała gdyby nie ogromny zapał i wkład w budowę strony technicznej radia przez Jacka Moczulskiego, który pisał w tym czasie pracę magisterską z radia w Internecie.  

19 marca 2002 r. odbyła się uroczysta inauguracja nowego SAR-u w Internecie w DS2 przy ul. Traugutta.Studencka Agencja Radiowa nadaje po dziś dzień! Obecne Radio SAR to alternatywa dla komercyjnych stacji radiowych. Stanowi ją grupa zapaleńców, którzy tworzą nowoczesne medium dla dzisiejszego pokolenia studentów. Zapraszamy na stronę internetową SAR: www.radiosar.pl.

Mieczysław Serafin & Tomasz Klajbor

Pomorska Biblioteka Cyfrowa ma w swoich zbiorach archiwalne audycje i programy nadawane przez SAR, warto posłuchać !

https://pbc.gda.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=50 

 

Z życia Politechniki Gdańskiej

Władze Politechniki Gdańskiej w kadencji 2020-2024

 
 
 

Z początkiem września rozpoczęła się nowa kadencja władz Politechniki Gdańskiej. Funkcję Rektora nadal sprawować będzie prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN.

 

Obecna kadencja będzie dla naszego Rektora bardzo pracowitym czasem. Prof. Wilde został wybrany wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) na lata 2020-2024.

 

W sprawowaniu pieczy nad uczelnią pomagać mu będą dotychczasowi prorektorzy:

• dr hab. inż. Marek Dzida, prof. uczelni, prorektor ds. kształcenia

• prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju

• prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski, prorektor ds. nauki

• prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji.

 

Na sześciu z dziewięciu wydziałów funkcję dziekana obejmą nowe osoby, zmienią się też prodziekani. Rozpocznie się również nowa kadencja Senatu PG w zmienionym składzie.

 

Więcej informacji odnośnie władz uczelni i władz wydziałów oraz biogramy osób powołanych na stanowisko można naleźć na stronie https://pg.edu.pl/uczelnia

Inauguracja Konwentu Gospodarczego przy Rektorze PG

 

 

Rozpoczął działalność Konwent Gospodarczy przy Rektorze Politechniki Gdańskiej - platforma współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym i gospodarczym.

Inauguracyjne posiedzenie Konwentu, który tworzy kilkudziesięciu przedstawicieli firm i instytucji Wybrzeża, odbyło się 11 września 2020.  Podczas posiedzenia wręczono  nominacje członkowskie. Przewodniczącym Konwentu Gospodarczego został wybrany dr inż. Zbigniew Canowiecki, Prezydent Pracodawców Pomorza.

Wśród członków Konwentów Gospodarczego jest sześciu przedstawicieli Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej. Serdecznie gratulujemy !

Konwent Gospodarczy przy Rektorze PG służy wymianie opinii i konsultacjom, które mają na celu  umocnienie współdziałania środowiska naukowego naszej uczelni z środowiskiem gospodarczym. Tematyka spotkań dotyczyć będzie wszystkich kwestii wiążących się z rozwójem ekonomicznym kraju i regionu, m.in. perspektywicznych potrzeb pracodawców i rynku pracy, współpracy uczelni z władzami państwowymi i samorządowymi oraz innymi podmiotami.

W poprzedniej kadencji władz PG (od 2016 r.) płaszczyznę współpracy i wymiany poglądów uczelni ze środowiskiem gospodarczym stanowił Konwent Politechniki Gdańskiej, organ doradczy rektora, powołany w oparciu o ustawę „Prawo o szkolnictwie wyższym” z 27 lipca 2005 r.  Konwent ten podejmował m.in. inicjatywy w zakresie działań związanych z zagospodarowaniem Dolnej Wisły czy gdańskich terenów postoczniowych, tzw. Młodego Miasta.  Więcej na ten temat można przeczytać m.in. TUTAJ.

Nowa ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z 20 lipca 2018 r. ustanowiła organ o odmiennych kompetencjach – Radę Uczelni, tym samym Konwent w poprzedniej formule działania został rozwiązany.

Wymierne efekty działalności Konwentu Politechniki Gdańskiej w budowaniu wzajemnych relacji uczelni ze środowiskiem ekonomicznym oraz rozwój jej wkład w rozwój pomorskiej gospodarki i społeczności, spowodowało, że wiele osób  zwracało się do rektora PG z propozycją kontynuacji prac w innej formule prawnej. 15 stycznia 2020 r. Senat Politechniki Gdańskiej pozytywnie zaopiniował utworzenie Konwentu Gospodarczego przy Rektorze PG.

