Adres Redakcji

Politechnika Gdańska
Redakcja „Pisma PG”
Dział Promocji (pok. 405, Gmach Główny)
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
tel. 58 347 17 09
e-mail pismopg@pg.edu.pl

 

Zespół Redakcyjny

Krzysztof Goczyła (redaktor naczelny)
Adam Barylski
Justyna Borkowska
Iwona Golecka
Ewa Jurkiewicz-Sękiewicz
Ireneusz Kreja
Dominika Narloch
Ewa Niziołkiewicz
Jacek Rumiński

 

Skład oraz projekt okładki

Ewa Niziołkiewicz

 

Wydawca

Politechnika Gdańska