Profesor Piotr Lorens Architektem Miasta Gdańska | Politechnika Gdańska

Aktualności

Data dodania: 2021-03-18

Profesor Piotr Lorens Architektem Miasta Gdańska

Lorens
Prof. Piotr Lorens, kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego Wydziału Architektury został wybrany Architektem Miasta. Jego głównym zadaniem będzie dbanie o dobrą jakość architektury i urbanistyki w Gdańsku oraz koordynowanie rozwoju przestrzeni zielonych. Naukowiec pokieruje nowym biurem w Urzędzie Miejskim, które powstaje z połączenia Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz referatu Planów i Marketingu Wydziału Architektury i Urbanistyki.

W Gdańsku ponad 70 proc. terenów zurbanizowanych pokryte jest planami zagospodarowania przestrzennego. To jeden z najwyższych wskaźników w kraju. Nowo powstające plany coraz dokładniej regulują takie parametry, jak linie zabudowy, pierzeje usługowe, tereny zielone. W kompetencjach Architekta Miasta będzie realizacja polityki przestrzennej, współpraca z inwestorami oraz dialog z mieszkańcami Gdańska, w celu harmonijnego rozwoju miasta i spełniania potrzeb wielu grup społecznych.

Wybór prof. Piotra Lorensa nastąpił w drodze otwartego konkursu ogłoszonego 5 lutego. Do konkursu, który wymagał zaprezentowania własnej, autorskiej wizji rozwoju urbanistycznego miasta, przystąpiło pięć osób. Cztery z nich spełniły wymogi formalne i przystąpiły do kolejnego etapu.

– Profesor Piotr Lorens przedstawił nam najbardziej przekonującą wizję w jakim kierunku Gdańsk powinien podążać, a z drugiej strony posiada on dużą świadomość uwarunkowań prawnych i dogłębną znajomość procesów budowlanych – wyjaśniał Piotr Grzelak, zastępca prezydent ds. równoważonego rozwoju podczas konferencji prasowej informującej o wynikach konkursu.

– Bardzo się cieszę i witam profesora Piotra Lorensa na pokładzie drużyny miasta Gdańska – mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, przedstawiając nowego dyrektora  – Wyzwań przed panem profesorem sporo, ale wierzę, że swoją wiedzę i różnorodne doświadczenie, nie tylko związane z Gdańskiem, ale też przy różnego rodzaju projektach wymagających dyskusji z różnymi środowiskami, doskonale wykorzysta w naszym mieście.

Pytany przez dziennikarzy o pierwsze decyzje na nowym stanowisku, profesor Piotr Lorens wymienił trzy główne zadania: przygotowanie wizji rozwoju Śródmieścia Gdańska, pogłębione i zintensyfikowane prace nad zieloną strategią miasta oraz wymiana doświadczeń i pomysłów z ekspertami kształtowania przestrzeni miejskiej nie tylko ze środowiska lokalnego, ale również ogólnopolskiego.

– Mam nadzieję, że moje doświadczenie, zarówno teoretyczne jak i praktyczne, związane z kształtowaniem struktur miejskich, transformacją miasta i planowaniem jego rozwoju, przyda się miastu Gdańsk i razem osiągniemy sukces budując miasto przyjazne – mówił prof. Piotr Lorens. – To wymaga zbudowania innego sposobu dyskusji o kształcie zagospodarowania przestrzennego ze wszystkimi interesariuszami, jeszcze zanim zostają opracowane plany. Mam nadzieję, że wszyscy partnerzy z sektora społecznego, prywatnego oraz inwestycyjnego będą chętni do podjęcia takiej współpracy. 

Prof. Piotr Lorens swoją pracę na stanowisku Architekta Miasta i dyrektora Wydziału Architektury i Urbanistyki rozpocznie 12 kwietnia.


Prof. Piotr Lorens, objął kierownictwo Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego w 2007 roku. Swoje zainteresowania praktyczne ukierunkował w stronę szeroko rozumianej  problematyki równoważenia rozwoju struktur miejskich, a zwłaszcza planowania i realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, planowania zrównoważonego rozwoju przestrzennego miast i gmin, a także transformacji zdegradowanych struktur miejskich. Obecnie (od września 2015r.) pełni funkcję Prezesa Zarządu Głównego TUP oraz - od 2011 roku - wiceprezydenta Międzynarodowego Stowarzyszenia Planistów Miejskich i Regionalnych (ISOCARP). Kieruje także Zespołem Problemowym ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych w Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk

Z pełnym profilem naukowym prof. dr. hab. inż. arch. Piotra Lorensa można zapoznać się na portalu MOST Wiedzy.

359 wyświetleń