Numer 3/2021

Kalendarium

„Serce w kwiaty” - ukraińskie malarstwo petrykiwskie

2021.03.15  –  2021.04.15 Strefa Sztuki na Wydziale Zarządzania i Ekonomii zaprasza na wystawę malarstwa Marty Zvarych. https://www.youtube.com/watch?v=DQ47Aa1AT78
Malarstwo petrykiwskie to znane ukraińskie ludowe malarstwo, pochodzące z obwodu dnietropetrykowskiego z wioski Petrykiwka – czyli południowej Ukrainy. W 2013 r. technika ta została dodana do Listy Niematerialnego Dzied

Świat autora

2021-04-17    18:00 – 20:00 Całoroczna BAZUNA przedstawia twórczość poetki z Przemyśla, Bożeny Spryńskiej. https://www.facebook.com/OTPPSBazuna/photos/gm.217144733490257/5167822766593247/?type=3&theater
Ze względu na obecną sytuację będzie to wydarzenie online. Nagrania filmowe wierszy i piosenek zostaną zamieszczone kanale YT Całorocznej Bazuny.

Problem odpadów i ich zagospodarowanie

2021-04-23 Dyskusja na ten temat zgospodarowania odpadów, prezentacji prac o charakterze przeglądowym i badawczym, dotyczących problematyki odpadów, środowiskowych i ekonomicznych skutków tego zjawiska. http://fundacja-tygiel.pl/odpady/
Do uczestnictwa w Konferencji organizatorzy zapraszają osoby naukowo i zawodowo zajmujące się problematyką odpadów i ich zagospodarowania, pracujące nad nowymi technologiami opakowań, utylizacji i recyklingu.

XLV Konferencja „Żywność w strategii zielonego ładu"

2021.07.01  –  2021.07.02 W programie konferencji znajdą się prezentacje najnowszych osiągnięć naukowych i technologicznych w dziedzinie technologii żywności i żywienia człowieka. https://chem.pg.edu.pl/xlv-sesja-naukowa-knoziz-pan
Tematyka konferencji nawiązuje do strategii Unii Europejskiej określanej jako Europejski Zielony Ład, wyznaczającej kierunki rozwoju gospodarki do 2030 roku.

Życzenia

Wielkanoc 2021

Wielkanoc, Koszyczek, Pisanki, Wstążka, Gałązki, Pąki, Frezji

 

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy wszystkim członkom i sympatykom Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej oraz ich najbliższym zdrowia, wytrwałości i spokoju oraz nadziei na lepsze jutro.

W tym trudnym, ale wyjątkowym czasie bądźmy wszyscy dobrej myśli, nie traćmy optymizmu i pogody ducha.

 

Przewodniczący oraz Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej

 

Krzysztof Dolny, Tadeusz Bień, Marek Biziuk, Georgis Bogdanis, Zenon Filipiak, Ewa Kiepajło, Tomasz Klajbor, Katarzyna Klott, Agnieszka Krysiak, Edmund Ledwoń, Ryszard Markowski, Sławomir Ostrowski, Tadeusz Szypliński, Waldemar Wardencki, Lech Wronka

Z życia Politechniki Gdańskiej

Nagroda Polskiego Herkulesa dla prof. Krzysztofa Wilde, Rektora PG

Wydawnictwo Builder

 

Prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej został wyróżniony w konkursie Builder Awards 2020 – Polski Herkules. Nagroda redakcji miesięcznika „Builder” przyznawana jest osobom, które wywarły wpływ na rozwój polskiego budownictwa.

 

W XVII edycji Builder Award 2020 prof. Krzysztof Wilde nagrodę Polskiego Herkulesa otrzymał w uznaniu dotychczasowej wyróżniającej się działalności naukowej, dydaktycznej i eksperckiej w dziedzinie inżynierii lądowej oraz za wieloletnie zaangażowanie w rozwój nowoczesnego budownictwa w Polsce.

 

Stowarzyszenie Absolwentów składa JM Rektorowi Politechniki Gdańskiej serdeczne gratulacje !

