Związek Uczelni im. Fahrenheita. Wirtualne spotkanie rektorów z ministrem | Politechnika Gdańska

Aktualności

Data dodania: 2021-03-12

Związek Uczelni im. Fahrenheita. Wirtualne spotkanie rektorów z ministrem

Na zdj. od lewej: Katarzyna Zygmunt, zastępca dyrektor Związku Uczelni im. Fahrenheita, prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektorka Związku Uczelni im. Fahrenheita, prof. Marcin Gruchała, rektor GUMedu, prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, prof. Piotr Stepnowski, rektor UG. Na ekranie w tle widoczny jest Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki oraz Wojciech Murdzek, sekretarz stanu w MEiN. Fot. Krzysztof Krzempek / Politechnika Gdańska
Na zdj. od lewej: Katarzyna Zygmunt, zastępca dyrektor Związku Uczelni im. Fahrenheita, prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektorka Związku Uczelni im. Fahrenheita, prof. Marcin Gruchała, rektor GUMedu, prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, prof. Piotr Stepnowski, rektor UG. Na ekranie w tle widoczny jest Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki oraz Wojciech Murdzek, sekretarz stanu w MEiN.  Fot. Krzysztof Krzempek / Politechnika Gdańska
Utworzenie Związku Uczelni im. Fahrenheita to jedno z najważniejszych wydarzeń w akademickiej historii Gdańska i Pomorza. Z planami na rozwój działalności Związku i możliwościami, jakie może dać konsolidacja pomorskich uczelni zapoznał się w piątek Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

Jesienią ub. roku Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Gdański utworzyły Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita. Głównym celem jego powstania jest wspólna budowa czołowej pozycji Gdańska jako ośrodka akademickiego w Polsce i za granicą, a inicjatorzy utworzenia Związku, czyli rektorzy wymienionych ośrodków akademickich, podkreślali po zawiązaniu współpracy, że Związek otwiera drogę do przyszłej federalizacji najsilniejszych uczelni regionu.

– Poprzez wspólne działania moglibyśmy w przyszłości należeć do najsilniejszych ośrodków akademickich w Polsce – mówił prof. Krzysztof Wilde, rektor PG oraz przewodniczący Związku Uczelni. – Pozwoliłoby nam to na znaczne zwiększenie atrakcyjności i rozpoznawalności akademickiego Gdańska, a także dynamiczny rozwój i skuteczniejsze pozyskiwanie środków finansowych na działalność naukową i dydaktyczną.

Z wizją rozwoju Związku Uczelni oraz najbliższymi działaniami w tym zakresie zapoznał się w piątek Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, który rozmawiał na ten temat poprzez telekonferencję z rektorami: prof. Marcinem Gruchałą (GUMed), prof. Krzysztofem Wilde (PG) i prof. Piotrem Stepnowskim (UG). W spotkaniu uczestniczyły również: dyrektorka Związku Uczelni, prof. Adriana Zaleska-Medynska oraz Katarzyna Zygmunt, zastępczyni dyrektorki Związku.

Minister o Związku Uczelni: Ambitne i potrzebne przedsięwzięcie

Podczas rozmowy minister Przemysław Czarnek i rektorzy czołowych uczelni Pomorza omawiali założenia działalności Związku oraz perspektywy rozwoju uczelni wchodzących w jego skład. Przekazał też wirtualnie na ręce rektorów czek poświadczający dofinansowanie działalności Związku w wysokości 2,98 mln zł, które udało się pozyskać w ramach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Wspieranie procesów konsolidacji uczelni”, realizowanego w ramach programu operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój”.

– Utworzenie Związku Uczelni im. Fahrenheita w Gdańsku to ambitne i potrzebne przedsięwzięcie – mówił podczas spotkania minister Przemysław Czarnek. – Zamierzamy wspierać rektorów GUMed, PG i UG w dążeniu do głównego celu, jakim jest federalizacja najsilniejszych uczelni regionu. Jestem przekonany, że utworzenie Związku i bliska współpraca trzech gdańskich ośrodków akademickich przełoży się na podniesienie jakości polskiej nauki i szkolnictwa wyższego.

– Utworzenie Związku Uczelni z największymi ośrodkami akademickimi Pomorza to kolejny, ważny krok na drodze do zacieśnienia wieloletniej, pomyślnej współpracy między UG, PG a GUMed. – mówił prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed. – Jestem przekonany, że wykorzystując intensywniej i bardziej efektywnie wzajemny potencjał, wkrótce z sukcesem będziemy mogli konkurować z najlepszymi uczelniami w Europie i na świecie. Chcemy stworzyć na Pomorzu atrakcyjne miejsce do pracy i studiowania, oferujące naukowcom na każdym etapie kariery zawodowej przyjazne warunki do rozwoju i realizacji własnych aspiracji.

– Plany na rozwój współpracy pomiędzy uczelniami w obrębie Związku są szerokie i wieloaspektowe – podkreślał prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. – Naszą najważniejszą, wspólną misją jest budowanie w Gdańsku silnego ośrodka akademickiego. Chcemy wzmacniać relacje z przemysłem i biznesem, budować gospodarczą siłę Pomorza, pomagać w rozwiązywaniu problemów społecznych regionu, a także sprawić, by najzdolniejsi maturzyści i młodzi naukowcy wybierali Gdańsk jako odpowiednie miejsce do studiowania i budowania kariery zawodowej.

– Rozmowa z panem ministrem pozwala nam założyć, że sposób, w jaki gdańskie uczelnie prowadzą działania konsolidacyjne w ramach Związku Uczelni zyskał nie tylko aprobatę ministerstwa, ale też wzbudził realne zainteresowanie – mówił prof. Piotr Stepnowski, rektor UG. – Uważam bowiem, że związek, który stworzyły nasze uczelnie, będzie projektem modelowym, z którego wzór czerpać będą inne uczelnie w Polsce.

538 wyświetleń