Związek Uczelni Fahrenheita - wspólna strategia informatyczna zarządzania uczelniami | Politechnika Gdańska

Aktualności

Data dodania: 2021-03-04

Związek Uczelni Fahrenheita - wspólna strategia informatyczna zarządzania uczelniami

Na zdj. od lewej: prof. Krzysztof Wilde, rektor PG i prof. Piotr Stepnowski, rektor UG
Na zdj. od lewej: prof. Krzysztof Wilde, rektor PG i prof. Piotr Stepnowski, rektor UG. Fot. Krzysztof Krzempek / Politechnika Gdańska
Politechnika Gdańska i Uniwersytet Gdański zawarły porozumienie o współpracy w zakresie wymiany doświadczeń w aspekcie tworzenia i funkcjonowania infrastruktury informatycznej uczelni. PG na początek udzieli UG licencji do swojego systemu eUczelnia i udostępni uniwersytetowi możliwość korzystania z niego w ramach własnych struktur organizacyjnych. Współpraca realizowana jest w ramach Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita, w skład którego - obok PG i UG - wchodzi jeszcze Gdański Uniwersytet Medyczny. 

Porozumienie, które w środę 3 marca w hotelu „Eureka” w Sopocie podpisali prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej oraz prof. Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego, obejmuje wspólne zdefiniowanie i rozwój modelu informatycznego zarządzania uczelnią wraz z budową odpowiednich narzędzi informatycznych, które jednocześnie spełniają standardy kompatybilności z elementami informatycznymi innych jednostek współpracujących i nadzorujących.

W spotkaniu uczestniczył także prof. Jacek Bigda, prorektor ds. rozwoju i organizacji kształcenia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz kanclerze trzech uczelni: Marek Langowski (GUMed), Mariusz Miler (PG) oraz Jacek Jętczak (UG).

Żadna uczelnia publiczna nie może świadczyć usług kształcenia bez niezawodnej i bezpiecznej infrastruktury informatycznej, dlatego w ramach Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita zamierzamy podjąć długofalową współpracę w tym zakresie również z innymi uczelniami mówi prof. Krzysztof Wilde, rektor PG.

W ramach pierwszego etapu współpracy na UG zostanie stworzony system informatyczny do zarządzania uczelnią w obszarach nauki i badań oraz dydaktyki i kształcenia, oparty o rozwiązania funkcjonujące na PG (system eUczelnia).

Jestem przekonany, że w ramach tego porozumienia znacząco przyspieszymy dalszą modernizację i rozwój infrastruktury informatycznej, a także procesy postępującej informatyzacji naszej uczelni – podkreślił prof. Piotr Stepnowski, rektor UG.

Politechnika Gdańska, oprócz udzielenia Uniwersytetowi Gdańskiemu licencji do swojego programu eUczelnia, będzie również koordynować prace wdrożeniowe systemu. Obydwie uczelnie razem z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym podejmą też wkrótce działania na rzecz wdrożenia kolejnych, wspólnych systemów IT.


Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita został powołany na wspólny wniosek rektorów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Najważniejszym zadaniem Związku jest jak najlepsze wykorzystanie zasobów i możliwości wszystkich trzech uczelni, które poprzez wspólne działania mogłyby w przyszłości utworzyć jeden ośrodek akademicki.

601 wyświetleń