Związek Uczelni Fahrenheita - wspólna strategia informatyczna i spotkanie z ministrem

Wirtualne spotkanie rektorów uczelni tworzących Związek Uczelni im. Fahrenheita (Gumed, PG, UG) z Przemysławem Czarnkiem, ministrem edukacji i nauki. Fot. Krzysztof Krzempek / Politechnika Gdańska

Wirtualne spotkanie z Ministrem Edukacji i Nauki Na zdj. od lewej: prof. Krzysztof Wilde, rektor PG i prof. Piotr Stepnowski, rektor UG. Fot. Krzysztof Krzempek / Politechnika Gdańska

 

Jesienią ubiegłego roku Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Gdański utworzyły Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita. Głównym celem jego powstania jest wspólna budowa czołowej pozycji Gdańska jako ośrodka akademickiego w Polsce i za granicą, a inicjatorzy utworzenia Związku, czyli rektorzy wymienionych ośrodków akademickich, podkreślali po zawiązaniu współpracy, że Związek otwiera drogę do przyszłej federalizacji najsilniejszych uczelni regionu.

 

Politechnika Gdańska i Uniwersytet Gdański zawarły porozumienie o współpracy w zakresie wymiany doświadczeń w aspekcie tworzenia i funkcjonowania infrastruktury informatycznej uczelni. PG na początek udzieli UG licencji do swojego systemu eUczelnia i udostępni uniwersytetowi możliwość korzystania z niego w ramach własnych struktur organizacyjnych. Współpraca realizowana jest w ramach Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita.

 

Utworzenie Związku Uczelni im. Fahrenheita to jedno z najważniejszych wydarzeń w akademickiej historii Gdańska i Pomorza. Z wizją jego rozwoju, najbliższymi działaniami oraz możliwościami, jakie może dać konsolidacja pomorskich uczelni zapoznał się Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, który rozmawiał na ten temat poprzez telekonferencję z rektorami uczelni - złożycieli.

 

Więcej informacji: https://pg.edu.pl/aktualnosci/2021-03/zwiazek-uczelni-fahrenheita-wspolna-strategia-informatyczna-zarzadzania

https://pg.edu.pl/aktualnosci/2021-03/zwiazek-uczelni-im-fahrenheita-wirtualne-spotkanie-rektorow-z-ministrem

Prof. Andrzej Seweryn dziekanem Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa PG

 Na zdj. Andrzej Seweryn, dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa PG. Fot. Krzysztof Krzempek / Politechnika Gdańska

Dziekanem nowo utworzonego Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa PG został prof. Andrzej Seweryn, uznany naukowiec z zakresu inżynierii mechanicznej, związany dotychczas przez całą swoją karierę zawodową z Politechniką Białostocką.

 

Od 1 stycznia 2021 r. związał się z nowo utworzonym Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, a od 1 marca objął funkcję dziekana tego wydziału.

 

SAPG gratuluje objęcia tak ważnego dla naszej uczelni stanowiska. Życzymy owocnej pracy i sukcesów w zarządzaniu Wydziałem.

 

Więcej informacji:

https://pg.edu.pl/aktualnosci/2021-03/prof-andrzej-seweryn-dziekanem-wydzialu-inzynierii-mechanicznej-i-okretownictwa

Absolwenci

Profesor Piotr Lorens Architektem Miasta Gdańska

Profesor Lorens pozuje do zdjęcia na Górze Gradowej. Stoi przodem do lewego marginesu zdjęcia, ale twarz ma skierowana prosto w obiektyw aparatu. Ręce opiera na pomalowanej na czarno metalowej barierce punktu widokowego, na którym stoi. To mężczyzna około szcześćdziesiątki, o okrągłej twarzy, bardzo krótko ostrzyżony, Ubrany jest w popielaty płaszcz, pod szyją szalik w bordowej tonacji, na dłoniach - czarne skórzane rękawiczki. Za sylwetką profesora rozpościera się panorama starego Gdańska z widoczną po prawej wieżą kościoła św. Katarzyny, a po prawej - wyniosłą wieżą Bazyliki Mariackiej i wieżą Ratusza Głównomiejskiego

Prof. Piotr Lorens, Fot.:Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

Prof. Piotr Lorens, kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego Wydziału Architektury został wybrany Architektem Miasta. Jego głównym zadaniem będzie dbanie o dobrą jakość architektury i urbanistyki w Gdańsku oraz koordynowanie rozwoju przestrzeni zielonych.