 

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

 
undefined

Fot. Krzysztof Krzempek/PG

 

Uroczyste Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej z okazji inauguracji roku akademickiego 2020/2021 odbędzie się 2 października o godz. 11.15.

 

Centralna uroczystość inaugurująca nowy rok akademicki, w związku z sytuacją epidemiczną, odbędzie się w tym roku w sposób hybrydowy. Ograniczona została lista bezpośrednich uczestników Uroczystego Posiedzenia Senatu, natomiast wszyscy chętni będą mogli wziąć udział w Inauguracji, dzięki transmisji online dostępnej na uczelnianym kanale Youtube.

 

Posiedzenie Senatu rozpocznie się powitaniem i przemówieniem inauguracyjnym prof. Krzysztofa Wilde, Rektora Politechniki Gdańskiej. Po nim nastąpi wręczenie Orderów Odrodzenia Polski. Następnie będzie miało miejsce wręczenie Złotego Medalu za Zasługi dla Politechniki Gdańskiej oraz wręczenie tytułu „Osobowość Politechniki Gdańskiej”.

 

W kolejnej części posiedzenia goście wysłuchają wystąpień inauguracyjnych dziekanów, a po nich odbędzie się immatrykulacja studentów. Ślubowanie złożą najlepsi nowo przyjęci przedstawiciele wszystkich dziewięciu wydziałów. Tę część posiedzenia zakończy przekazanie nagrody dla najlepszego studenta Politechniki Gdańskiej. Sponsorem nagrody jest Politechniczny Klub Biznesu PKB+,  organizacja ściśle wspólpracująca z naszym Stowarzyszeniem.

 

Na zakończenie uroczystości profesor Grzegorz Węgrzyn z Uniwersytetu Gdańskiego, przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk oraz prezes gdańskiego oddziału PAN,  wygłosi wykład inauguracyjny pt. „Jak COVID-19 wpływa na badania naukowe?”.

 

O oprawę muzyczną uroczystości jak zawsze zadba Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej pod dyrekcją prof. Mariusza Mroza. 

 

Msza Św. inaugurująca nowy rok akademicki odbędzie się dzień wcześniej, 1.10 o godz. 8:00 w Archikatedrze Oliwskiej, natomiast złożenie wieńców przez przedstawicieli władz uczelni pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców nastąpi 2.10 br. o godz. 9:00.

 

Politechnika Gdańska po raz pierwszy w Rankingu Szanghajskim

 

 

Politechnika Gdańska po raz pierwszy została ujęta w prestizowym Rankingu Szanghajskim.

Wśród najlepszych uczelni z całego świata  znalazło się osiem polskich szkół wyższych. Akademicki Ranking Uniwersytetów Świata ( Academic Ranking of World Universities - ARWU), znany jako Ranking Szanghajski jest  coroczą klasyfikacją wyższych uczelni, opracowywaną i publikowaną począwszy od 2003 roku przez Institute of Higher Education przy Uniwersytecie JiaoTong w Szanghaju.Każdego roku ARWU klasyfikuje ponad 2000 uczelni i publikuje ponad 1000 najlepszych spośród nich.

Politechnika Gdańska w rankingu szanghajskim sklasyfikowana została po raz pierwszy i od razu znalazła się w przedziale 801-900, wyprzedzając 2 inne polskie uczelnie.

Spośród polskich uczelni w tegorocznej edycji rankingu sklasyfikowanych zostało 8 (do zeszłorocznej edycji rankingu zakwalifikowało się 9 polskich uczelni). W tym samym przedziale co PG sklasyfikowane zostały także 2 inne polskie uczelnie – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Politechnika Warszawska. Jedynie 3 polskie uczelnie sklasyfikowane zostały na wyższych miejscach – Uniwersytet Warszawski (301-400), Uniwersytet Jagielloński ( 401-500) oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (701-800). PG jako jedna z 2 polskich uczelni uzyskała punkty w ramach wskaźnika HiCi (Highly Cited Researchers by Clarivate Analytics – edycja 2019), ponieważ w ubiegłorocznej edycji Claritive Analytic pokazującej najczęściej cytowanych naukowców z całego świata, został ujęty śp. prof. Jacek Namieśnik, rektor PG w latach 2016-2019. Więcej informacji  [TUTAJ]

Poza tym PG otrzymała najwyższy wynik (12,2 pkt.) w ramach wskaźnika PCP (czyli za wynik ważony z pozostałych pięciu wskaźników podzielony przez liczbę etatowych pracowników naukowych uczelni).

