Adres Redakcji

Politechnika Gdańska
Redakcja „Pisma PG”
Dział Promocji (budynek nr 2 przy bramie głównej)
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
tel. 58 347 17 09
e-mail pismopg@pg.edu.pl

 

Zespół Redakcyjny

Jerzy M. Sawicki (redaktor prowadzący)
Artur Albiński
Adam Barylski
Justyna Borkowska
Iwona Golecka
Ewa Jurkiewicz-Sękiewicz
Agnieszka Mielcarek
Ewa Niziołkiewicz
Jacek Rak
Jacek Rumiński

 

Skład oraz projekt okładki

Ewa Niziołkiewicz

 

Wydawca

Politechnika Gdańska