Pomóżmy innym! PG otwiera uczelniane Centrum Wolontariatu | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2020-12-07

Pomóżmy innym! PG otwiera uczelniane Centrum Wolontariatu

Zdjęcie przedstawia grupę studentów wyglądających zza filarów budynku
Od soboty 5 grudnia studenci i doktoranci Politechniki Gdańskiej mogą włączyć się w działania nowo utworzonego Centrum Wolontariatu PG. Władze uczelni powołały centrum w oparciu o porozumienie zawarte z Regionalnym Centrum Wolontariatu, a jednocześnie podpisały też z władzami miasta deklarację o współpracy na rzecz rozwoju wolontariatu w Gdańsku.

W trudnym czasie pandemii, z którą zmaga się całe polskie społeczeństwo, wszelkie inicjatywy pomocowe są szczególnie ważne i potrzebne. Z tego założenia wyszły również władze Politechniki Gdańskiej, powołując Centrum Wolontariatu PG, które rozpoczęło działalność 5 grudnia – w Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

– Wolontariat jest wspaniałą okazją do zdobycia nowych umiejętności i doświadczenia – mówi prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. – Najważniejsza jest chęć działania, współpracy i niesienia pomocy, a także odpowiedzialność i konsekwencja w realizacji zadań. Zapraszamy wszystkich studentów i doktorantów, bez względu na kierunek i rok studiów.

– Bardzo się cieszę, że w tym trudnym czasie Politechnika Gdańska wyszła z inicjatywą utworzenia uczelnianego Centrum Wolontariatu – dodaje Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. – Jestem przekonana, że studenci i studentki PG dołączą licznie do proponowanych przez centrum inicjatyw i będą nieść pomoc potrzebującym.  

Edukacyjnie, akcyjnie oraz wielokulturowo

W ramach Centrum Wolontariatu PG studenci i doktoranci będą mogli zaangażować się w akcje pomocowe inicjowane zarówno przez uczelnię, jak i przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku.

– Przykładowo, w ramach wsparcia walki z pandemią, studenci i doktoranci będą mogli dołączyć do prowadzonej przez miasto akcji #GdańskPomaga – tłumaczy Katarzyna Dzięcielewska, pełnomocniczka rektora PG ds. utworzenia i funkcjonowania Centrum Wolontariatu PG. – Jest to inicjatywa mająca na celu niesienie pomocy osobom, którym trwająca pandemia utrudnia codzienne funkcjonowanie, np. osobom starszym, uczniom oraz służbie zdrowia i obsłudze szpitali.

Ponadto, w ramach CWPG utworzono kolejne obszary pomocowe:

  • Wolontariat edukacyjny - polega przede wszystkim na regularnych korepetycjach i zajęciach prowadzonych przez studentów-wolontariuszy dla uczniów gdańskich szkół, mających trudności w nauce, lub przygotowujących się do egzaminów maturalnych,
  • Wolontariat akcyjny – skierowany do osób, które chciałyby pomagać przy organizacji festiwali, koncertów, kwest i innych wydarzeń kulturalnych, społecznych, naukowych lub sportowych,
  • Wolontariat wielokulturowy - w ramach którego organizowane będą cyklicznie warsztaty integracyjne dla polskich i zagranicznych studentów PG, a studenci-wolontariusze pomogą swoim zagranicznym kolegom i koleżankom poznać jak najlepiej Gdańsk i Politechnikę Gdańską (możliwy będzie tu również wolontariat zagraniczny).

– Każdy z tych obszarów odpowiada rzeczywistym zainteresowaniom i możliwościom studentów PG – mówi Jakub Brzoska, przewodniczący Samorządu Studentów PG, którego członkowie mają wspierać działalność nowo utworzonego centrum. – Nasi studenci chętnie angażują się zarówno w inicjatywy edukacyjne, jak również rozrywkowe i kulturalne oraz te, które pomagają naszym zagranicznym kolegom i koleżankom poczuć się w Gdańsku jak w domu. Zachęcamy wszystkich do zgłaszania aplikacji, w tych ciężkich czasach powinniśmy szczególnie pokazać siłę młodego pokolenia – dodaje.

Studenci i doktoranci będą mogli dołączać do CWPG i włączać się do poszczególnych akcji pomocowych poprzez formularz umieszczony na stronie pg.edu.pl/centrum-wolontariatu. Ponadto, osoby zainteresowane dołączeniem w przyszłości (uczelnia planuje rozszerzyć działalność centrum o wolontariat pracowniczy) mogą zapisać się do newslettera, dzięki któremu będą otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnie prowadzonych działaniach. 

Deklaracja o współpracy PG z władzami Gdańska

Podpisanie umowy przez PG z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku zostało równolegle poszerzone o deklarację o współpracy w tym zakresie Politechniki z władzami miasta. W treści deklaracji, którą podpisała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz i prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, czytamy, że obydwie strony zapowiadają ścisłą współpracę na rzecz rozwoju wolontariatu w Gdańsku.

Partnerstwo miasta i uczelni przejawiać się będzie m.in. poprzez wspólne angażowanie jak największej liczby młodych osób do aktywnego pomagania w ramach wolontariatu, organizację wspólnych akcji i wydarzeń o charakterze społecznym, podejmowanie działań skoncentrowanych na wspólnej pomocy w przeciwdziałaniu skutkom pandemii, a także stałą wymianę dobrych praktyk i informacji dotyczących działań związanych z wolontariatem.

Oficjalna strona Centrum Wolontariatu PG: pg.edu.pl/centrum-wolontariatu

Zobacz film

335 wyświetleń