Opiekun naukowy / Kierownik projektu

dr Barbara Wikieł, prof. PG
Centrum Matematyki
Politechnika Gdańska

Budynek Nano B / CM , p. 103 (budynek nr 18 na mapie kampusu)

barbara.wikiel@pg.edu.pl
zdolnizpomorza@pg.edu.pl

tel. +48 58 348 61 78
kom. +48 608 636 114

Biuro Centrum Matematyki

Budynek Nano B / CM , p. 107 (budynek nr 18 na mapie kampusu)
tel. +48 58 348 61 73