Biuro Młodych Naukowców jest jednostką administracji centralnej działająca na rzecz młodych naukowców na Politechnice Gdańskiej. Zostało powołane z dniem 1 lutego 2024 r. i pracuje w pionie prorektora ds. organizacji i rozwoju

Do zadań Biura należą m.in.: 

  • inicjowanie i prowadzenie szeroko rozumianych działań na rzecz młodych naukowców, w tym doktorantów; 
  • wsparcie w planowaniu ścieżek kariery zawodowej młodych naukowców; 
  • pozyskiwanie i upowszechnianie informacji o możliwościach rozwoju ich działalności naukowo-badawczej i sieci kontaktów naukowych; 
  • opracowywanie planów zatrzymania na Uczelni uzdolnionych i obiecujących młodych naukowców; 
  • wsparcie administracyjne i organizacyjne Zespołu monitorującego warunki rozwoju i badań prowadzonych przez młodych naukowców, w tym w zakresie działań podejmowanych przez i na rzecz młodych badaczy na wydziałach i w szkołach doktorskich; 
  • wspieranie realizacji inicjatyw oddolnych młodych naukowców; 
  • koordynowanie działań zaplanowanych w Strategii HR4R PG oraz innych związanych z utrzymaniem przez Uczelnię wyróżnienia HR Excellence in Research; 
  • nadzór merytoryczny nad realizacją projektów Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS) oraz innych projektów powierzonych do realizacji, dotyczących młodych naukowców; 
  • usprawnienie kanałów komunikacji dla młodych naukowców oraz aktywna współpraca z doktorantami, asystentami i adiunktami. 

Najbliższe wydarzenia dla młodych naukowców, współorganizowane przez Biuro: