Webometrics | Politechnika Gdańska

Treść strony

Webometrics

Napis Webometrics Ranking Web of Universities

Webometrics Ranking of World Universities przeprowadzany jest przez Najwyższą Radę Badań Naukowych w Madrycie (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas). Webometrics jest rankingiem uwzględniającym przede wszystkim obecność i rozpoznawalność uczelni w sieci, choć nie jest to ranking stron internetowych uczelni. Jego celem nie jest ocena ich wyglądu, użyteczności ani popularności mierzonej na podstawie liczby odwiedzin lub odwiedzających.

Celem rankingu Webometrics jest zwiększenie obecności instytucji akademickich i badawczych w Internecie, wspieranie wszelkich przedsięwzięć typu Open Access oraz zachęcanie uczelni i naukowców do tego, aby ich obecność w sieci odzwierciedlała stan faktyczny tego, czym się zajmują. Wskaźniki webometryczne, jak podkreślają twórcy rankingu, mierzą również – w sposób pośredni – inne misje uniwersytetów, takie jak dydaktyka czy „trzecia misja”, biorąc pod uwagę nie tylko wpływ naukowy działalności uczelni, ale także znaczenie gospodarcze transferu technologii do przemysłu czy zaangażowanie społeczne.

W roku 2024 Politechnika Gdańska zanotowała po raz kolejny wzrost w stosunku do ubiegłorocznego zestawienia, znajdując się na 1079 miejscu na świecie. Wyniki rankingu publikowane są dwa razy w roku.    

Rok publikacji wyników

2018

2019

2020

2021

2022 2023 2024

Miejsce PG

1463

1335

1253

1132

1174 1151 1079

Dowiedz się więcej o metodologii rankingu.

STRONA RANKINGU