Czołówka tegorocznej edycji nie przyniosła żadnych niespodzianek. Zdominowały ją tradycyjnie uczelnie amerykańskie – aż 8 spośród nich znalazło się w TOP10 rankingu.Ranking wygrał Harvard University (US), natomiast na podium znalazły się także kolejno Stanford University (US) oraz University of Cambridge (UK) Ranking wygrał Harvard University (US), natomiast na podium znalazły się także kolejno Stanford University (US) oraz University of Cambridge (UK).

Absolwenci

#Ludzie PG - nowy cykl wywiadów z pracownikami naszej uczelni

Na zdjęciu dr Kucewicz

Dr Michał Kucewicz z Katedry Systemów Multimedialnych WETI PG. Fot. Archiwum prywatne 

Ludzki mózg jest najbardziej skomplikowanym „urządzeniem” na świecie, żaden superkomputer nie może się z nim równać. Badając go głęboko wierzę, że to właśnie tam musi się znajdować odpowiedź na wiele ważnych pytań – mówi dr Michał Kucewicz z Katedry Systemów Multimedialnych WETI PG, bohater pierwszego odcinka cyklu #LudziePG.

Wywiad z dr. Kuncewiczem rozmowę przeprowadził pan Maciej Dzwonnik, Rzecznik Prasowy PG.

Cały wywiad zamieszczony jest na stronie

https://pg.edu.pl/aktualnosci/2020-08/jak-odszyfrowac-kod-ludzkiego-umyslu-rozmowa-z-dr-michalem-kucewiczem  

 

Prof. Włodzimierz Zieniutycz wyróżniony tytułem „Ambasadora Kongresów Polskich”

 

 

Celem Programu "Ambasadorzy Kongresów Polskich" jest popularyzacja Polski jako miejsca organizacji międzynarodowych konferencji, kongresów i wydarzeń naukowych do naszego kraju, jednocześnie z promowaniem go jako atrakcyjnego turystycznie,  bezpiecznego i nowoczesnego.

Wyróżnienie to jest przyznawane osobom, które aktywnie promują Polskę, jako miejsce organizacji spotkań i konferencji. Prof. Włodzimierz Zieniutycz wraz z prof. Pawłem Kabacikiem z Politechniki Wrocławskiej,  przewodniczyli 13 Europejskiej Konferencji Antenowej (EuCAP 2019), która odbyła się na przełomie marca i kwietnia 2019 r. w Krakowie i zakończyła się pełnym sukcesem. 95.4% spośród ponad 1300 uczestników z ponad 60 krajów wyraziło zadowolenie z udziału w tej konferencji, przy czym 75,1% było bardzo lub w pełni usatysfakcjonowanych.

Serdecznie gratulujemy wyróżnienia !

Więcej informacji o programie Ambasadorów Kongresów [TUTAJ]

Współpraca

Autonomiczne roboty i innowacyjne technologie z PG w Porcie Gdańsk i Porcie Lotniczym

 

undefined

Testy tanich rekonfigurowalnych systemów antenowych, które użyte będą w systemach lokalizacji, prowadzone na Politechnice Gdańskiej. Fot.: archiwum PG

 

undefined

Wielofunkcyjny robot opracowany przez naukowców z Politechniki Gdańskiej przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na gdańskim lotnisku. Fot.: archiwum PG

PG podpisała kolejne umowy o współpracy w ramach międzynarodowego projektu InSecTT (Intelligent Secure Trustable Things). Dzięki porozumieniu z Portem Morskim Gdańsk i Portem Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy u obydwu partnerów wdrażane będą autorskie technologie naukowców PG, w tym innowacyjne systemy Internetu Rzeczy, wspierane przez algorytmy sztucznej inteligencji.

Współpraca umożliwi poprawę bezpieczeństwa, ograniczanie kosztów i wsparcie efektywności działań obydwu portów.Projekt InSecTT* (Intelligent Secure Trustable Things), którego łączna wartość to ok. 44 mln euro, to międzynarodowa inicjatywa badawcza powstała w oparciu o program Horyzont2020. W jej skład wchodzą najważniejsze firmy i instytucje naukowe z całej Europy, które rozwijają bezpieczne systemy IoT (tzw. Internetu Rzeczy), wspierane rozwiązaniami z zakresu sztucznej inteligencji.

