Od 1904 roku Politechnikę Gdańską ukończyło już ponad 160 tysięcy znakomicie wykształconych absolwentów! Co roku przybywa ich około 5 tysięcy, a więc średnio 420 na miesiąc i 20 na jeden dzień roboczy. Najwięcej obron odbywa się w październiku i listopadzie oraz styczniu i lutym, a licznik pokazuje ich szacunkową średnią.

Gmach Główny, prawy

W gronie osób, które ukończyły studia na PG znajdują się prezesi dużych firm, osoby sprawujące wysokie funkcje publiczne, przedsiębiorcy i twórcy znanych marek, jak również pracownicy licznych firm odnoszących wiele sukcesów w swoich branżach.

Badania przeprowadzone w 2022 r. przez Zespół ds. monitorowania losów zawodowych absolwentów Politechniki Gdańskiej wykazują, że ponad połowa studentów naszej uczelni pracuje już w okresie studiów, zaś aktywność zawodową w czasie badania, tj. średnio po 2 latach od zakończenia studiów zadeklarowało ponad 95% respondentów. Blisko 93% absolwentów deklaruje zadowolenie z ukończenia Politechniki Gdańskiej, a ponad trzy czwarte respondentów uważa, że studia na PG zapewniły im niezbędne podstawy do wykonywania pracy zawodowej.