Polska Komisja Akredytacyjna (PKA)

POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA (PKA) jest niezależnym gremium eksperckim działającym na rzecz doskonalenia jakości kształcenia we wszystkich uczelniach publicznych i niepublicznych działających w polskim systemie szkolnictwa wyższego.

PKA została utworzona pod nazwą Państwowa Komisja Akredytacyjna z dniem 1 stycznia 2002 r. na podstawie ustawy z 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Obecnie podstawę prawną jej działania stanowią przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komisja swoją działalnością obejmuje wszystkie uczelnie działające na podstawie tej ustawy. Jest jedynym w Polsce organem działającym na rzecz jakości kształcenia o określonych ustawowo zadaniach i trybie pracy.
Podstawowym celem działań Komisji jest wspieranie polskich uczelni publicznych i niepublicznych w procesie doskonalenia jakości kształcenia oraz w osiąganiu standardów edukacyjnych na miarę najlepszych wzorców obowiązujących w europejskiej i globalnej przestrzeni akademickiej. Działania te zmierzają do zapewnienia absolwentom polskich szkół wyższych wysokiej pozycji na krajowym i międzynarodowym rynku pracy oraz do zwiększenia konkurencyjności polskich uczelni jako instytucji europejskich.

PKA dokonuje ewaluacji kształcenia się w formie oceny programowej lub oceny kompleksowej.

Ocena programowa polega na cyklicznej ocenie jakości kształcenia na kierunku studiów. Przeprowadzając ocenę programową, bierze się pod uwagę w szczególności:

  • programy studiów i standardy kształcenia;
  • kadrę dydaktyczną i naukową;
  • infrastrukturę wykorzystywaną do realizacji programu studiów;
  • współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
  • umiędzynarodowienie;
  • wsparcie studentów w procesie uczenia się

Ocena programowa kończy się wydaniem oceny pozytywnej albo negatywnej. Pozytywna ocena programowa jest wydawana na okres do 6 lat.

Ocena kompleksowa polega na ocenie działań na rzecz zapewniania jakości kształcenia w uczelni. Przeprowadzając ocenę kompleksową, bierze się pod uwagę w szczególności skuteczność działań na rzecz zapewniania jakości kształcenia w uczelni we wszystkich dziedzinach, w których prowadzone jest kształcenie. Ocena kompleksowa kończy się wydaniem oceny pozytywnej albo odmową wydania oceny pozytywnej. Pozytywna ocena kompleksowa jest wydawana na okres od 3 do 8 lat.

PKA może przyznać Certyfikaty Doskonałości Kształcenia stanowiące potwierdzenie osiągnięcia wyróżniającego poziomu kształcenia na kierunku studiów o określonym poziomie i profilu w następujących kategoriach:

  • Doskonały kierunek – doskonałość w kształceniu na kierunku;
  • Zawsze dla studenta – doskonałość we wsparciu rozwoju studentów;
  • Otwarty na świat – doskonałość we współpracy międzynarodowej;
  • Partner dla rozwoju – doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Kryteria oceny programowej zostały określone na drodze Rozporządzenia MNiSzW z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej. Natomiast szczegółowe kryteria i tryb dokonywania oceny programowej i oceny kompleksowej, zasady doboru kierunków studiów do oceny programowej w danym roku oraz zasady przyznawania Certyfikatów Doskonałości Kształcenia zostały określone w Statucie PKA.

Do końca 2016 r. PKA oceniała - w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym - jakość kształcenia na kierunkach, poziomach i profilach studiów wyższych w ramach oceny programowej, a także działalność podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni wyższych oraz jakość kształcenia na studiach doktoranckich i podyplomowych w ocenie instytucjonalnej.

