Zrównoważony Rozwój | Politechnika Gdańska

Treść strony

Zrównoważony Rozwój

                                                  

Politechnika Gdańska wspiera realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ określonych w Rezolucji przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) w dniu 25 września 2015 r. Jest ich łącznie 17.

Do nadrzędnych wartości pielęgnowanych przez Politechnikę Gdańską należy troska o warunki i jakość życia obecnych oraz przyszłych pokoleń. Uczelnia aktywnie uczestniczy w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ i Europejskiego Zielonego Ładu Komisji Europejskiej. Jest również sygnatariuszem Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni i aktywnym podmiotem działań na rzecz kształtowania postaw społecznych sprzyjających wdrażaniu postulatów deklaracji.

Pragniemy jak najlepiej służyć społeczeństwu i naszej planecie, w szczególności działając na rzecz osiągania celów zrównoważonego rozwoju

Pełnomocnik Rektora PG ds. odpadów i odczynników

mgr inż. Łukasz Katlewicz
tel: +48 58 347 28 35
kom: +48 797 306 04
e-mail: lukasz.katlewicz@pg.edu.pl