Numer 10/2020

Życzenia

Życzenia świąteczne

 

                                                                                        Gałązki, Dekoracja, Świąteczna, Grafika  

 

 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy wszystkim Koleżankom i Kolegom Absolwentom naszej uczelni oraz ich Najbliższym życzenia zdrowia, spokoju i spełnienia marzeń.

Niech ten wyjątkowy czas napełni nasze serca otuchą i nadzieją oraz pozwoli przezwyciężyć nawet największe trudności, a Nowy Rok 2021 przyniesie wszystkim wiele szczęścia, pomyślności oraz satysfakcji w życiu prywatnym i zawodowym.

 

 Przewodniczący oraz Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej

Krzysztof Dolny, Tadeusz Bień, Marek Biziuk, Georgis Bogdanis, Zenon Filipiak, Ewa Kiepajło, Tomasz Klajbor, Katarzyna Klott, Agnieszka Krysiak, Edmund Ledwoń, Ryszard markowski, Sławomir Ostrowski, Tadeusz Szypliński, Waldemar Wardencki, Lech Wronka

ZESTAW OLEJKÓW ETERYCZNYCH NA BOŻE NARODZENIE 9955519772 - Allegro.pl

Jubileusz 75-lecia Politechniki Gdańskiej

FIFY i BAZUNA - turystyka spleciona z piosenką

Fifowa Blachahttps://www.bazuna.org.pl/wp-content/uploads/2015/01/logo_stow_bazuna.png

75 lat Politechniki Gdańskiej  to nie tylko nauka, zaliczenia i prace badawcze, to również turystyka, sport i piosenka. Powstały w 1964 r. Studencki Klub Turystyczny Politechniki Gdańskiej "Fify" to najstarszy, działający bez przerwy tego typu studencki klub wśród pomorskich uczelni. Klub zrzesza studentów Politechniki Gdańskiej oraz innych uczelni Wybrzeża, a także osoby, które nie są studentami. Krótko mówiąc otwarty jest dla wszystkich, którzy pragną przygody. 

Inspiracja do nazwania klubu "Fify" pojawiła się podczas rajdów po Kaszubach. Słowo fif lub fifa w gwarze kaszubskiej oznacza wesołka, wagabundę, powszechnie lubianego za swoją wesołość. Ten kto wędrował kiedyś z ciężkim plecakiem w upale lub w deszczu wie, że odrobina humoru jest na szlaku niezbędna.  

Ogólnopolski Turystyczny Przegląd Piosenki Studenckiej BAZUNA jest nieprzerwanie organizowany od roku 1971 przez Studencki Klub Turystyczny Politechniki Gdańskiej „FIFY”, a  od roku 2005 także przez Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne „Bazuna”.

OTPPS BAZUNA jest jedyną w Polsce imprezą tego typu z założenia wędrującą – od pierwszych edycji w gdańskim klubie „ŻAK” poprzez tzw. cykl zamkowy (Gniew, Malbork, Kwidzyn) po przeglądy z lat ostatnich odbywające się w Trójmieście i jego szeroko pojętych okolicach. BAZUNA jest uznanym w Polsce przeglądem, jednym z najstarszych organizowanych do dnia dzisiejszego, prezentującym szeroki krąg piosenki studenckiej. 

Liczne informacje, zdjęcia, anegdoty na stronach: 

https://www.bazuna.org.pl/  http://www.fify.pl/ 

 W roku 2020 z powodu pandemii odbyła się wyjątkowa BAZUNA NA DRUTACH, wszystkie występy dostępne są na playlistach kanału YouTube CAŁOROCZNA BAZUNA: 

Z życia Politechniki Gdańskiej

GUMed, PG i UG utworzyły Związek Uczelni im. Daniela Fahrenheita

Na zdjęciu 3 uczelnie: od lewej GUMed, PG i UG

Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Gdański utworzyły Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita i zamierzają wspólnymi siłami budować pozycję Gdańska jako silnego ośrodka akademickiego w Polsce i za granicą. To jedno z najważniejszych wydarzeń w akademickiej historii naszego miasta. 

Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita został powołany na wspólny wniosek rektorów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Senaty uczelni podjęły stosowne uchwały oraz zaakceptowały treść statutu Związku, a jego powołanie zatwierdziło Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Najważniejszym zadaniem Związku będzie jak najlepsze wykorzystanie zasobów i możliwości wszystkich trzech uczelni, które poprzez wspólne działania mogłyby w przyszłości utworzyć jeden ośrodek akademicki. Znalazłby się on w czołowej trójce największych w kraju (obok Warszawy i Krakowa), co z kolei przełożyłoby się na lepszą rozpoznawalność akademickiego Gdańska w Polsce i za granicą, a także większe możliwości rozwoju oraz pozyskiwania środków finansowych. 

Organem nadzorującym pracę Związku będzie Zgromadzenie, w skład którego wchodzą Rektorzy oraz Przewodniczący Rad Uczelni. Pierwszym przewodniczącym, jednocześnie reprezentującym Związek, będzie do 2022 r. prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, a w kolejnych kadencjach rektorzy GUMed i UG. Zarządzanie Związkiem Uczelni należeć będzie do Dyrektora Związku - podczas posiedzenia Zgromadzenia Związku 10 grudnia 2020 r. funkcję tę powierzono prof. Adrianie Zaleskiej-Medynskiej z Uniwersytetu Gdańskiego. Zastępcą dyrektora została natomiast Katarzyna Zygmunt z Politechniki Gdańskiej. 

https://pg.edu.pl/aktualnosci/2020-12/gdanskie-uczelnie-lacza-sily-gumed-pg-i-ug-utworzyly-zwiazek-uczelni-im-daniela 

ZESTAW OLEJKÓW ETERYCZNYCH NA BOŻE NARODZENIE 9955519772 - Allegro.pl

Politechnika Gdańska rozpoczęła budowę centrum informatycznego STOS za 156 mln zł

widok budowy z drona

 

Politechnika Gdańska oficjalne zainaugurowała swój flagowy projekt, który jednocześnie jest jedną z największych inwestycji infrastrukturalnych prowadzonych obecnie w Trójmieście. Mowa o Centrum Kompetencji STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services), które kosztem blisko 156 mln zł powstaje na terenie kampusu uczelni - przy ul. Traugutta, w sąsiedztwie budynku Zarządzania i Ekonomii PG. 

STOS będzie jednym z najnowocześniejszych centrów informatycznych w tej części Europy, w którym znajdzie się m.in. jeden z najszybszych superkomputerów w Polsce. Inwestycja pozwoli nie tylko na jeszcze szerszą współpracę uczelni z przemysłem i biznesem, ale również wzmocni pozycję Gdańska jako silnego ośrodka akademickiego. 

Obiekt, zaprojektowany przez pracownię architektoniczną Arch-Deco, będzie osadzony na jednym fundamencie, ale jednocześnie przedzielony osią widokową skierowaną na Gmach Główny PG. Będzie wyposażony w system inteligentnego sterowania budynkiem oraz monitoringu środowiskowego. Pojawi się też system chłodzenia technologicznego wraz z instalacją odzysku ciepła.

W ramach inwestycji wypięknieje też okolica obiektu, powstanie tam m.in. nowy park. Na wzgórzu pojawią się nowe drzewa, krzewy, trawniki i łąka kwietna. Nie zabraknie ławek, stojaków rowerowych i koszy na śmieci, a przestrzeń relaksu zostanie uzupełniona o klimatyczną oprawę oświetleniową.

Koszt inwestycji, która zakończy się w I połowie 2022 r., to 155,7 mln zł - z czego 90,1 mln pokryła unijna dotacja w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

https://pg.edu.pl/aktualnosci/2020-11/politechnika-gdanska-rozpoczela-budowe-centrum-informatycznego-stos-za-156-mln  

ZESTAW OLEJKÓW ETERYCZNYCH NA BOŻE NARODZENIE 9955519772 - Allegro.pl

AI Living Lab -laboratorium rozwoju sztucznej inteligencji

AI
 
Na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej otwarto laboratorium AI Living Lab, gdzie prowadzone będą badania nad rozwojem sztucznej inteligencji. 
 
