Budynek Nano

Politechnika Gdańska oferuje możliwości uzyskania stopnia doktora w jednostkach centralnych organizujących kształcenie doktorantów:

SZKOŁA DOKTORSKA

Szkoła Doktorska na Politechnice Gdańskiej (SzD) to szkoła o profilu ogólnoakademickim - naukowym, prowadzona wspólnie z Instytutem Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutem Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku. Kształcenie w SzD odbywa się w całości w języku angielskim. Aby aplikować, musisz mieć zgodę potencjalnego promotora na podjęcie się opieki promotorskiej oraz znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2. Przed aplikowaniem zapoznaj się z informacjami na stronie SzD

SZKOŁA DOKTORSKA WDROŻENIOWA 

Szkoła Doktorska Wdrożeniowa (SDW) to szkoła o profilu praktycznym, oferująca kształcenie doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami, mającej na celu wdrażanie w tych podmiotach wyników prowadzonej przez doktorantów działalności naukowej. Kształcenie w SDW odbywa się w całości w języku polskim i jest związane z udziałem w programie MEiN "Doktorat wdrożeniowy". Aby aplikować, musisz być zatrudnionym/ą na pełen etat (lub ewentualnie zostać zatrudnionym/ą nie później niż do końca września b.r.) oraz uzyskać zgodę swojego (przyszłego) pracodawcy na udział w programie, a także zgodę pracownika tego pracodawcy na podjęcie się funkcji opiekuna pomocniczego. Dodatkowo musisz uzyskać zgodę potencjalnego promotora na podjęcie się opieki promotorskiej w SDW i realizację Twojego pomysłu na projekt o charakterze wdrożeniowym u ww. pracodawcy. Przed aplikowaniem zapoznaj się z informacjami na stronie MEiN oraz na stronie SDW

Kształcenie w obu tych szkołach:

 • jest bezpłatne i interdyscyplinarne
 • zapewnia stypendium oraz kreatywne i interdyscyplinarne podejście do badań

Zwróć uwagę, że do szkoły doktorskiej może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub dyplom dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała.
Jeśli jesteś absolwentem studiów II stopnia i masz tytuł magistra, możesz wziąć udział w rekrutacji. Jeśli kończysz studia magisterskie (jesteś na ostatnim semestrze), ale jeszcze się nie obroniłeś, również możesz aplikować. Będziesz jednak musiał się obronić najpóźniej do końca września.

Badania w ramach pracy doktorskiej prowadzone mogą być w dyscyplinach:

 • nauki chemiczne
 • nauki fizyczne
 • matematyka
 • inżynieria lądowa, geodezja i transport
 • architektura i urbanistyka
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria chemiczna
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria mechaniczna
 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne
 • informatyka techniczna i telekomunikacja
 • ekonomia i finanse
 • nauki o zarządzaniu i jakości.