Politechnika Gdańska w QS World University Rankings by Subject 2023 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-03-22

Politechnika Gdańska w QS World University Rankings by Subject 2023

QS by Subject 2023
Tegoroczna edycja rankingu przyniosła poprawę wyników Politechniki w przypadku trzech kategorii oraz uzyskanie takiego samego wyniku w przypadku kolejnych dwóch.

W rankingu QS World University Rankings by Subject 2023 uczelnie są klasyfikowane w ramach grup przedmiotów (tzw. Broad Subjects) oraz szczegółowych przedmiotów (tzw. narrow subjects).

Nasza uczelnia klasyfikowana jest w grupie przedmiotów "Engineering & Technology", gdzie otrzymała łącznie 63,1 punktów, co pozwoliło na zajęcie 391 lokaty w skali globalnej. Jest to 4 pozycja w tej kategorii wśród polskich uczelni, za Politechniką Warszawską, Politechniką Wrocławską oraz Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Warto podkreślić, że porównaniu do roku 2022 Politechnika poprawiła swój wynik, wchodząc do czwartej setki uczelni światowych w tym obszarze przedmiotów. Szczególnie wysoko nasza Uczelnia uplasowała się w kryterium „Citations per Paper”, gdzie uzyskała 74,6 punktu, co dało najlepsze miejsce wśród polskich uczelni technicznych.


W kategoriach poszczególnych przedmiotów najlepsze wyniki Politechnika osiągnęła w przedmiotach „Architecture / Built Environment” (przedział 201-240)  oraz „Engineering - Electrical & Electronic” (przedział 251-300). W obu przypadkach pozwoliło to na uzyskanie drugiego miejsca wśród uczelni w Polsce, zaraz po Politechnice Warszawskiej.

Politechnika została także ponownie sklasyfikowana w przedmiotach „Engineering - Mechanical, Aeronautical & Manufacturing” (przedział 301-350) oraz „Chemistry” (przedział 401-450), zaś w przedmiotach „Computer Science & Information Systems” (przedział 601-650), „Materials Science (przedział 350-400) oraz „Physics & Astronomy” (przedział 601-620) klasyfikacja miała miejsce pierwszy raz.

W skali globalnej zwycięzcami w obszarze „Engineering & Technology” zostali Massachusetts Institute of Technology (MIT), Stanford University oraz University of Cambridge.
Szczegóły rankingu 

51 wyświetleń