Pismo PG | Politechnika Gdańska

Treść strony

Pismo PG
Treść

pobierz pdf  spis treści

Nauka w świecie cyfrowym okiem młodego inżyniera – początki techniki wirtualnej rzeczywistości

Istnieje wiele definicji wirtualnej rzeczywistości (VR – Virtual Reality), które mniej lub bardziej pokrywają się ze sobą w różnych obszarach naukowych. Obecnie, gdy używamy określenia „VR”, odnosi się ono konkretnie do obrazów generowanych komputerowo, które zostały specjalnie zaprojektowane tak, aby dostarczyć jak najbardziej immersyjnych wrażeń. Sporo opracowań mówi również, że VR musi być interaktywna. To odróżniałoby ją od takich rozwiązań jak filmy 3D, wideo 360 itp.

czytaj dalej

 

Konkurs Innowacji Dydaktycznych na Politechnice Gdańskiej

Wirtualna rzeczywistość, modelowanie 3D, gry symulacyjne, grywalizacja, program wspierający proces podejmowania decyzji, innowacyjne laboratorium fizyczne, budowa nowoczesnej bazy edukacyjnych zasobów multimedialnych – to tematy przyznanych grantów w pierwszej edycji Konkursu Innowacji Dydaktycznych organizowanego przez Centrum Nowoczesnej Edukacji.

czytaj dalej