Naukowiec pokieruje nowym biurem w Urzędzie Miejskim, który powstaje z połączenia Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz referatu Planów i Marketingu Wydziału Architektury i Urbanistyki.

Pytany przez dziennikarzy o pierwsze decyzje na nowym stanowisku, profesor Piotr Lorens wymienił trzy główne zadania: przygotowanie wizji rozwoju Śródmieścia Gdańska, pogłębione i zintensyfikowane prace nad zieloną strategią miasta oraz wymiana doświadczeń i pomysłów z ekspertami kształtowania przestrzeni miejskiej nie tylko ze środowiska lokalnego, ale również ogólnopolskiego.

Cieszymy się, że absolwent naszej Alma Mater obejmuje stanowisko tak waźne dla gdańskiego społeczeństwa. Zarząd SAPG składa z tej okazji serdeczne gratulacje i życzy powodzenia w realizacji planowanych przedsięwzięć !

 

Więcej informacji:

https://www.gdansk.pl/wiadomosci/profesor-piotr-lorens-z-politechniki-gdanskiem-bedzie-nowym-architektem-miasta,a,191905 

https://pg.edu.pl/aktualnosci/2021-03/profesor-piotr-lorens-architektem-miasta-gdanska

Prestiżowe stypendium dla naukowca Wydziału Chemicznego PG

 

Fot. Dawid Linkowski/Politechnika Gdańska

 

Dr inż. Mateusz Daśko z Katedry Chemii Nieorganicznej Wydziału Chemicznego został laureatem konkursu Marie Skłodowska-Curie Actions i otrzymał prestiżowe stypendium naukowe. Dzięki otrzymanemu stypendium, nasz absolwent będzie przez dwa lata prowadził prace badawcze w ramach interdyscyplinarnego, międzynarodowego projektu na Uniwersytecie CEU San Pablo w Madrycie.

 

Tematyka prac badawczych związana jest z syntezą nowych związków chemicznych, które mogą pomóc w selektywnej degradacji białek w komórkach i przyczynić się do powstania nowych leków, m.in. przeciwnowotworowych. Obecnie naukowiec bierze udział w badaniach nad wdrożeniem nowych, efektywnych inhibitorów sulfatazy steroidowej (STS), mających potencjalne zastosowanie w leczeniu nowotworów hormonozależnych.

 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wymienia biologicznie aktywne hormony, takie jak androgeny czy estrogeny, jako jedne z głównych czynników stymulujących rozwój nowotworów hormonozależnych .

 

Więcej informacji:

https://pg.edu.pl/aktualnosci/2021-03/dr-inz-mateusz-dasko-laureatem-prestizowego-stypendium-naukowego-im-marii   

 

https://pg.edu.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/hWGncmoQv7K0/content/naukowcy-z-pg-prowadza-badania-ktore-moga-pomoc-w-leczeniu-nowotworow

Siedlisko ptaków w gdyńskiej torpedowni - wizja absolwentki Wydziału Architektury


Torpedownia na bulwarze

 

Wizualizacja torpedowni (www.trojmiasto.pl) i widok obecny (https://www.gospodarkamorska.pl)  

 

W wizji Agnieszki Nyki, absolwentki Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, historyczny budynek gdyńskiej torpedowni zamienił się w siedlisko ptaków. - Architektura nie powinna być już tylko dla ludzi, ale także stanowić ramy dla przyrody - tłumaczy autorka projektu. Torpedownia, która niezmiennie przyciąga fotografów, twórców filmów a ostatnio coraz częściej także projektantów, stała się "bohaterką" pracy dyplomowej Agnieszki Nyki, absolwentki Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.

