Sojusz ENHANCE powstał w listopadzie 2019 roku jako stowarzyszenie dziesięciu europejskich uniwersytetów technicznych. Jego celem jest stworzenie europejskiej i interdyscyplinarnej przestrzeni interakcji innowacyjnego postępu technologicznego i społecznego z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Stąd wizją ENHANCE jest napędzanie odpowiedzialnej transformacji społecznej. Kluczowe obszary działań ENHANCE to: digitalizacja i sztuczna inteligencja, smart cities, zrównoważony rozwój, środowisko naturalne. 

siedziba biura: Berlin
kontakt: info@enhanceuniversity.eu
strona: enhanceuniversity.eu


Członkowie: 

Politechnika Gdańska - od 2022 r. 
Politechnika Warszawska
Technische Universität Berlin (Niemcy)
RWTH Aachen University (Niemcy)
Universitat Politècnica de València (Hiszpania)
Politecnico di Milano (Włochy)
Norwegian University of Science and Technology (Norwegia)
Chalmers University of Technology (Szwecja)
Delft University of Technology (Holandia)
ETH Zurich (Szwajcaria)