AI Living Lab to nowoczesne, doskonale wyposażone laboratorium w zakresie inteligentnych rozwiązań wkomponowanych w otoczenie człowieka (Internet Rzeczy IoT, ambient intelligence, ambient assistive living, etc.).– Będzie to przestrzeń do prowadzenia prac badawczych i szkoleń związanych z praktycznymi zastosowaniami sztucznej inteligencji – wyjaśnia prof. Jacek Rumiński, kierownik Katedry Inżynierii Biomedycznej na wydziale ETI PG. –  W laboratorium będą przygotowywane demonstracje ukazujące możliwości zastosowania sztucznej inteligencji we wspomaganiu opieki nad osobami chorymi i starszymi, w inteligentnych domach, w automatyce domowej, czy w diagnostyce medycznej. 
Laboratorium służyć będzie również kształceniu studentów na specjalizacji „Sztuczna inteligencja” (studia II stopnia kierunku inżynieria biomedyczna). Te nowe, specjalistyczne studia, rozpoczną się na wydziale ETI PG w lutym 2021 r., a w programie znajdzie się 14 przedmiotów dotyczących AI.

Powstało Centrum Wolontariatu Politechniki Gdańskiej

dłonie-serce

 

Od soboty 5 grudnia studenci i doktoranci Politechniki Gdańskiej mogą włączyć się w działania nowo utworzonego Centrum Wolontariatu. Władze uczelni powołały centrum w oparciu o porozumienie zawarte z Regionalnym Centrum Wolontariatu, a jednocześnie podpisały też z władzami miasta deklarację o współpracy na rzecz rozwoju wolontariatu w Gdańsku.

Podpisanie umowy przez PG z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku zostało równolegle poszerzone o deklarację o współpracy w tym zakresie Politechniki z władzami miasta. W trudnym czasie pandemii, z którą zmaga się całe polskie społeczeństwo, wszelkie inicjatywy pomocowe są szczególnie ważne i potrzebne. Z tego założenia wyszły również władze Politechniki Gdańskiej, powołując Centrum Wolontariatu PG, które rozpoczęło działalność 5 grudnia – w Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. 

W ramach Centrum Wolontariatu PG studenci i doktoranci będą mogli zaangażować się w akcje pomocowe inicjowane zarówno przez uczelnię, jak i przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku. Uczelnia planuje rozszerzyć działalność centrum także o wolontariat pracowniczy. 

https://pg.edu.pl/aktualnosci/2020-12/pomozmy-innym-pg-otwiera-uczelniane-centrum-wolontariatu 

Oficjalna strona Centrum Wolontariatu PG: pg.edu.pl/centrum-wolontariatu

ZESTAW OLEJKÓW ETERYCZNYCH NA BOŻE NARODZENIE 9955519772 - Allegro.pl

Absolwenci

Nagroda dla najlepszej wolontariuszki, doktorantki Wydziału Chemicznego PG

 

“Aktywni w mieście” to konkurs  organizowany przez miasto Gdańsk, celem uhonoriowania  osób aktywnych społecznie, którzy niosą bezinteresowną pomoc. Konkurs to też sposób, by podziękować wolontariuszom, koordynatorom, organizacjom pozarządowym za pracę na rzecz drugiego człowieka. W tym roku w kategorii Wolontariusz/Wolontariuszka roku – nagrodzona została doktorantka Wydziału Chemicznego i jednocześnie pracownik administracji - pani Klaudia Suliborska. 

Pierwszą i najważniejszą grupą jakiej poświęca się pani Klaudia są podopieczni Fundacji Mam Marzenie https://mammarzenie.org/ .  Podopieczni fundacji stanowią dla niej najważniejszą grupę i to im  poświęca najwięcej czasu.

 Na stronie Fundacji Mam Marzenie pani Klaudia tak pisze o swojej pracy wolontariuszki: „Pokochałam naszą ideę, poznawanie i spełnianie dziecięcych marzeń, a dzięki fundacji przekonałam się o dobroci i bezinteresowności drugiego człowieka. Wolontariat wiele mi uświadomił, nauczył jak cieszyć się z codzienności i walczyć, o to co się kocha, dzięki niemu poznałam wielu fantastycznych ludzi. Działalność w FMM  to jedno z piękniejszych doświadczeń, jakie dane mi było przeżyć”.

