Projekt „Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska” realizowany jest przez Samorząd Województwa Pomorskiego w partnerstwie z Politechniką Gdańską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 1228/192/16 z dnia 29 listopada 2016 r.). Wysokość otrzymanego dofinansowania wynosi 1 572 586,77 PLN.

Portal projektu „Zdolni z Pomorza” znajduje się pod adresem: https://zdolnizpomorza.pl/

Celem projektu jest wsparcie uczniów uzdolnionych ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Województwa Pomorskiego w dziedzinach: fizyka, informatyka i matematyka, a także biologia i chemia.

W ramach projektu przez Politechnikę Gdańską realizowane będą różne formy wsparcia akademickiego.