Jednostki i organizacje | Politechnika Gdańska

Treść strony

Jednostki i organizacje

A

Akademicki Chór PG

B

Biblioteka PG
Biuro IDUB
Biuro Kanclerza
Biuro Karier i Absolwentów
Biuro Młodych Naukowców
Biuro Konsorcjum "Nauka dla morza"
Biuro Projektów Strategicznych
Biuro Rektora

C

Centra Badawczo-Wdrożeniowe (CMEW, CTW,CEJ) 
Centra Naukowe (BioTechMed, EkoTech, CTC, CMP)
Centrum Analiz Strategicznych
Centrum Bezpieczeństwa
Centrum HR
Centrum Informatyczne TASK
Centrum Inwestycyjne
Centrum Języków Obcych
Centrum Logistyczne
Centrum Matematyki
Centrum Nowoczesnej Edukacji
Centrum Obiegu Dokumentów
Centrum Pomocy Psychologicznej
Centrum Sportu Akademickiego
Centrum Techniczne
Centrum Technologii Bezpieczeństwa i Obronności
Centrum Transferu Technologii
Centrum Usług Informatycznych
Centrum Wolontariatu
Centrum Współpracy Międzynarodowej
Centrum Zaawansowanych Technologii
Centrum Zakwaterowania
Centrum Zamówień Publicznych
Centrum Zarządzania Projektami

D

Dział Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej
Dział Ewidencji Majątkowej i Inwentaryzacji (w ramach Kwestury)
Dział Finansowy (w ramach Kwestury)

Dział Księgowości (w ramach Kwestury)
Dział Kształcenia
Dział Płac (w ramach Kwestury)
Dział Promocji i Biuro Prasowe
Dział Radców Prawnych
Dział Rozliczeń Projektów (w ramach Kwestury)
Dział Spraw Naukowych
Dział Spraw Studenckich