Jednostki i organizacje | Politechnika Gdańska

Treść strony

Jednostki i organizacje

A

Akademicki Chór PG

B

Biblioteka PG
Biuro Kanclerza
Biuro Karier
Biuro Politechniki Otwartej
Biuro Projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej
Biuro Rektora
 

C

Centrum Informatyczne TASK
Centrum Języków Obcych
Centrum Matematyki
Centrum Morskich Technologii Militarnych
Centrum Nowoczesnej Edukacji
Centrum Pomocy Psychologicznej
Centrum Sportu Akademickiego
Centrum Transferu Wiedzy i Technologii
Centrum Usług Informatycznych
Centrum Wolontariatu
Centrum Zaawansowanych Technologii

D

Dział Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej
Dział Eksploatacji
Dział Ewidencji Majątkowej i Inwentaryzacji (w ramach Kwestury)
Dział Finansowy (w ramach Kwestury)

Dział Gospodarczy
Dział Inwestycji i Remontów
Dział Księgowości (w ramach Kwestury)
Dział Kształcenia
Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej
Dział Obiegu i Archiwizacji Dokumentów
Dział Ochrony Mienia
Dział Osobowy
Dział Płac (w ramach Kwestury)
Dział Projektów
Dział Promocji
Dział Radców Prawnych
Dział Rozliczeń Projektów (w ramach Kwestury)
Dział Spraw Naukowych
Dział Spraw Studenckich
Dział Zamówień Publicznych
Dział Zarządzania Jakością