Blisko 7 mln zł dla Politechniki Gdańskiej na rozwój i modyfikację programów kształcenia | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-01-15

Blisko 7 mln zł dla Politechniki Gdańskiej na rozwój i modyfikację programów kształcenia

Studia 5.0 Programy studiów dla kluczowych branż krajowego przemysłu PG
Politechnika Gdańska znalazła się wśród 23 wnioskodawców, którzy otrzymali dofinansowanie na rozwój i modyfikację programów kształcenia dla kluczowych branż krajowego przemysłu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS).

W ramach realizacji projektu Studia 5.0 zostanie zmodyfikowanych 5 kierunków studiów II stopnia na 5 Wydziałach:

  • Technologie kosmiczne i satelitarne na WETI, specjalność: Technologie informacyjne i telekomunikacyjne w inżynierii kosmicznej i satelitarnej oraz Engineering and management of space system,
  • Energetyka na WIMiO, specjalność: Zaawansowane Technologie energetyczne i Energetyka jądrowa, 
  • Technologia chemiczna na WCh, specjalność: Technologie energii odnawialnej,
  • Transport na WILiŚ, specjalność: Planowanie i zarządzanie systemem transportowym, Inteligentne systemy transportowe, Infrastruktura transportu szynowego,
  • Inżynieria materiałowa na WFTiMS- specjalność: Inżynieria materiałów funkcjonalnych dla energetyki odnawialnej.

Łącznie zostanie zmodyfikowanych i dostosowanych na potrzeby kształcenia dla kluczowych branż krajowego przemysłu 2390 godzin kształcenia. Nad tworzeniem nowych treści kształcenia będzie pracować łącznie 61 nauczycieli akademickich. Projekt obejmie również m.in. zajęcia prowadzone przez praktyków, wizyty studyjne, uzupełnienie lub modyfikację bazy laboratoryjnej. 

Ważną częścią projektu będzie rozwój kompetencji nauczycieli zaangażowanych w realizację procesu kształcenia na modyfikowanych kierunkach. Szkolenia dla kadry dydaktycznej będą dotyczyły kompetencji cyfrowych, na rzecz zielonej transformacji oraz projektowania uniwersalnego.

Zaplanowane w projekcie działania są kontynuacją priorytetowych kierunków rozwoju PG i odpowiedzią na wymogi zmieniającego się otoczenia społeczno-gospodarczego, tj. przekształcenia związane z wdrażaniem zrównoważonego rozwoju oraz z cyfrową transformacją, a także na wizję przyszłości europejskiego przemysłu określoną przez Komisję Europejską „Przemysłem 5.0”, która to zakłada m.in. zorientowanie na człowieka (ang. human-centric), w tym kształcenie, szkolenie, podnoszenie kwalifikacji jako jedne z najpilniejszych kwestii, aby dostosować się do transformacji cyfrowej oraz zrównoważony rozwój i odporność (ang. resilient), w tym m.in. przeprowadzanie reform i inwestowanie w priorytety ekologiczne, cyfrowe.

Projekt będzie realizowany w okresie 01.2024-10.2026 r. Kierownikiem projektu jest dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, prorektor ds. kształcenia. Wartość projektu to 6 984 910,55 zł, w tym kwota dofinansowania 6 773 495,55 zł.

Wniosek o dofinansowanie przygotowali pracownicy Centrum Analiz Strategicznych we współpracy z wybranymi Wydziałami.

Zapytania dotyczące projektu należy kierować do Biura Projektów Strategicznych

85 wyświetleń