E-TECH | Gdańsk University of Technology

Page content

E-TECH

E-TECH, or Comprehensive Project for Distance Teaching Skills and Multimedia Resources for  Technical Universities in Europe (2020-1-PL01-KA226-HE-096375) is a project lead by the Faculty of Mechanical Engineering and Ship Technology at Gdańsk University of Technology, in consortium with an Austrian university FH Joanneum GMBH of Graz and an Italian technical university Universita Politechnica Delle Marche of Ancona.

The project responds to the challenges posed by the necessity of employing remote and hybrid teaching mode caused by the outbreak of COVID-19 pandemics.

Visit Project E-TECH website with all resources, products and more!
PL

E-TECH, czyli Comprehensive Project for Distance Teaching Skills and Multimedia Resources for Technical Universities in Europe ((2020-1-PL01-KA226-HE-096375) to projekt, którego liderem jest Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. W konsorcjum uczestniczą również FH Joanneum GMBH z Graz w Austrii oraz włoska uczelnia techniczna Universita Politechnica Delle Marche z Ankony. 

Projekt odpowiada na wyzwania, które powstały z konieczności wdrożenia nauczania w trybie on-line  i w trybie hybrydowym w związku z wybuchem pandemii COVID-19.

Przejdź na stronę projektu E-Tech gdzie znajdziesz materiały, produkty i dodatkowe informacje!
AT

E-TECH - Comprehensive Project for Distance Teaching Skills and Multimedia Resources for Technical Universities in Europe (2020-1-PL01-KA226-HE-096375), ist ein Projekt, das von der Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik der Technischen Universität Danzig im Konsortium mit der Fachhochschule JOANNEUM  GmbH in Graz, Österreich und der italienischen technischen Universität „Universita Politechnica Delle Marche von Ancona“ zusammen entwickelt wird. Das Projekt stellt sich den Herausforderungen, die sich aus der Notwendigkeit des Einsatzes von Remote- und Hybrid-Lehrmethoden verursacht durch COVID-19, ergeben.

Besuchen Sie die Website von Project E-TECH mit allen Ressourcen, Produkten und mehr!