Prof. Anna Brillowska-Dąbrowska członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-01-18

Prof. Anna Brillowska-Dąbrowska członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej

prof. A. Brillowska - Dąbrowska

Profesor Anna Brillowska - Dąbrowska Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej została powołana na członka PKA w Zespole nauk ścisłych i przyrodniczych.

10 stycznia podczas inauguracyjnego posiedzenia plenarnego Polskiej Komisji Akredytacyjnej VII kadencji, Minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek wręczył Pani Profesor akt nominacyjny na członka PKA na kadencję 2024/2027.

Więcej informacji na stronie PKA.

Polska Komisja Akredytacyjna jest instytucją działającą niezależnie na rzecz doskonalenia jakości kształcenia. W swoich pracach kieruje się zasadą rzetelności, bezstronności i przejrzystości oraz dążeniem do wyrównywania udziału kobiet i mężczyzn w jej pracach. Z chwilą jej utworzenia, objęła swą działalnością wszystkie uczelnie publiczne i niepubliczne, zarówno utworzone na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych, jak i działające na postawie ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym. /Źródło PKA/

38 wyświetleń