U-Multirank | Politechnika Gdańska

Treść strony

U-Multirank

Napis U multirank Universities campared. Your way.

Najnowsze wyniki rankingu U-Multirank zostały ogłoszone w czerwcu 2022 r. W U-Multirank uczelnie nie otrzymują ani łącznej noty, ani też nie są klasyfikowane na konkretnej pozycji. Ranking ten porównuje wyniki uczelni w zakresie różnych działań, oceniając każde z nich w skali od "A" (bardzo dobrze) do "E" (słabo). Dzięki temu pozwala on określić mocne i słabe strony uczelni w kilku aspektach.

U-Multirank ocenia uczelnie w pięciu obszarach:

 • jakość kształcenia (13 wskaźników),
 • jakość badań naukowych (11 wskaźników),
 • poziom umiędzynarodowienia (7 wskaźników),
 • transferu wiedzy i technologii (9 wskaźników),
 • zaangażowanie we współpracę regionalną (6 wskaźników).

Politechnika Gdańska w edycji U-Multirank 2022 uzyskała najwyższe noty (ocena „A”) w 6 wskaźnikach (w poprzedniej edycji rankingu w 4 wskaźnikach):

 • procentowy udział publikacji interdyscyplinarnych,    
 • liczba pracowników tzw. „post-doc” w stosunku do łącznej liczby nauczycieli akademickich,
 • liczba publikacji naukowych w przeliczeniu na liczbę nauczycieli akademickich,
 • procentowy udział publikacji w otwartym dostępie (tzw. Open Access),
 • dochody z badań naukowych,
 • liczba założonych firm przez absolwentów uczelni.

Oprócz PG w rankingu ocenione zostały także 3 Wydziały w ramach poszczególnych dyscyplin/obszarów naukowych. Były to:

 • Wydział Chemiczny
  • Inżynieria Środowiska (ocena „A” w ramach 5 wskaźników)
  • Inżynieria Chemiczna (ocena „A” w ramach 4 wskaźników)
  • Inżynieria Materiałowa (ocena „A” w ramach 2 wskaźników)
  • Nauki Chemiczne (ocena „A” w ramach 2 wskaźników)
 • Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
  • Inżynieria Środowiska (ocena „A” w ramach 4 wskaźników)
  • Inżynieria Lądowa (ocena „A” w ramach 2 wskaźników)
 • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
  • Inżynieria Mechaniczna (ocena „A” w ramach 3 wskaźników)

Dowiedz się więcej o metodologii rankingu

STRONA RANKINGU