Zespół redakcyjny
Krzysztof Goczyła (redaktor naczelny)
Hanna Adamkiewicz
Adam Barylski
Justyna Borkowska
Iwona Golecka
Ewa Klugmann-Radziemska
Marta Muchewicz
Ewa Niziołkiewicz
Jacek Rumiński

Skład i projekt okładki
Ewa Niziołkiewicz

Wydawca
Politechnika Gdańska