Kronika | Politechnika Gdańska

Treść strony

Kronika
Treść
 • 2022-12-17

  Spotkanie akademickie z informatyki w ramach projektu „Zdolni z Pomorza-Politechnika Gdańska”

  W dniu 17.12.2022 roku w Politechnice Gdańskiej na Wydziale Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki w ramach spotkania akademickiego z projektu „Zdolni z Pomorza - Politechnika Gdańska” pracownicy Katedry Inżynierii Biomedycznej,  dr Tomasz Neumann oraz dr inż. Adam Bujnowski, przeprowadzili zajęcia  wykładowe oraz laboratoryjne pt. "Podstawy programowania urządzeń brzegowych na...

 • 2022-12-10

  Spotkanie akademickie „Matematyczne skarby Pascala i Fibonacciego”

  10 grudnia 2022 roku na Politechnice Gdańskiej, w ramach projektu „Zdolni z Pomorza-Politechnika Gdańska”, odbyło się spotkanie akademickie „Matematyczne skarby Pascala i Fibonacciego”. Skierowane było ono do uczniów klas VII i VIII. Przygotowaniem i poprowadzeniem zajęły się dr Anna Niewulis i mgr Justyna Woroń z Centrum Matematyki PG. Spotkanie było podzielone na trzy...

 • 2022-11-19

  Spotkanie akademickie „Reakcje redoks - od teorii do praktyki” na Politechnice Gdańskiej

  W sobotę, 19 listopada 2022 roku, odbyło się pierwsze od początku pandemii, tak duże, stacjonarne spotkanie akademickie z chemii. Na zajęciach gościliśmy 47 osób ze szkół ponadpodstawowych z województwa pomorskiego oraz jedną ze szkoły podstawowej. Jak zawsze pierwszym punktem spotkania był wykład. Został on wygłoszony przez dr inż. Aleksandrę Ziółkowską, która...

 • 2022-05-28

  Spotkanie akademickie pt. "Aspekty praktyczne wymiany informacji malinki z dodatkami przy użyciu skryptów Python"

  28 maja 2022 roku o godz. 10:00 w Politechnice Gdańskiej na Wydziale Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki odbyło się spotkanie akademickie pt. „Aspekty praktyczne wymiany informacji malinki z dodatkami przy użyciu skryptów Python”.  Zajęcia rozpoczęły się wykładem poprowadzonym przez dr. Tomasza Neumanna na którym omówiono budowę i zasadę działania minikomputera...