Konkurs uczniowskich projektów badawczych w roku szkolnym 2016/2017 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Konkurs uczniowskich projektów badawczych w roku szkolnym 2016/2017

Konkurs uczniowskich projektów badawczych stanowi etap kwalifikacyjny do interdyscyplinarnych warsztatów tematycznych dla grup uczniów szczególnie uzdolnionych objętych wsparciem Lokalnych Centrów Nauczania Kreatywnego.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych uczniowskich zespołowych projektów badawczych, które zostaną zrealizowane na Politechnice Gdańskiej i otrzymają rekomendację pracowników naukowych uczelni upoważniającą do udziału w Polskiej Edycji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (Polska Edycja EUCYS - European Union Contest for Young Scientists, http://fundusz.org/konkurs/regulamin-polskiej-edycji-eucys-2017/), której organizatorem od roku 1995 jest Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci (http://fundusz.org/).

Konkurs realizowany jest w dwóch obszarach tematycznych, obejmujących następujące dziedziny wspierane w ramach projektu:

  1. matematyka, fizyka i informatyka,
  2. biologia i chemia.

Przygotowane projekty badawcze w danym obszarze powinny mieć charakter interdyscyplinarny, czyli wykorzystywać wiedzę, umiejętności i narzędzia ze wskazanych dziedzin.

Tematyka uczniowskich zespołowych projektów badawczych powinna być zgodna z profilem kształcenia i badań naukowych realizowanych na Politechnice Gdańskiej, zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie http://pg.edu.pl/nauka/informacje.

Na konkurs należy zgłaszać tylko oryginalne tematy badawcze.

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest tutaj.

Przygotowane wnioski projektowe (formularz wniosku dostępny tutaj) należy przesłać w terminie do 20 lipca 2017 r. na adres zdolnizpomorza@pg.gda.pl

HARMONOGRAM

kwiecień 2017 r.

ogłoszenie konkursu

do 20.07.2017 r. (włącznie)

nabór wniosków projektowych

do 31.07.2017 r. (włącznie)

ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych do realizacji w ramach warsztatów tematycznych

01.08 - 21.09.2017 r.

faza przygotowań

22 - 24.09.2017 r.

warsztaty tematyczne na Politechnice Gdańskiej

do 30 listopada 2017 r. 

możliwość zgłoszenia projektu do Polskiej Edycji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej

Harmonogram konkursu i warsztatów tematycznych dostępny jest tutaj.

[ Pobierz PDF ]