 

Nasza absolwentka, chcąc zwrócić uwagę na niszczącą ekosystem i strukturę geologiczną kuli ziemskiej działalność człowieka, postanowiła stworzyć w historycznym obiekcie siedlisko ptaków oraz ośrodek edukacyjny dla zwiedzających.

- Projekt powstał jako sygnał, że architektura nie powinna być już tylko dla ludzi, ale także stanowić ramy dla przyrody. Program funkcjonalny założenia zbudowany jest więc na dwóch równoległych celach. Pierwszy to stworzenie warunków dla zapewnienia siedlisk przyrodniczych i rozwoju ekosystemów morskich, ochrona lęgów i rozwój bioróżnorodności. Drugim celem jest stworzenie ośrodka edukacyjnego i centrum dla zwiedzających - wyjaśnia Agnieszka Nyka.

 

Cały artykuł red. Patryka Szczerby można przeczytać na stronie:
https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Siedlisko-ptakow-w-gdynskiej-torpedowni-wizja-studentki-n153814.html#tri

Współpraca

Model e-zdrowia i usług farmaceutycznych – porozumienie uczelni i farmaceutów

Podczas podpisania porozumienia Politechnikę Gdańską reprezentował prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański (drugi z lewej), prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji, z ramienia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego obecny był prof. dr hab. Michał Markuszewski, prorektor ds. nauki, a ze strony Gemini Polska –  Artur Łakomiec, prezes zarządu i Artur Sznek, członek zarządu.

 

Podpisanie porozumienia. Politechnikę Gdańską reprezentował prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański (drugi z lewej), Prorektor ds. Umiędzynarodowienia i Innowacji PG, z ramienia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego obecny był prof. dr hab. Michał Markuszewski, prorektor ds. nauki, a ze strony Gemini Polska – Artur Łakomiec, prezes zarządu i Artur Sznek, członek zarządu. Fot. Maciej Moskwa

 

Interdyscyplinarny zespół ekspertów powstanie w wyniku współpracy Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Gemini Polska. Celem nawiązanego trójstronnego porozumienia jest wspólne prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych, które przyczynią się do poprawy zdrowia Polaków.

 

Uroczyste podpisanie listu intencyjnego odbyło się 4 marca 2021 na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Wspólne działania zakładają przede wszystkim tworzenie zespołów badawczo-rozwojowych na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

 

Naukowcy z PG będą zaangażowani w przygotowanie propozycji rozwiązań informatycznych. Pierwszy pilotażowy projekt dotyczyć będzie wsparcia pacjentów rozpoczynających przyjmowanie nowego leku  w nadciśnieniu tętniczym. Kolejne wspólne przedsięwzięcia będą związane z rozwojem technologii wspierających opiekę nad pacjentem i podnoszeniem bezpieczeństwa przetwarzania danych oraz ograniczaniem negatywnych skutków nadużywania leków (polipragmazja) czy konfliktów lekowych.

 

Więcej informacji:

 https://www.geminipolska.com.pl/

https://pg.edu.pl/aktualnosci/2021-03/model-e-zdrowia-i-uslug-farmaceutycznych-porozumienie-uczelni-i-farmaceutow

 

Pionierska operacja mózgu - badania nad technologiami polepszania pamięci

 

Podczas pionierskiej operacji mózgu w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza we Wrocławiu dr Michał Kucewicz z Katedry Systemów Multimedialnych rejestrował przy pomocy aparatury elektrofizjologicznej, sygnały z elektrod wszczepionych głęboko w mózg pacjenta.

 

W trakcie operacji przytomny pacjent wykonywał zadania wymagające zaangażowania pamięci, z użyciem techniki śledzenia wzroku i oprogramowania zainspirowanego wcześniej opracowaną w KSMM technologią „CyberOko”. Dokonane nagrania sygnałów z elektrod zaimplantowanych w mózgu były elementem terapii objawów choroby Parkinsona i zaburzeń ruchowych techniką tzw. Głębokiej Stymulacji Mózgu (Deep Brain Stimulation – DBS). W tej terapii stymulacja elektryczna jest prowadzona z pomocą specjalnych elektrod wszczepianych do mózgu przytomnego pacjenta, wykonującego różne zadania ruchowe w celu oceny natychmiastowych efektów na sali operacyjnej.

