UI GreenMetric World University Rankings | Politechnika Gdańska

Treść strony

UI GreenMetric World University Rankings

Politechnika Gdańska jest jedną z najlepszych uczelni świata pod względem zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. W rankingu UI GreenMetric 2023 zajęła 1 miejsce w Polsce i 197. na świecie uzyskując ponad 82% punktów.

Ranking UI GreenMetric bada zaangażowanie uczelni w zagadnienia związane ze środowiskiem naturalnym (w tym z infrastrukturą, transportem, zużyciem wody i energii elektrycznej, gospodarowaniem odpadami, dbaniem o klimat i środowisko). Istotną kwestią dla organizatora jest również bogactwo oferty edukacyjnej i działań badawczych podejmowanych w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Politechnika Gdańska najwyżej została oceniona w kategorii “edukacja i badania”, gdzie uzyskała 90% punktów. Oznacza to, że uczelnia należy do grona liderów  w zakresie działań edukacyjnych i badawczych związanych z tematyką zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Następnie, PG wyróżniła się w kategorii “transport”, gdzie otrzymała 89% punktów. Świadczy to o tym, że uczelnia promuje ekologiczne środki transportu oraz korzystanie z komunikacji miejskiej. W kategorii “odpady”, PG uzyskała 88% punktów, co pokazuje, że uczelnia dba o odpowiednie zarządzanie odpadami, segregację, recykling i kompostowanie.

Podobnie jak w zeszłym roku, za Politechniką Gdańską uplasowała się Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na czele rankingu UI GreenMetric 2023 znalazły się trzy uczelnie z Europy: Wageningen University & Research z Holandii, Nottingham Trent University z Wielkiej Brytanii i Umwelt-Campus Birkenfeld z Niemiec.

Ranking UI GreenMetric jest organizowany od 2010 roku przez Uniwersytet Indonezyjski. W edycji 2023 wzięło udział 1183 uczelni z całego świata. W porównaniu z edycją 2022, liczba uczestników wzrosła o 133 uczelnie. Również zwiększyła się liczba uczelni z Polski z 11 w 2022 roku do 15 w 2023 roku. Ranking UI GreenMetric jest jednym z najważniejszych i najbardziej prestiżowych rankingów uczelni pod względem zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska na świecie.

Wyniki PG w rankingu UI GreenMetric w latach 2018-2023

Edycja

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Wynik PG

277

247

231

134

137

197

Liczba sklasyfikowanych uczelni

718

780

911

956

1050

1183

Metodologia rankingu

Wyniki rankingu