Pismo PG | Politechnika Gdańska

Treść strony

Pismo PG
Treść

pobierz pdf  spis treści

centra badawcze

Na Politechnice Gdańskiej powstały dwa nowe centra badawczo-wdrożeniowe

Politechnika Gdańska, w ramach współpracy z otoczeniem społeczno--gospodarczym, powołała 19 maja br. dwa ogólnouczelniane, interdyscyplinarne centra badawczo-wdrożeniowe: Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej oraz Centrum Technologii Wodorowych. Zadaniem obu centrów jest koordynacja prac badawczych, projektowych i eksperckich na rzecz budowy morskich farm wiatrowych oraz nowoczesnych technologii wodorowych w energetyce.

czytaj dalej

 

Wróblewski StrilLab

„Trzeba wierzyć w swój projekt”

Rozmowa z Marcinem Wróblewskim, absolwentem Wydziału Mechanicznego (obecnie: Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa) Politechniki Gdańskiej, założycielem firmy STERIL LAB, pomysłodawcą pierwszego na świecie urządzenia biobójczego o tak dużej mocy dekontaminacji, korzystającego ze zjawiska fotokatalizy, jednym z polskich wystawców na tegorocznych targach The Hotel Show w Dubaju.

czytaj dalej