Badania prowadzone w ramach projektu First Team Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Partnerami projektu są Laboratorium Elektrofizjologii Mózgu i Umysłu PG, Mayo Clinic (Rochester, USA) i Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich.

 

Więcej informacji

https://pg.edu.pl/aktualnosci/2021-03/pionierska-operacja-mozgu-z-udzialem-dra-michala-kucewicza-z-politechniki

Wydarzenia kulturalne, spotkania, wykłady

Strefa Sztuki WZiE - sztuka petrykiwska

 

Kolejna odsłona Strefy Sztuki ZiE to barwne malarstwo na drewnie rodem z Ukrainy, której autorką jest Marta Zvarych, od kilku lat mieszkająca i tworząca na terenie Trójmiasta. Wystawa pt. „Serce w kwiaty” można zobaczyć na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG od połowy lutego do połowy kwietnia. W ramach wernisażu online zapraszamy do obejrzenia filmu o wystawie z barwnymi wypowiedziami autorki https://www.youtube.com/watch?v=DQ47Aa1AT78

 

Malarstwo petrykiwskie to znane ukraińskie ludowe malarstwo, pochodzące z obwodu dnietropetrykowskiego z wioski Petrykiwka – czyli  południowej Ukrainy. W 2013 r. technika ta została dodana do Listy Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Jest to sztuka typowo użytkowa, która pojawiła się w XVII wieku, gdy kobiety zaczęły ozdabiać piece i ściany glinianych chat. Tematyka w głównej mierze związana była z kwiatami i roślinami, z czasem zaczęły pojawiać się zwierzęta i pejzaże, a później nawet portrety. Jedną z pierwotnych technik stosowanych w tej sztuce jest „malowanie palcem”, ale także, co ciekawe – malowanie pędzlem zrobionym z sierści kota, który zamieszkiwał niegdyś każdą chatę. Oczywiście, żaden kot przy tym nie cierpi, a po więcej szczegółów zapraszamy do filmu, gdzie autorka objaśnia szczegółowo tę ciekawostkę.

 

Więcej informacji:

 

https://zie.pg.edu.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/ZsvR13KKPrYb/content/sierscia-kota-malowane-sztuka-petrykiwska-na-wzie

 

Jesteś zainteresowany wystawieniem swoich prac w Strefie Sztuki WziE? Zapraszamy: promocja@zie.pg.edu.pl 

Świat Autora - Całoroczna BAZUNA zaprasza

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „ŚWIAT AUTORA Bożena Spryńska wiersze i piosenki 17 kwietnia 2021, godzina 18.00 online Wydarzenie w ramach projektu CAŁOROCZNA BAZUNA szczegóły: www bazuna org. pl www.facebook.com/OTPPSBazuna com/OTPPSBazuna BAZUNA fundacja/ GRAfITO OWARZYSIEN”

Po dość długiej przerwie Całoroczna Bazuna wznawia cykl spotkań zatytułowany ŚWIAT AUTORA. W dniu 17 kwietnia 2021 zapraszamy na spotkanie poświęcone twórczości poetki z Przemyśla, Bożeny Spryńskiej.


Bożena Spryńska, miłośniczka książek, zafascynowana jest poezją romantyzmu – Mickiewiczem, Słowackim, Norwidem, a także Broniewskim i Tuwimem, a w swoich wierszach pisze o miłości, relacjach między ludźmi,  pięknie otaczającej nas przyrody.

 

Od kilku lat wiersze Bożeny uzyskują oprawę muzyczną. Piosenki z Jej tekstami wykonują Małgosia Lipińska z zespołem, Anita Maroszek z zespołem Pilar, Grzane Wino, Perspective Band, Włodek Mazoń oraz Krzysztof Banita Kargól. Piosenki do słów bohaterki spotkania w wykonaniu zespołu Grzane Wino mozna posłuchać https://www.youtube.com/watch?v=rD-m-GYhMgo

 

Ze względu na obecną sytuację będzie to wydarzenie online. Nagrania filmowe wierszy i piosenek zostaną zamieszczone kanale YT Całorocznej Bazuny, odnośnik do nagrań udostępniony w głównym profilu Przeglądu https://www.facebook.com/OTPPSBazuna/photos/gm.217144733490257/5167822766593247/?type=3&theater

Sport

Nabór do nowej sekcji sportowej PG

 

Chętnych do udziału w zawodach pływackich zapraszamy do nowej sekcji stworzonej w Centrum Sportu Akademickiego. Warunkiem zapisu do sekcji Masters jest umiejętność pływania przynajmniej 3 stylami.

