Przejdź do treści

Szkoły doktorskie

Logotyp PG

Politechnika Gdańska oferuje możliwości uzyskania stopnia doktora w jednostkach:

SZKOŁA DOKTORSKA  SZKOŁA DOKTORSKA WDROŻENIOWA 

które są bezpłatne, zapewniają stypendium, są interdyscyplinarne i zapewniają kreatywne i interdyscyplinarne podejście do badań.

Badania w ramach pracy doktorskiej prowadzone mogą być w dyscyplinach:

 • nauki chemiczne;
 • nauki fizyczne;
 • matematyka;
 • inżynieria lądowa i transport;
 • architektura i urbanistyka;
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka;
 • inżynieria materiałowa;
 • inżynieria mechaniczna;
 • automatyka, elektronika i elektrotechnika;
 • informatyka techniczna i telekomunikacja;
 • ekonomia i finanse;
 • nauki o zarządzaniu i jakości.