Proekologiczny kampus. Porozumienie PG z miastem Gdańsk | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2020-12-14

Proekologiczny kampus. Porozumienie PG z miastem Gdańsk

Na zdjęciu od lewej: Piotr Grzelak, wiceprezydent Gdańska i prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej
Na zdjęciu od lewej: Piotr Grzelak, wiceprezydent Gdańska i prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej. Fot. Krzysztof Krzempek / Politechnika Gdańska
Politechnika Gdańska zawarła z miastem Gdańsk porozumienie o współpracy w ramach projektu Gdańska Polityka Wodna. Głównym obszarem współpracy będą badania nad możliwościami architektonicznego i urbanistycznego kreowania przestrzeni zlokalizowanych wzdłuż Potoku Królewskiego, zwłaszcza terenu kampusu PG jako „Laboratorium innowacyjnych rozwiązań ekologicznych, technologicznych i krajobrazowych – Eko-Tech Kampus PG”.

W ramach porozumienia, które 27 listopada podpisali prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej oraz Piotr Grzelak, wiceprezydent Gdańska, zespoły badawcze pracowników, studentów oraz doktorantów zostaną włączone w proces projektowy dotyczący zagospodarowania przestrzeni nadwodnych w ramach opracowania Biura Rozwoju Gdańska „Polityka potoków i małych rzek. Zrównoważone zagospodarowanie terenów nadwodnych z poszanowaniem walorów przyrodniczych i ochrony przeciwpowodziowej”. Opracowanie uwzględnia m.in. tereny leżące wzdłuż Potoku Królewskiego, a więc przebiegające w znacznej części przez kampus.

– Kampus PG w szerszym horyzoncie czasowym ma zostać otwarty na miasto. Naszą ideą jest, aby stał się on zielonym, nowoczesnym „miejscem oddechu” dla Wrzeszcza. Aspekty związane z wodą stanowić będą istotny element rozwiązań, które pozwolą nam stworzyć proekologiczny kampus –  zapowiedział prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej.

Współpracując z miastem, Politechnika Gdańska przygotuje studialne projekty urbanistyczne i architektoniczne dla terenów zlokalizowanych wzdłuż potoku. Następnie przedstawiciele grup projektowych zaprezentują wypracowane rozwiązania w formie prelekcji dla Biura Rozwoju Gdańska, rad dzielnic i społeczności lokalnych.

Zależy nam na tym, aby korzystać z potencjału akademickiego, ale ważna jest także konfrontacja pomiędzy projektantem [w tym przypadku pracownikami, doktorantami, studentami PG – red.] a opinią publiczną [radami dzielnic, społecznością lokalną – red.] – powiedział podczas podpisywania porozumienia wiceprezydent Grzelak. – Cieszymy się i dziękujemy za możliwość tej współpracy – dodał.

Jak podkreśliła podczas spotkania na PG Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, opracowania studentów i doktorantów będą konsultowane z mieszkańcami. Studenci i doktoranci będą mieli też możliwość pracy w oparciu o materiały, które są związane z zarządzaniem miastem.

– To będzie nie tylko teoria, będą się oni mierzyli z rzeczywistymi problemami. Oczywiście cały czas to prace studenckie czy analizy doktoranckie, ale będą tworzone na żywym organizmie –  powiedziała dyrektor Damszel-Turek.

Prof. Lucyna Nyka, dziekan Wydziału Architektury PG, pełnomocnik rektora ds. zagospodarowania kampusu, zapowiedziała, że w ramach współpracy z miastem zaproponowanych zostanie szereg innowacyjnych rozwiązań ekologicznych, technologicznych i krajobrazowych, które mają szansę zostać wdrożone w przyszłości.

– Choć nie jesteśmy pionierami w zakresie włączania kampusu w miasto, to wyróżnia nas historia, zabytkowe obiekty, wyjątkowa lokalizacja. Teren naszej uczelni może stać się unikatowym, jak wskazuje sama nazwa przedsięwzięcia, laboratorium rozwiązań proekologicznych – tłumaczyła prof. Nyka.

Dodajmy, że Politechnika Gdańska oraz miasto Gdańsk są już partnerami w międzynarodowym projekcie badawczym „S.O.S Climate Waterfront”, realizowanym w ramach programu HORYZONT 2020.

456 wyświetleń