 

Organizatorami sekcji są Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej oraz Politechnika Otwarta. Partnerem Sekcji Masters jest AZS Organizacja Środowiskowa Gdańsk. Rywalizacja masters w pływaniu to zawody, które organizowane są w ramach działań Polskiego Związku Pływackiego. W treningach i zawodach mogą wziąć udział osoby powiązane z Politechniką Gdańską - studenci, doktoranci, pracownicy, emerytowani pracownicy oraz członkowie Stowarzyszenia Absolwentów PG. Będzie to pierwsza w Polsce sekcja oparta o członków jednej Uczelni.

 

 Warunkiem zapisu do Sekcji Masters jest umiejętność pływania przynajmniej 3 stylami: kraulem, klasycznym i grzbietowym oraz deklaracja udziału w minimum jednych zawodach w barwach Politechniki Gdańskiej. Udział w treningach jest bezpłatny, wymagane jest założenie legitymacji AZS oraz wyrobienie licencji PZP.  Nabór do Sekcji Masters potrwa do końca marca 2021 r.

 

Szczegóły zapisu na stronie Centrum Sportu Akademickiego.

Komunikaty

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Problem odpadów i ich zagospodarowania” (online)

Fundacja TYGIEL działająca na rzecz promocji nauki i rozwoju zaprasza do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Problem odpadów i ich zagospodarowania”, która odbędzie się online 23 kwietnia 2021 roku. 

Organizatorzy konferencji zapraszają do dyskusja na ten temat oraz prezentacja prac o charakterze przeglądowym i badawczym. Mile widziane będą zgłoszenia dotyczące problematyki odpadów, środowiskowych i ekonomicznych skutków tego zjawiska, alternatywnych rozwiązań, innowacyjnych materiałów, sposobów identyfikujących zagrożenia. Interesującym zagadnieniem jest także zmieniający się na przestrzeni lat stosunek społeczeństwa do poruszanego problemu. Rejestracja uczestnictwa w Konferencji trwa do 15 kwietnia 2021 roku.

Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz dostępny na stronie internetowej: http://fundacja-tygiel.pl/odpady/

XLV Konferencja Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN na naszej uczelni

 

Katedra Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności Politechniki Gdańskiej, Komitet Nauk o Żywności i Żywieniu Polskiej Akademii Nauk, Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności zapraszają na XLV Konferencję Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN „Żywność w strategii Zielonego Ładu”w dniach 1-2 lipca 2021 roku na Politechnice Gdańskiej.

 

W programie konferencji znajdą się prezentacje najnowszych osiągnięć naukowych i technologicznych w dziedzinie technologii żywności i żywienia człowieka. To wyjątkowe wydarzenie uświetnią zaproszeni wybitni naukowcy z polskich uczelni i przedstawiciele przemysłu żywnościowego. Tematyka konferencji będzie nawiązywała do strategii Unii Europejskiej określanej jako Europejski Zielony Ład, wyznaczającej kierunki rozwoju gospodarki do 2030 roku. Produkcja żywności „od pola do stołu” gra w niej centralną rolę.

 

Szczegóły dotyczące wydarzenia można znaleźć na stronie

https://chem.pg.edu.pl/xlv-sesja-naukowa-knoziz-pan/

Wiosna

Wiosna, ach to ty ...

Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi
Wcześniej niż oczekiwałem przyszły te cieplejsze dni
Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis a vis
Zapachniało, zajaśniało wiosna, ach to ty
Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty ...

 ( Marek Grechuta, Wiosna, ach to ty)