PG jest jednym z liderów obszaru wdrożeń w tym projekcie, a także dostawcą komponentów i autorskich rozwiązań technologicznych. Wcześniej, na początku lipca, naukowcy PG z Katedry Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG) oraz władze wydziału zawarli umowę o współpracy w tym projekcie z Urzędem Morskim w Gdyni. Teraz do grona partnerów dołączyły jeszcze: Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy oraz Port Morski Gdańsk, z którymi porozumienia podpisane zostały kolejno 12 i 13 sierpnia 2020 r.

W gdańskim porcie lotniczym, tak jak w każdym lotnisku na świecie, często dochodzi do nietypowych i niespodziewanych sytuacji, a reakcja na nie jest kluczowa dla prawidłowego funkcjonowania portu. I właśnie na tym polu gdańskie lotnisko wspomogą technologie i naukowcy z PG. 

Z kolei Port Morski w Gdańsku jest jednym z kluczowych portów na Bałtyku i w sierpniu 2020 roku awansował również do pierwszej dwudziestki portów europejskich. Zaproponowane przez Politechnikę Gdańską rozwiązania wpisują się w aktualne trendy budowania przewag w obszarach portowych poprzez zastosowanie technologii cyfrowych.

 Więcej na ten temat można przeczytać TUTAJ.

Politechnika Otwarta zaprasza

Naukowe podróże, nowy cykl spotkań Politechniki Otwartej

 

 

 

Politechnika Otwarta zainaugurowała nowy cykl spotkań po nazwą NAUKOWE PODRÓŻE.  To krótkie filmowe historie opowiedziane z pasją przez naukowców i studentów Politechniki Gdańskiej. Bohaterowie przedstawiają wynalazki, którym poświęcili wiele miesięcy wytężonej pracy, miejsca, gdzie prowadzą badania i które są bliskie ich sercom, zabytki sprzed setek lat, które czekają na odkrycie. 

Premiery nagrań odbyły się w lipcu i sierpniu 2020 r.

Zapraszamy do wspólnych, naukowych podróży!

Podróż w czasie – o tajemniczych XVIII-wiecznych dziennikach z podróży po Europie gdańszczanina Nathaniela Jacoba Gerlacha. Unikatowe tomy znajdują się w zbiorach Biblioteki PG.

Link do filmu: https://bit.ly/3gIMH2M

Podróż w kosmos – o jednych z pierwszych w Gdańsku projektach kosmicznych, wspieranych przez Polską Agencję Kosmiczną: balonie stratosferycznym STARDUST Microbiology Project oraz rakiecie sondującej z projektem HEDGEHOG na pokładzie.

Link do filmu STARDUST: https://bit.ly/2X0U8ef
Link do filmu HEDGEHOG: https://bit.ly/2WVUXVC

Podróż w głąb Ziemi – o unikatowej kolekcji minerałów, skał i skamieniałości z całego świata, zgromadzonych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Premiera: 13 sierpnia 2020 r.

Link do filmu: https://bit.ly/2PNWHwf

Podróż polarna – o badaniach w rejonach Arktyki i Antarktyki prowadzonych przez naukowców Politechniki Gdańskiej. O faunie, florze i warunkach klimatycznych panujących w tych rejonach.https://www.youtube.com/watch?v=MwNgJPnYqSo 

Wydarzenia kulturalne

Wystawa obrazów

Moja Wisła  zapraszamy w rejs z Mirkiem Bruckim-

 

Koledzy z TOP Korab przesłali nam zaproszenie na wystawę obrazów autorstwa Mirosława Bruckiego, zatytułowaną "Moja Wisła". Obrazy są prezentowane w tczewskim Muzeum Wisły, oddziale Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

Mirosław Brucki jest artystą, konserwatorem, długoletnim kierownikiem muzealnej Pracowni Modelarskiej Narodowego Muzeum Morskiego, spod którego ręki wyszły najpiękniejsze makiety i który dał życie dziesiątkom konserwowanych eksponatów.W 2013 i w 2014 pan Brucki odbył samotną wyprawę Wisłą małą łodzią żaglową "Delfin". Płynął historycznym szlakiem flisaków z Krakowa do Gdańska. Owocem podróży, która odbyła się w dwóch etapach, jest kolekcja trzydziestu obrazów, przedstawiających najpiękniejsze nadwiślańskie pejzaże. 

