Wyniki QS World University Rankings 2024 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-06-28

Wyniki QS World University Rankings 2024

QS ranking
W jubileuszowej, bo już 20 edycji rankingu najlepszych uczelni z całego świata Politechnika Gdańska uplasowała się w przedziale 851-900, uzyskując szósty wynik spośród 22 polskich uczelni sklasyfikowanych w rankingu.

Tegoroczny ranking QS World University Rankings, prezentujący najlepsze uczelnie z całego świata, objął swym zasięgiem 104 kraje i przeanalizował dane 2963 uczelni. W rankingu uczelnie zostały ocenione i finalnie sklasyfikowanych zostało jedynie 1499 najlepszych uczelni zgodnie z zasadami rankingu (w tym 83 nowe uczelnie).

Najnowsza edycja rankingu wprowadziła duże zmiany w metodologii (pojawiły się trzy nowe wskaźniki oraz zmienione zostały udziały % dotychczasowych wsk.). PG uzyskała wynik łączny = 13,0 punktów, co w dalszym ciągu, plasuje nas w TOP 57% uczelni na świecie.

Analogicznie do ubiegłorocznej edycji rankingu najlepszy wynik PG uzyskała w obszarze "Faculty / Student Ratio", który analizuje liczbę nauczycieli akademickich przypadających na 100 studentów, co dało nam 437. pozycję w zestawieniu globalnym dla danego wskaźnika. Dużym sukcesem PG jest także uzyskanie najlepszego wyniku spośród wszystkich polskich uczelni we wsk. „Citations per Faculty”, czyli liczba cytowań per NA.

Liczba polskich uczelni, które zakwalifikowały się do tegorocznej edycji rankingu wyniosła łącznie 22 uczelnie. Liderem zestawienia wśród polskich uczelni jest w dalszym ciągu Uniwersytet Warszawski, który został sklasyfikowany na 262. pozycji w rankingu światowym.

Wynik uzyskiwany przez uczelnię w rankingu oparty został na 9 wskaźnikach:

  • Badanie reputacji akademickiej - waga wsk. 30%
  • Badanie reputacji wśród pracodawców – 15%
  • Liczba nauczycieli akademickich przypadająca na studentów – 10%
  • Liczba cytowań przypadająca na naukowca – 20%
  • %udział nauczycieli akademickich z zagranicy – 5%
  • %udział studentów z zagranicy – 5%
  • (nowy wsk.) Wskaźnik zatrudnienia absolwentów oraz ich dochodów – 5%
  • (nowy wsk.) Poziom umiędzynarodowienia sieci badawczej uczelni – 5%
  • (nowy wsk.) Zrównoważony rozwój – 5%

Więcej informacji o wyniku PG można znaleźć <tutaj>

227 wyświetleń