Varia | Politechnika Gdańska

Treść strony

Varia

 • 2024-02-29

  W zwierciadle pamięci 95-letniego profesora

  Piszę te słowa 12 lutego 2024 roku, gdy mogę świętować swoje 95 urodziny. Światowe statystyki głoszą, że spośród ludzi urodzonych w przedziale lat 1929–1945 już ponad 99 proc. dziś nie żyje; jestem zatem w gronie tego niecałego jednego procenta jeszcze żyjących, wówczas urodzonych świadków przeszłości i współczesności. Muszę przyznać, że żyłem w „ciekawych...

 • 2024-02-28

  Zielony atrament!

  Tak wielu z nas pamięta Panią docent Mariannę Sankiewicz. Wymagająca, nie zawsze dostępna, ale zawsze oddana swoim studentom, prodziekan, a w kolejnej roli prorektor, wszystkie swoje decyzje podpisywała zamaszyście ZIELONYM ATRAMENTEM. Była i jest dla nas osobą niezwykłą, owianą szczególną aurą osoby srogiej, ale na wskroś sprawiedliwej i troskliwej. Każdy problem studenta...

 • 2023-12-19

  Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Gdańskiej rozpoczęło kolejne 35-lecie swojej działalności. Wywiad z przewodniczącym SAPG dr. inż. Jerzym Świniańskim

  Stowarzyszenie Absolwentów PG powstało 35 lat temu z inicjatywy prof. Bolesława Mazurkiewicza, ówczesnego rektora PG, który ideę jego powołania określił słowami: „Aby uczelnia wyższa mogła być godna miana uniwersytetu, istnieć musi ciągłość między pokoleniami mistrzów i uczniów, i to przez ich całe życie. Staje się to źródłem tradycji uczelni łączącej kolejne...

 • 2023-12-19

  Wesołych świąt. Wszystkich świąt

  Podczas gdy w Polsce większość osób świętuje Boże Narodzenie, kiedy przyjrzeć się bliżej kalendarzowi, okaże się, że zimowe miesiące pełne są również innych pięknych świąt. Diwali, Eid al-Fitr, Festivus, Chanuka, HumanLight, Kwanzaa czy Lunar New Year to tylko niektóre z nich. Przeglądając strony internetowe opisujące tradycje świąteczne w różnych zakątkach świata,...

 • 2023-12-19

  Zakończenie projektu renowacji starych druków w ramach programu MEiN Społeczna Odpowiedzialność Nauki na lata 2021–2023

  W październiku 2023 roku Biblioteka Politechniki Gdańskiej zakończyła realizację projektu konserwacji i digitalizacji wybranych cymeliów w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki w module „Wsparcie dla bibliotek naukowych”. Na ten cel biblioteka otrzymała z Ministerstwa Edukacji i Nauki środki finansowe w wysokości 88 624,20 zł, przy czym wartość całego...

 • 2023-11-06

  Filia Biblioteki Politechniki Gdańskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska – historia i dzień dzisiejszy (1945–2023)

  Filia Biblioteki Politechniki Gdańskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska powstała w 2013 roku. Taka właśnie data figuruje w dokumentacji elektronicznej zachowanej w archiwalnych plikach filii. Filia mieści się w Gmachu Głównym PG, w pomieszczeniach o numerach 3 i 4, na tak zwanym niskim parterze. Z tutejszych okien rozpościera się urokliwy krajobraz...

 • 2023-11-06

  Był Bratniak. Stanisław Przybyszewski i Antoni Osuchowski – Wielcy Zapomniani Jałmużnicy

  „W niedzielę 18 lutego 1923 roku odbyła się uroczystość «skromna w rozmiarach», ale «o nastroju podniosłym»” – informowała następnego dnia „Gazeta Gdańska”, relacjonując „poświęcenie kuchni domu akademików polskich politechniki gdańskiej we Wrzeszczu”. Dokładniejsze było ukazujące się w Bydgoszczy „Słowo Pomorskie”. Korespondent tej gazety podkreślił,...

 • 2023-10-31

  Twórca techniki SPME. Absolwenci Złotej Księgi PG

  Kontynuujemy cykl wywiadów zamieszczanych w „Piśmie PG” z osobami wyróżnionymi wpisem do Złotej Księgi Politechniki Gdańskiej. Naszym rozmówcą jest prof. dr inż. Janusz Pawliszyn, absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej z 1978 roku, obecnie profesor na Wydziale Chemii Uniwersytetu Waterloo w Kanadzie, pracownik nauki i praktyk, twórca techniki mikroekstrakcji do...