Więcej informacji: http://www.pka.edu.pl/

Oceny PKA dla PG

Lp. Wydział Rodzaj oceny Kierunek Poziom studiów Numer uchwały Data uchwały Ocena Termin kolejnej oceny
1 WIMiO programowa mechatronika I i II st. 445/2022 23.06.2022 pozytywna 2027/2028
2 WIMiO programowa inżynieria mechaniczno-medyczna I i II st. 319/2022 05.05.2022 pozytywna 2027/2028
3 WILiŚ programowa budownictwo I i II st. 948/2021 16.09.2021 pozytywna 2026/2027
4 WCh programowa chemia I i II st. 221/2021 25.03.2021 pozytywna 2026/2027
5 WCh programowa biotechnologia I i II st. 795/2020 5.11.2020 pozytywna 2026/2027
6 WCh programowa technologia chemiczna I i II st. 252/2020 21.05.2020 pozytywna 2025/2026
7 WFTiMS programowa nanotechnologia I i II st. 937/2019 12.12.2019 pozytywna 2025/2026
8 WETI programowa informatyka I i II st. 912/2019 12.12.2019 pozytywna 2025/2026
9 WETI programowa automatyka i robotyka I i II st. 904/2019 12.12.2019 pozytywna 2025/2026
10 WFTiMS programowa fizyka techniczna I i II st. 849/2019 14.11.2019 pozytywna 2025/2026
11 WETI, WCh, WFTiMS programowa inżynieria biomedyczna I i II st. 652/2019 05.09.2019 pozytywna 2024/2025
12 WFTiMS programowa matematyka I i II st. 572/2019 25.07.2019 pozytywna 2024/2025
13 WETI programowa elektronika i telekomunikacja I i II st. 455/2019 11.07.2019 pozytywna 2024/2025
14 WZiE programowa analityka gospodarcza I i II st. 599/2018 11.10.2018 pozytywna 2024/2025
15 WA programowa architektura I i II st. 459/2018 06.09.2018 wyróżniająca 2025/2026
16 WEiA programowa elektrotechnika I i II st. 372/2018 09.07.2018 pozytywna 2023/2024
17 WEiA programowa automatyka i robotyka I i II st. 371/2018 09.07.2018 pozytywna 2023/2024
18 WOiO programowa transport I st. 227/2018 10.05.2018 pozytywna 2023/2024
19 WM programowa mechanika i budowa maszyn I i II st. 34/2018 25.01.2018 pozytywna 2023/2024
20 WZiE programowa zarządzanie inżynierskie I st. 610/2017 23.11.2017 pozytywna 2023/2024
21 WM programowa zarządzanie i inżynieria produkcji I st. 663/2016 08.12.2016 pozytywna 2022/2023
22 WM, WCh, WFTiMS programowa inżynieria materiałowa I i II st. 662/2016 08.12.2016 pozytywna 2022/2023
23 WOiO, WM, WEiA programowa energetyka I i II st. 661/2016 08.12.2016 pozytywna 2022/2023
24 WZiE programowa zarządzanie I i II st. 252/2016 02.06.2016 wyróżniająca 2023/2024
25 WOiO programowa oceanotechnika I i II st. 843/2015 22.10.2015 pozytywna 2021/2022
26 WILiŚ instytucjonalna - - 503/2015 25.06.2015 pozytywna 2020/2021

 

