Szkoły doktorskie | Politechnika Gdańska

Treść strony

Szkoły doktorskie

Budynek Nano

Politechnika Gdańska oferuje możliwości uzyskania stopnia doktora w jednostkach:

SZKOŁA DOKTORSKA  SZKOŁA DOKTORSKA WDROŻENIOWA 

które są bezpłatne, zapewniają stypendium, są interdyscyplinarne i zapewniają kreatywne i interdyscyplinarne podejście do badań.

Badania w ramach pracy doktorskiej prowadzone mogą być w dyscyplinach:

  • nauki chemiczne
  • nauki fizyczne
  • matematyka
  • inżynieria lądowa i transport
  • architektura i urbanistyka
  • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
  • inżynieria materiałowa
  • inżynieria mechaniczna
  • automatyka, elektronika i elektrotechnika
  • informatyka techniczna i telekomunikacja
  • ekonomia i finanse
  • nauki o zarządzaniu i jakości