Pani Klaudii gorąco gratulujemy wyróżnienia !

Czytaj także:
https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Gdansk-zostal-Europejska-Stolica-Wolontariatu-2022-n151278.html 

ZESTAW OLEJKÓW ETERYCZNYCH NA BOŻE NARODZENIE 9955519772 - Allegro.pl

Prof. Bożena Kostek uhonorowana tytułem Fellow of Acoustical Society of America

 

Prof. Bożena Kostek otrzymała zaszczytny tytuł Fellow towarzystwa naukowego Acoustical Society of America (ASA). Wyróżnienie to zostało nadane w uznaniu "osiągnięć naukowych w dziedzinie akustyki muzycznej oraz sztucznej inteligencji".

Prof. dr hab. inż. Bożena Kostek, prof. zw. PG. Kierownikiem Laboratorium Akustyki Fonicznej http://audioakustyka.org/ . Laboratorium specjalizuje się w przeprowadzaniu pomiarów akustycznych z zakresu akustyki środowiska, akustyki budowlanej oraz systemów elektroakustycznych. Nagrody zostały ogłoszone 9 grudnia 2020 r. podczas Sesji plenarnej 179 edycji kongresu Acoustical Society of America :

https://acousticalsociety.org/congratulations-to-the-following-asa-members-who-were-elected-fellows-at-the-spring-2020-meeting/ 

ZESTAW OLEJKÓW ETERYCZNYCH NA BOŻE NARODZENIE 9955519772 - Allegro.pl

dr inż. Anita Richert-Kaźmierska z Medalem Komisji Edukacji Narodowej

 

Dr inż. Anita Richert-Kaźmierska - adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Dr inż. Anita Richert-Kaźmierska poza pracą dydaktyczną ze studentami poświęca się również badaniom naukowym oraz działaniom na rzecz aktywizacji osób starszych. W 2018 roku została powołana przez Marszałka Województwa Pomorskiego do Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej, a w tym roku przez minister Marlenę Maląg do Rady ds. Polityki Senioralnej na kadencję 2020-2024 https://www.gov.pl/web/rodzina/rada-ds-polityki-senioralnej

ZESTAW OLEJKÓW ETERYCZNYCH NA BOŻE NARODZENIE 9955519772 - Allegro.pl

Współpraca

Proekologiczny kampus. Porozumienie PG z miastem Gdańsk

Na zdjęciu od lewej: Piotr Grzelak, wiceprezydent Gdańska i prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej

Na zdjęciu od lewej: Piotr Grzelak, wiceprezydent Gdańska i prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej. Fot. Krzysztof Krzempek / Politechnika Gdańska 

Politechnika Gdańska zawarła z miastem Gdańsk porozumienie o współpracy w ramach projektu Gdańska Polityka Wodna.

Głównym obszarem współpracy będą badania nad możliwościami architektonicznego i urbanistycznego kreowania przestrzeni zlokalizowanych wzdłuż Potoku Królewskiego, zwłaszcza terenu kampusu PG jako „Laboratorium innowacyjnych rozwiązań ekologicznych, technologicznych i krajobrazowych – Eko-Tech Kampus PG”. W ramach porozumienia, które 27 listopada podpisali prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej oraz Piotr Grzelak, wiceprezydent Gdańska, zespoły badawcze pracowników, studentów oraz doktorantów zostaną włączone w projekt „Polityka potoków i małych rzek. Zrównoważone zagospodarowanie terenów nadwodnych z poszanowaniem walorów przyrodniczych i ochrony przeciwpowodziowej”.

Opracowanie uwzględnia m.in. tereny leżące wzdłuż Potoku Królewskiego, a więc przebiegające w znacznej części przez kampus Politechniki Gdańskiej. 

https://pg.edu.pl/aktualnosci/2020-12/proekologiczny-kampus-porozumienie-pg-z-miastem-gdansk  

ZESTAW OLEJKÓW ETERYCZNYCH NA BOŻE NARODZENIE 9955519772 - Allegro.pl

Sztuczna inteligencja pomoże zwiększyć komfort pracy stomatologów

Dentysta w pracy

 

Naukowcy z Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej uczestniczą w pracach nad stworzeniem urządzenia współpracującego z powszechnie wykorzystywanymi końcówkami stomatologicznymi do bezinwazyjnej, optycznej kontroli wnętrza jamy ustnej przy wykonywania zabiegu stomatologicznego.

