• 2024-07-04

  Internet w służbie historii. Zbiory muzealne Sekcji Historycznej BPG w przestrzeni internetowej

  Choć liczne są funkcje, jakie mogą pełnić strony internetowe – zadania informacyjne, marketingowe, kontaktowe (komunikacyjne), społecznościowe, płatnicze czy rezerwujące – każda witryna WWW została przede wszystkim stworzona do przekazywania informacji. Za takie możemy również uznać informacje na temat posiadanych przez muzea zbiorów, a dynamiczny rozwój Internetu jako...

 • 2024-07-03

  Ambasador Politechniki Gdańskiej, uczciwy polityk, samorządowiec

  Kontynuujemy zainicjowany w „Piśmie PG” cykl wywiadów z osobami wyróżnionymi wpisem do Złotej Księgi Politechniki Gdańskiej. Poprzednimi naszymi rozmówcami byli: prof. Włodzimierz Gawroński, absolwent b. Wydziału Budowy Maszyn, którego ostatnim miejscem pracy był należący do NASA ośrodek badawczy Jet Propulsion Laboratory, mgr inż. Bogdan Jakusz, właściciel...

 • 2024-07-03

  Złota Księga Politechniki Gdańskiej. Pionierzy Politechniki Gdańskiej urodzeni w 1904 roku

  Kontynuujemy zainaugurowany w poprzednim numerze „Pisma PG” cykl wspomnień o pionierach Politechniki Gdańskiej urodzonych w 1904 roku, roku powstania politechniki. W bieżącym numerze „Pisma PG” zamieszczamy biogramy profesorów związanych w przeszłości z Wydziałem Elektrycznym, obecnie Wydziałem Elektrotechniki i Automatyki, a mianowicie prof. Kazimierza Kopeckiego, prof....

 • 2024-04-17

  Złota Księga Politechniki Gdańskiej. Pionierzy Politechniki Gdańskiej urodzeni w 1904 roku

  Rok 2024 to rok jubileuszu 120-lecia naszej Alma Mater i jednocześnie tradycji akademickich w Gdańsku. Jak każdy z jubileuszy także i ten jest okazją do spojrzenia wstecz, przybliżenia historii uczelni, jej osiągnięć, a w szczególności sylwetek ludzi, którzy przez lata tworzyli i kształtowali Politechnikę Gdańską. Prof. Krzysztof Wilde, JM Rektor Politechniki Gdańskiej, w...

 • 2024-02-29

  W zwierciadle pamięci 95-letniego profesora

  Piszę te słowa 12 lutego 2024 roku, gdy mogę świętować swoje 95 urodziny. Światowe statystyki głoszą, że spośród ludzi urodzonych w przedziale lat 1929–1945 już ponad 99 proc. dziś nie żyje; jestem zatem w gronie tego niecałego jednego procenta jeszcze żyjących, wówczas urodzonych świadków przeszłości i współczesności. Muszę przyznać, że żyłem w „ciekawych...

 • 2024-02-28

  Zielony atrament!

  Tak wielu z nas pamięta Panią docent Mariannę Sankiewicz. Wymagająca, nie zawsze dostępna, ale zawsze oddana swoim studentom, prodziekan, a w kolejnej roli prorektor, wszystkie swoje decyzje podpisywała zamaszyście ZIELONYM ATRAMENTEM. Była i jest dla nas osobą niezwykłą, owianą szczególną aurą osoby srogiej, ale na wskroś sprawiedliwej i troskliwej. Każdy problem studenta...

 • 2023-12-19

  Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Gdańskiej rozpoczęło kolejne 35-lecie swojej działalności. Wywiad z przewodniczącym SAPG dr. inż. Jerzym Świniańskim

  Stowarzyszenie Absolwentów PG powstało 35 lat temu z inicjatywy prof. Bolesława Mazurkiewicza, ówczesnego rektora PG, który ideę jego powołania określił słowami: „Aby uczelnia wyższa mogła być godna miana uniwersytetu, istnieć musi ciągłość między pokoleniami mistrzów i uczniów, i to przez ich całe życie. Staje się to źródłem tradycji uczelni łączącej kolejne...

 • 2023-12-19

  Wesołych świąt. Wszystkich świąt

  Podczas gdy w Polsce większość osób świętuje Boże Narodzenie, kiedy przyjrzeć się bliżej kalendarzowi, okaże się, że zimowe miesiące pełne są również innych pięknych świąt. Diwali, Eid al-Fitr, Festivus, Chanuka, HumanLight, Kwanzaa czy Lunar New Year to tylko niektóre z nich. Przeglądając strony internetowe opisujące tradycje świąteczne w różnych zakątkach świata,...