Szkoły doktorskie | Politechnika Gdańska

Treść strony

Szkoły doktorskie

Budynek Nano

Politechnika Gdańska oferuje możliwości uzyskania stopnia doktora w jednostkach:

SZKOŁA DOKTORSKA  SZKOŁA DOKTORSKA WDROŻENIOWA 

które są bezpłatne, zapewniają stypendium, są interdyscyplinarne i zapewniają kreatywne i interdyscyplinarne podejście do badań.

Badania w ramach pracy doktorskiej prowadzone mogą być w dyscyplinach:

 • nauki chemiczne
 • nauki fizyczne
 • matematyka
 • inżynieria lądowa i transport
 • architektura i urbanistyka
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria mechaniczna
 • automatyka, elektronika i elektrotechnika
 • informatyka techniczna i telekomunikacja
 • ekonomia i finanse
 • nauki o zarządzaniu i jakości.