Projekt prowadzony jest przez firmę Master Level Technologies we współpracy ze spółką celową PG Excento oraz firmami Bibus Menos i Lambda System. Projekt rozpoczął się w 2020 roku. Efektem końcowym prowadzonych prac będzie urządzenie w postaci małej kamerki współpracującej z końcówkami stomatologicznymi. Kamera umożliwi dentyście obserwowanie zęba z bliska i w czasie rzeczywistym, podczas zabiegu stomatologicznego. Urządzenie pozwoli lekarzowi na dokładniejszą pracę w miejscach w trudno dostępnych, co wpłynie na skrócenie czasu zabiegu, a także potencjalnie zmniejszy dolegliwości bólowe z nim związane.Opracowywane rozwiązanie wpłynie pozytywnie nie tylko na pacjenta, ale także na komfort pracy dentystów i pozwoli zwiększyć jej ergonomię.

 –  Idea pomysłu powstała u znajomego stomatologa, który mając na uwadze ograniczenia podczas pracy z pacjentem w jamie ustnej, zaszczepił wizję urządzenia, które może je zminimalizować – wspomina Damian Siupka-Mróz członek Zarządu Master Level Technologies, jeden z pomysłodawców projektu. Docelowo produkt ma zostać wdrożony do działalności Master Level Technologies sp. z o. o. i będzie sprzedawany na terenie Polski oraz Unii Europejskiej jako gotowe rozwiązanie dla lekarzy stomatologów.

https://pg.edu.pl/aktualnosci/2020-12/sztuczna-inteligencja-pomoze-zwiekszyc-komfort-pracy-stomatologow 

ZESTAW OLEJKÓW ETERYCZNYCH NA BOŻE NARODZENIE 9955519772 - Allegro.pl

LOTOS i Politechnika Gdańska stworzą ekologiczne asfalty

Foto: materiały Grupy LOTOS

Zdjęcie: materiały prasowe Grupy LOTOS

 

Konsorcjum badawcze, w skład którego wchodzi Politechnika Gdańska i spółka LOTOS Asfalt, podpisało pod koniec listopada umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie projektu „Ekologiczne asfalty”. Jego celem jest stworzenie innowacyjnej nawierzchni, która przyczyni się do redukcji zanieczyszczeń powietrza w rejonie pasa drogowego.

Wartość projektu to ponad 5 mln zł. Projekt „Ekologiczne asfalty” powstał w odpowiedzi na wyzwania, jakie niesie ze sobą zanieczyszczenie powietrza w polskich miastach. W trosce o zdrowie ich mieszkańców, konsorcjum badawcze rozpoczęło prace nad innowacyjną nawierzchnią asfaltową modyfikowaną fotokatalizatorem, której stosowanie ma docelowo zredukować zawartość szkodliwych substancji w rejonie pasa drogowego. 

LOTOS współpracuje z PG od wielu lat. Rok temu, wchodząc w skład większego konsorcjum, oba podmioty zainicjowały prace nad rozwojem technologii pozwalającej obniżyć koszty budowy dróg i poprawić ich trwałość (program „Optymalizacja konstrukcji asfaltowej nawierzchni drogi dzięki zastosowaniu asfaltów modyfikowanych”).

