A

Akademicki Chór PG

B

Biblioteka PG
Biuro IDUB
Biuro Kanclerza
Biuro Karier i Absolwentów
Biuro Młodych Naukowców
Biuro Konsorcjum "Nauka dla morza"
Biuro Projektów Strategicznych
Biuro Rektora

C

Centra Badawczo-Wdrożeniowe (CMEW, CTW,CEJ) 
Centra Naukowe (BioTechMed, EkoTech, CTC, CMP)
Centrum Analiz Strategicznych
Centrum Bezpieczeństwa
Centrum HR
Centrum Informatyczne TASK
Centrum Inwestycyjne
Centrum Języków Obcych
Centrum Logistyczne
Centrum Matematyki
Centrum Nowoczesnej Edukacji
Centrum Obiegu Dokumentów
Centrum Pomocy Psychologicznej
Centrum Sportu Akademickiego
Centrum Techniczne
Centrum Technologii Bezpieczeństwa i Obronności
Centrum Transferu Technologii
Centrum Usług Informatycznych
Centrum Wolontariatu
Centrum Współpracy Międzynarodowej
Centrum Zaawansowanych Technologii
Centrum Zakwaterowania
Centrum Zamówień Publicznych
Centrum Zarządzania Projektami

D

Dział Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej
Dział Ewidencji Majątkowej i Inwentaryzacji (w ramach Kwestury)
Dział Finansowy (w ramach Kwestury)

Dział Księgowości (w ramach Kwestury)
Dział Kształcenia
Dział Płac (w ramach Kwestury)
Dział Promocji i Biuro Prasowe
Dział Radców Prawnych
Dział Rozliczeń Projektów (w ramach Kwestury)
Dział Spraw Naukowych
Dział Spraw Studenckich


 

E

Excento Sp. z o.o.
 

H

Hotel Eureka
 

K

Klastry
Klub Seniora PG
Koła Naukowe (lista kół naukowych)
Kwestura

O

Organizacje studenckie (lista organizacji studenckich)
 

S

Samorząd Doktorantów PG
Samorząd Studentów PG
Sekcja Audytu Wewnętrznego
Sekcja ds. Obronnych, Kancelaria Niejawna (w ramach Centrum Bezpieczeństwa)
Spółki spin-off
Stowarzyszenie Absolwentów PG
Stowarzyszenie Sportowa Politechnika
Szkoła Doktorska
Szkoła Doktorska Wdrożeniowa

W

Wydawnictwo PG
Wydział Architektury
Wydział Chemiczny
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
Wydział Zarządzania i Ekonomii
 

Z

Zespół Rzeczników Patentowych
Związki zawodowe