Pismo PG | Politechnika Gdańska

Treść strony

Pismo PG
Treść

 

 pobierz pdf   spis treści

O opóźnieniach, kompatybilności i dyliżansach, czyli jak działa Internet

Pandemia wymusiła na wielu z nas codzienny wielogodzinny kontakt z Internetem, przez Internet. To już nie tylko przesyłanie maili, zaglądanie do bibliotecznych baz, dokonywanie zakupów, ściąganie plików. To często długie sesje multimedialne (m.in. prowadzenie wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych, udział w konferencjach, wielogodzinne narady).

czytaj dalej

 

 

Umiędzynarodowienie studiów doktorskich na Politechnice Gdańskiej

Zrealizowana w latach 2018–2019 reforma szkolnictwa wyższego wprowadziła szereg zmian w organizacji polskich uczelni. Wśród kluczowych celów tych zmian była konsolidacja i standaryzacja sposobu zarządzania, czego konsekwencją jest, między innymi, zastąpienie zdecentralizowanego systemu studiów doktoranckich przez ujednoliconą na poziomie całej uczelni Szkołę Doktorską.

czytaj dalej