QS Europe University Rankings | Politechnika Gdańska

Treść strony

QS Europe University Rankings

Logo QS Europe 2024

QS University Rankings w 2023 r. po raz pierwszy opublikował ranking wyłącznie uczelni europejskich. Sklasyfikowano w nim 688 uczelni z 42 krajów, w tym 33 uczelnie z Polski.

Politechnika Gdańska zajęła 319 miejsce w rankingu.

Miejsca na podium rankingu zajęły: University of Oxford, Swiss Federal Institute of Technology z Zurychu, University of Cambridge. Spośród polskich uczelni najwyższy wynik uzyskał Uniwersytet Warszawski (92 miejsce), Uniwersytet Jagielloński (122 miejsce) i Politechnika Warszawska (211 miejsce).

W klasyfikacji uczelni z krajów Europy Wschodniej Politechnika Gdańska zajęła 24 pozycję.

W ujęciu krajowym Politechnika Gdańska zajęła 6 pozycję na 33 polskie uczelnie i jest drugą najwyżej sklasyfikowaną w rankingu politechniką z Polski. Według organizatorów rankingu w porównaniu krajowym najsilniejszymi stronami naszej Uczelni jest liczba artykułów na naukowca, liczba cytowań na artykuł i działania w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Metodologia rankingu

Strona rankingu