Dla studentów | Politechnika Gdańska

Treść strony

Dla studentów
Na zdjęciu widać grupę studentów siedzących przy biurku

Dział Współpracy Międzynarodowej w ramach prowadzonych na PG programów i projektów międzynarodowych świadczy dla studentów usługi w zakresie: 

1. odbycia studiów za granicą w ramach programu Erasmus+ 
2. odbycia praktyk za granicą w ramach programu Erasmus+

Dział Współpracy Międzynarodowej współpracuje też z Erasmus Student Network Gdańsk - organizacją studencką, której celem jest wspieranie studentów zagranicznych na Politechnice Gdańskiej.