Pozytywna ocena kierunku Geodezja i kartografia na Wydziale ILiŚ | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-06-07

Pozytywna ocena kierunku Geodezja i kartografia na Wydziale ILiŚ

PKA

Polska Komisja Akredytacyjna w dniu 25 maja 2023 r. podjęła uchwałę nr 295/2023 w sprawie oceny programowej kierunku geodezja i kartografia prowadzonego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej na poziomie studiów I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim, wydając ocenę pozytywną. 

Więcej informacji: https://pg.edu.pl/jakosc-ksztalcenia/pka

22 wyświetleń