Politechnika Gdańska realizuje szereg programów w perspektywie strategii Inicjatywy. Ponadto pracownicy korzystają z ofert finansowania badań naukowych i prac rozwojowych przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundację na Rzecz Nauki Polskiej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, i in. Ścieżki proceduralne pisania wniosków o dofinansowanie prowadzone są przez Centrum Zarządzania Projektów, który wspiera kadrę naukową w obszarach projektów międzynarodowych i krajowych o różnych źródłach finansowania.

Realizowane projekty