 Więcej informacji : https://www.nmm.pl/aktualnosci/moja-wisla-zapraszamy-w-rejs-z-mirkiem-bruckim

Całoroczna Bazuna ogłasza konkurs na piosenkę o wędrówkach ptaków

Całoroczna Bazuny zaprasza wszystkich do udziału w konkursie na piosenkę lub wiersz o wędrówkach ptaków. Szczegóły na plakacie.

Obraz może zawierać: tekst „Zapraszamy do udziału w konkursie na piosenkę lub wiersz o wędrówkach ptaków. Zgłoszenia zawierające nazwę wykonawcy, tytuł tekst piosenki, autorów słów muzyki oraz nagranie mp4 prosimy nadsyłać do 31 stycznia 2021 roku na adresy: calorocznabazuna.konkurs@gmail.com biuro@fundacja-ab.org.pl W przypadku wiersza wystarczy tytuł, tekst nazwisko autora Przewidziane nagrody książkowe, drobne gadżety zaproszenia na nasze wydarzenia Wydarzenie ramach projektu CAŁOROCZNA BAZUNA szczegóły: www.bazuna org.pl BAZUNA GRAFiTO”

Sport

Inauguracja roku w gdańskiej szkole Marcina Gortata. Czwarty rok współpracy z PG

 

undefined

fot. Jakub Skowron

Politechnika Gdańska od czterech lat współpracuje ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego Marcina Gortata w Gdańsku. Prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, uczestniczył w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego, które odbyło się 31 sierpnia 2020.  

Po niemal półrocznej przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa uczniowie powrócili do szkół. W Szkole Mistrzostwa Sportowego Marcina Gortata, mieszczącej się na gdańskiej Zaspie, zainaugurowali nowy rok szkolny 2020/21 wspólnie z byłym koszykarzem NBA oraz zaproszonymi z tej okazji gośćmi, wśród których znaleźli się przedstawiciele naszej uczelni: prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, Mariusz Miler, kanclerz PG oraz Krzysztof Kaszuba, dyrektor Centrum Sportu Akademickiego PG.

Marcin Gortat od wielu lat działa na rzecz edukacji - także sportowej - dzieci i młodzieży. To dzięki niemu w ostatnich latach otwarto w Polsce cztery szkoły sportowe sygnowane nazwiskiem sportowca: w Gdańsku, Łodzi, Poznaniu i Krakowie.

Gdańska Szkoła Marcina Gortata działa od 2017 r., prowadzi szkolenia mistrzostwa sportowego na poziomie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego w kilkunastu dyscyplinach zespołowych i indywidualnych. Działa także na terenie Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej (CSA PG).

Chciałbym, żebyście dzięki nauce w tej szkole byli nie tylko lepszymi sportowcami, ale też lepszymi ludźmi – mówił do uczniów Marcin Gortat. – Pamiętajcie, że zarówno w sporcie, jak i w życiu, ważna jest pokora, a także szacunek do drugiego człowieka. To w ten sposób budujecie swoją reputację, która będzie wam towarzyszyć przez kolejne lata.

Po oficjalnej części Marcin Gortat oraz rektor PG Krzysztof Wilde wręczyli najlepszym uczniom upominki, które ze względu na zdalną naukę nie mogły być wręczone w czerwcu.

 

Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańsklej z nowoczesnym boiskiem przenośnym

 

 

Miło nam poinformować, że Politechnika Gdańska pozyskała dofinansowanie w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację projektu "Pomorska Akademicka Liga 3x3" !

W ramach niniejszego projektu Centrum Sportu Akademickiego PG zakupiło nowoczesną nawierzchnię do gry w koszykówkę 3x3, Jest to jedyna taka nawierzchnia w środowisku akademickim.

Od października 2020 r. ruszą turnieje w ramach Pomorskiej Ligi Akademickiej 3x3! Startować w niej będą mogli nie tylko studenci, ale również zespoły niezrzeszone w strukturach akademickich.Celem projektu jest intergracja środowiska wokół koszykówki 3x3, dlatego też, oprócz Pomorskiej Ligi Akademickiej 3x3, Centrum Sporty Akademickiego zamierza zorganizować wiele innych imprez promujących koszykówkę 3x3.