Optymalizacja procesów | Politechnika Gdańska

Treść strony

Optymalizacja procesów

  Dotychczas zrealizowane działania w ramach optymalizacji procesów na PG:

  • Opracowanie we współpracy z przedstawicielami Wydziałów, pracownikami naukowo – dydaktycznymi oraz pracownikami administracji Zarządzenie Rektora dotyczące kosztów pośrednich w realizacji badań zleconych.
  • Opracowanie Regulamin oceny okresowej pracowników NNA wraz z arkuszami oceny, który został wydany Zarządzaniem Rektora PG nr 57/2021 z 10 września 2021 r.
  • Przygotowanie treści i zoptymalizowano układ treści na nowej stronie internetowej PG dotyczącej eNauczania.
  • Opracowanie Regulamin oceny okresowej pracowników NNA wraz z arkuszami oceny, który został wydany Zarządzaniem Rektora PG nr 57/2021 z 10 września 2021 r.
  • Realizacja analizy stanu procesu aplikowania i realizacji projektów na Politechnice Gdańskiej. Przygotowano rekomendacje w zakresie usprawnień procesu, w szczególności w aspekcie wsparcia administracyjnego
  • Opracowanie koncepcji utworzenia Welcome Office na PG - kompleksowego centrum obsługi dla pracowników, doktorantów i studentów z zagranicy przed przyjazdem oraz każdego dnia pobytu na PG oraz ankiet online dla pracowników z zagranicy. Welcome Office zostało otwarte 11 marca 2022 r.
  • Opracowanie przewodnika po procesie zatrudniania nauczycieli akademickich z zagranicy przeznaczonego dla pracowników Politechniki Gdańskiej zajmujących się zatrudnianiem cudzoziemców oraz dwujęzycznych dokumentów dotyczących zatrudnienia.

  Powyższe działania zostały zrealizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” (POWR.03.05.00-00-Z044/17). Po zakończeniu projektu usprawnienie procesów jest kontynuowane przez Specjalistów z Centrum Analiz Strategicznych.

  Widzisz potrzebę usprawnienia procesu? Wypełnij formularz i opisz proces, który wymaga usprawnienia.