Archiwalne oceny PKA uzyskane przez PG
Lp. Wydział Rodzaj oceny Kierunek Poziom studiów Numer uchwały Data uchwały Ocena Termin kolejnej oceny
1 WM pozytywna mechatronika I i II st. 424/2016 01.09.2016 pozytywna 2021/2022
2 WM programowa inżynieria mechaniczno-medyczna I i II st. 70/2016 03.03.2016 pozytywna 2021/2022
3 WZiE programowa informatyka i ekonometria I st. 459/2014 03.07.2014 pozytywna 2019/2020
4 WCh instytucjonalna - - 192/2014 17.04.2014 pozytywna 2019/2020
5 WEiA instytucjonalna - - 519/2012 06.12.2012 pozytywna 2018/2019
6 WETI instytucjonalna - - 432/2012 11.10.2012 pozytywna 2018/2019
7 WFTiMS instytucjonalna - - 420/2012 11.10.2012 pozytywna 2018/2019
8 WCh programowa chemia I i II st. 1018/2011 08.12.2011 wyróżniająca 2019/2020
9 WCh programowa biotechnologia I st. oraz jedn. mgr 973/2011 24.11.2011 pozytywna 2017/2018
10 WA programowa architektura i urbanistyka I i II st. oraz jedn. mgr 876/2011 29.09.2011 pozytywna 2017/2018
11 WFTiMS programowa fizyka techniczna I i II st. oraz jedn. mgr 709/2011 01.09.2011 pozytywna 2016/2017
12 WCh programowa chemia I i II st. oraz jedn. mgr 708/2011 01.09.2011 pozytywna 2016/2017
13 WZiE programowa zarządzanie I (lic i inż.) i II st. oraz jedn. mgr 519/2010 10.06.2010 pozytywna 2015/2016 (lic., II st., jedn. mgr) 2012/2013 (inż)
14 WFTiMS programowa matematyka I st. oraz jedn. mgr 217/2010 11.03.2010 pozytywna 2011/2012
15 WEiA, WM, WOiO programowa energetyka I i II st. 186/2010 11.03.2010 pozytywna 2015/2016
16 WCh, WFTiMS,WM programowa inżynieria materiałowa I i II st. oraz jedn. mgr 185/2010 11.03.2010 pozytywna 2015/2016
17 WETI programowa informatyka I i II st. oraz jedn. mgr 763/2009 03.09.2009 pozytywna 2014/2015
18 WCh programowa ochrona środowiska I st. 449/2009 04.06.2009 pozytywna 2014/2015
19 WILiŚ programowa inżynieria środowiska I i II st. oraz jedn. mgr 369/2009 21.05.2009 pozytywna 2014/2015
20 WOiO programowa oceanotechnika I i II st. oraz jedn. mgr 191/2009 19.03.2009 pozytywna 2014/2015
21 WILiŚ programowa budownictwo I i II st. oraz jedn. mgr 25/2009 05.02.2009 pozytywna 2014/2015
22 WCh programowa technologia chemiczna I st. oraz jedn. mgr 463/2008 03.07.2008 pozytywna 2013/2014
23 WEiA programowa elektrotechnika I i II st. oraz jedn. mgr 932/2007 13.12.2007 wyróżniająca 2013/2014
24 Zamiejsc. Ośr. Dydakt. w Grudziądzu WEiA programowa elektrotechnika I st. 658/2007 06.09.2007 pozytywna 2012/2013
25 WETI programowa elektronika i telekomunikacja I st. oraz jedn. mgr 357/2007 31.05.2007 pozytywna 2012/2013
26 WETI programowa automatyka i robotyka jedn. mgr 635/2006 21.09.2006 pozytywna 2011/2012
27 WEiA programowa automatyka i robotyka jedn. mgr 607/2006 07.09.2006 pozytywna 2011/2012
28 WFTiMS programowa fizyka techniczna jedn. mgr 173/2006 02.03.2006 pozytywna 2010/2011
29 WCh programowa biotechnologia jedn. mgr 183/2006 02.03.2006 pozytywna 2010/2011
30 WM programowa mechanika i budowa maszyn I i II st. oraz jedn. mgr 62/2006 19.01.2006 pozytywna 2010/2011
31 WA programowa architektura i urbanistyka I st. oraz jedn. mgr 60/2006 19.01.2006 pozytywna 2010/2011
32 WCh programowa inżynieria materiałowa mgr i zawodowy 1223/2004 29.12.2004 pozytywna 2009/2010
33 WFTiMS programowa matematyka mgr 770/2004 09.09.2004 pozytywna 2009/2010
34 WETI programowa informatyka mgr i zawodowy 699/2004 08.07.2004 pozytywna 2008/2009
35 W. Zarządzania programowa zarządzanie i marketing mgr i zawodowy 52/2004 29.01.2004 pozytywna 2008/2009
36 WCh programowa ochrona środowiska mgr 15/2004 15.01.2004 warunkowa 2004/2005
37 WCh programowa ochrona środowiska zawodowy 15/2004 15.01.2004 pozytywna 2008/2009
38 WOiO programowa oceanotechnika mgr i zawodowy 503/2003 11.09.2003 pozytywna 2008/2009
39 WCh programowa technologia chemiczna mgr i zawodowy 441/2003 10.07.2003 pozytywna 2007/2008
40 W. Inżynierii Lądowej programowa budownictwo mgr i zawodowy 443/2003 10.07.2003 pozytywna 2007/2008
41 W. Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska programowa budownictwo mgr 443/2003 10.07.2003 warunkowa 2003/2004

 

Strona Internetowa Jakość kształcenia na Politechnice Gdańskiej prowadzona jest przez Dział Zarządzania Jakością.

Ostatnia aktualizacja: 18.02.2022 r.