Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony. Czekamy na Wasze opinie na temat „Pisma PG” i
zachęcamy do zapisania się na elektroniczną prenumeratę.

Pismo PG, magazyn społeczności Politechniki Gdańskiej, ukazuje się od 1993 roku.
Obecnie publikujemy pięć numerów rocznie: w październiku, grudniu, lutym, kwietniu i
czerwcu.

Adres redakcji
Politechnika Gdańska
Redakcja „Pisma PG”
Dział Promocji, budynek nr 11
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
tel. +48 58 347 17 09
e-mail pismopg@pg.edu.pl