Wcześniej, w marcu ub.r., Grupa LOTOS oraz PG podpisały umowy dotyczące współpracy nad projektami badawczo-rozwojowymi w obszarze niskoemisyjnego transportu oraz magazynowania energii. Oprócz tego pracownicy LOTOSU od lat prowadzą na gdańskiej uczelni wykłady i ćwiczenia dydaktyczne, a studenci uczestniczą w zajęciach na terenie rafinerii. 

https://pg.edu.pl/aktualnosci/2020-12/lotos-i-politechnika-gdanska-stworza-ekologiczne-asfalty    

ZESTAW OLEJKÓW ETERYCZNYCH NA BOŻE NARODZENIE 9955519772 - Allegro.pl

Politechnika Otwarta zaprasza

#CiekawiNauki – nowoczesne technologie w terapii zaburzeń autystycznych

Jak nowoczesne technologie wspomagają rozwój dzieci z autyzmem

 

Jaką rolę w terapii dzieci z autyzmem będą odgrywać roboty humanoidalne? Co zrobić, aby dziecko z autyzmem odniosło sukces? Dlaczego i jak powstają aplikacje wspomagające rozwój dzieci z autyzmem? Jak wyglądają i jak działają takie aplikacje?  Na te pytania odpowiadały prelegentki 9. spotkania z cyklu #CiekawiNauki dr Anna Budzińska oraz mgr Iwona Ruta-Sominka z Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka, a także prof. Agnieszka Landowska z Katedry Inżynierii Oprogramowania Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG. 

Spotkanie on-line odbyło się 24 listopada 2020 r. Panie dr Anna Budzińska i mgr Iwona Ruta-Sominka opowiedziały, jakie aplikacje znajdują zastosowanie w bieżącej terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Dodatkowo zaprezentowały wyniki, jakie osiągają ich podopieczni, wykorzystując aplikacje powstałe w wyniku współpracy Instytutu z Politechniką Gdańską. Z kolei prof. Agnieszka Landowska wyjaśniła, dlaczego dzieciom z autyzmem proponuje się rozwiązania technologiczne. Opowiedziała także o powstałych z jej udziałem Przyjaznych Aplikacjach oraz o robocie społecznym KASPAR, który przyjechał do Polski w ramach projektu Erasmus Plus Emboa. Wykorzystanie tego typu robotów w przyszłości znacznie rozszerzy możliwości terapii i nauki zachowań u dzieci zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 

Materiały z prelekcji dostępne sa na stronach: 

www.facebook.com/PolitechnikaOtwarta 

https://pg.edu.pl/otwarta/2020-11/ciekawinauki-jak-nowoczesne-technologie-wspomagaja-terapie-dzieci-z-zaburzeniami-ze 

Sponsorem wydarzenia online #CiekawiNauki – Jak nowoczesne technologie wspomagają terapię dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu? był SAUR NEPTUN GDAŃSK S.A.

ZESTAW OLEJKÓW ETERYCZNYCH NA BOŻE NARODZENIE 9955519772 - Allegro.pl

Wydarzenia kulturalne

Posłuchaj utworów w wykonaniu chóru Politechniki Gdańskiej

 

Akademicki Chór PG  zaprasza na swoje koncerty. Utworów w wykonaniu naszego wyróżnionego wieloma nagrodami chóru mozna posłuchać otwierająć stronę youtube.com/achpg

https://chor.pg.edu.pl/ 

ZESTAW OLEJKÓW ETERYCZNYCH NA BOŻE NARODZENIE 9955519772 - Allegro.pl

Komunikaty

Trwa nabór na studia podyplomowe na PG

Od kilku lat Politechnika Gdańska, Fundacja ECD  oraz firmy partnerskie (Flex, Lacroix Electronics, Assel, Jabil Circuit Poland, Radmor, Kitron), współorganizuje studia podyplomowe, które odpowiadają potrzebom dynamicznie funkcjonującej w naszym regionie branży ICT.

 Więcej informacji o studiach i sposobie aplikowania można znaleźć w poniższycyh linkach: 

Inżynieria produkcji urządzeń elektronicznych:

:https://eti.pg.edu.pl/katedra-metrologii-i-optoelektroniki/ipue 

Zapewnienie jakości w branży technicznej:

https://zie.pg.edu.pl/studiapodyplomowe/studia-podyplomowe-zapewnienie-jakosci-w-branzy-technicznej 

       ZESTAW OLEJKÓW ETERYCZNYCH NA BOŻE NARODZENIE 9955519772 - Allegro.pl

  Święta, Mikołaj, Sanie, Renifery, Świerki, Śnieg, Grafika

       ZESTAW OLEJKÓW ETERYCZNYCH NA BOŻE NARODZENIE 9955519772 - Allegro.pl