Zrównoważony Rozwój | Politechnika Gdańska

Treść strony

Zrównoważony Rozwój

Politechnika Gdańska wspiera realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ określonych w Rezolucji przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) w dniu 25 września 2015 r. Jest ich łącznie 17.

Do nadrzędnych wartości pielęgnowanych przez Politechnikę Gdańską należy troska o warunki i jakość życia obecnych oraz przyszłych pokoleń. Uczelnia aktywnie uczestniczy w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ i Europejskiego Zielonego Ładu Komisji Europejskiej. Jest również sygnatariuszem Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni i aktywnym podmiotem działań na rzecz kształtowania postaw społecznych sprzyjających wdrażaniu postulatów deklaracji.

W ostatnim czasie nasza Uczelnia podjęła wiele istotnych działań na rzecz środowiska. Jednym z nich było powołanie Centrum EkoTech, które zajmuje się kształtowaniem harmonijnej, zrównoważonej przestrzeni życia człowieka co jest wyjątkowo istotne w obliczu obecnych wyzwań środowiskowych, zmian klimatycznych oraz przemian społecznych i demograficznych. Rozpoczęliśmy także budowę Centrum Ekoinnowacji, które będzie jedną z najważniejszych jednostek naukowych w Polsce zajmujących się rozwojem proekologicznych rozwiązań i technologii środowiskowych. 

Każdego dnia chcemy zwiększać naszą świadomość i kształtować postawy ekologiczne poprzez promowanie zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju.

Pragniemy jak najlepiej służyć społeczeństwu i naszej planecie, w szczególności działając na rzecz osiągania celów zrównoważonego rozwoju