QS Sustainability University Rankings | Politechnika Gdańska

Treść strony

QS Sustainability University Rankings

Ranking QS Sustainability klasyfikuje uczelnie pod kątem ich zaangażowania i dorobku w zakresie realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Politechnika Gdańska w edycji 2024 zajęła 3 miejsce wśród uczelni polskich (za Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Jagiellońskim), 182. wśród uczelni europejskich oraz 420. wśród uczelni z całego świata.

Druga edycja rankingu skupiła się na ocenie uczelni w 3 obszarach: wpływ społeczny i wpływ na środowisko (environmental and social impact) oraz  ład korporacyjny (governance), uznające je za istotne w ocenie wysiłków uczelni na rzecz rozwiązania najbardziej istotnych problemów współczesnego świata i promowania bardziej zrównoważonej produkcji i konsumpcji. Politechnika Gdańska został najwyżej oceniona w obszarze wpływ społeczny – zajęła 364 pozycję na świecie oraz ład korporacyjny – 392 pozycja.

Ranking QS Sustainability 2024 objął 1403 uczelnie z całego świata, w tym prawie 500 z Europy i 21 z Polski. Liderami rankingu zostały uczelnie z Ameryki Północnej i Europy: University of Toronto, University of California, Berkeley (UCB) i University of Manchester.

Udział w rankingu mogą wziąć wyłącznie wyselekcjonowane uczelnie ze znaczącym dorobkiem naukowym. Więcej informacji o zasadach rankingu można znaleźć tutaj

Wyniki rankingu